Αρ. Δ14. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΕΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Διερευνηση Αναπτυξιακων Δυνατοτητων (1986-1989)

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1989.