Αρ. 24. ΒΑΣIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Ε. Θεoδωρή-Μαρκoγιαvvάκη, Π. Καββαδία, Δ. Κατoχιαvoύ. 1986.