Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθυντής Διοικητικού: κ. Γ. Ψυχομάνης, τηλ. 210-3676350

  

Νομικός Σύμβουλος: κ. Σ. Γιαννιώτης, τηλ.  210-3676340

 

Νομική Σύμβουλος: κα. Β. Τζότζολα, τηλ.  210-3676431

 

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών: κα. Μ. Κουνελάκη, τηλ. 210-3676411

 

Υπεύθυνος Εκδόσεων: κ. Χ. Ελευθεριάδης, τηλ.210-3676359