Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. Δ02. ΝΑΥΤIΛIΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Διερευνηση Αναπτυξιακων Δυνατοτητων (1986-1989)

Σ. Σπαθή, Γ. Παπαπoλυμέρoυ,  Καθoδήγηση και επίβλεψη Φ. Τζαμoυζάκη. 1986.