Αρ. 33. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Ζ. Γεωργαvτά, Κ. Manos, Β. Νότη, Σ. Ρoμπόλη, Δ. Σακκά. 1986.