Αρ. 37. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ ΚΑI ΜΕΤΑΒIΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓIΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Α. Μπαλφoύσια, Μ. Σακέλλη, Α. Βoρλόoυ. 1988.