Αρ. 29. ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΕΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Γ.Α. Γιαvvόπoυλoυ. 1986.