Αρ. Δ08. Ο ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑI ΟI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕIΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Διερευνηση Αναπτυξιακων Δυνατοτητων (1986-1989)

Δ.Σακκά, σε συvεργασία με τoυς Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ, Σ. Δικαίo. 1986.