Αρ. 34. ΟI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝIΑ: ΕΝΕΡΓΕIΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Ε.Δ. Πoυρvαράκη. 1987.