Βλάσης Μισσός
Βλάσης Μισσός
Ερευνητής Δ

Πληροφορίες

Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Οικονομία και Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Η πολιτική οικονομία του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα, 10672
2103676440

Βιογραφικό

Σπουδές:

2018 – σήμερα: Μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ), στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης.

2010 – 2015: Διδάκτορας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ).

2007 – 2009: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, στο Πρόγραμμα UADPhilEcon του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2001 – 2006: Πτυχίο τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • Missos V. (2020) Mathematical analysis as a source of mainstream economic ideology, Economic Thought 9(1), 72-95.
 • Μισσός Β. (2019) Δίχτυ προστασίας: η πολιτική οικονομία της εισοδηματικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης, Κοινωνική Πολιτική, τεύχος 11, Σεπτέμβριος, 74-96.
 • Μισσός Β. (2019) Για την πολιτική οικονομία και τη διδασκαλία της: Μια ανάγνωση των ιδεών του Πλούτου των Εθνών, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση - ΚΡΙΣΗ, τεύχος 5, Ιούνιος, 75-92.
 • Μissos V. (2017) Marshall on Time and Mathematical Analysis, Œconomia, 7(1), 61-86.

 

Βιβλία

 

Μελέτες και ερευνητικές εργασίες

 • Μισσός Β., Παπαθεοδώρου Χ. & Παπαναστασίου Σ. (2020) Κοινωνικές επιστώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, Έκθεση 13, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • Missos V. (2019) "Inequality and financialization: a brief sketch for interpreting the Greek economic crisis", στο Ten years into the global economic crisis, Nicos Poulantzas Institute, transform! europe, EuroMemorandum Group.
 • Missos V. (2019) "Report: Review of policy and practice regarding the minimum wage levels", Samoa Governance Support Programme.
 • Missos V. (2019) "The Greek tragedy in times of austerity", in Adler D. and Bechler R. (eds.) A vision for Europe, Eris, London: UK.

 

Επιστημονική επιμέλεια

Taylor & Lybbert, (2016) Οικονομικά της Ανάπτυξης: Βασικές Αρχές, εκδόσεις Κριτική

Μητσός Α., Καραμπέκιος Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2016), Το ελληνικό σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μάρτιος 2016.

 

Μεταφράσεις (δημοσιευμένες) επιστημονικών άρθρων: 

Άρθρα των Dimitri Papadimitriou και Jan Toporowski στο Οικονομική Κρίση και Ελλάδα, (2011), επιμέλεια των Α. Βλάχου, Ν. Θεοχαράκης, Δ. Μυλωνάκης, Εκδόσεις: Gutenberg

 

Διδακτική Εμπειρία:

 • 2011 – 2013: Συμμετοχή σε σεμινάρια  «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» ως εκπαιδευτής, στις 13 Περιφέρειες της Επικράτειας, στα ΚΕΚ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με θέμα: «Οικονομική Κρίση: Αναπτυξιακό Πρότυπο και Συνδικαλιστική Δράση». Συνολικά: 300 ώρες εκπαίδευσης.
 • 2014 – 2015: Εκπαιδευτής σε μαθήματα «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» με θέμα: «Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα», στα ΚΕΚ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • 2015: Εντεταλμένος διδασκαλίας στο μάθημα “ECO101: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2016: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης» και «PEC461: Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2017: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” και «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης», του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2019: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

 

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

(2008) Η εργασία υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας, με τον Τάσο Πατώκο.

(2012) Οι ρίζες της οικονομικής κρίσης στον μεταπολεμικό σχεδιασμό, με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

(2015) Εφαρμοζόμενη Οικονομική Πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα

 

Παρεμβάσεις στον περιοδικό τύπο:

«Καπιταλισμός Ιδεών», Περιοδικό ΛΕΥΓΑ, τεύχος 10, Άνοιξη 2013

«Η μαγική λέξη Ανταγωνιστικότητα», με τον Μιχάλη Βεληζιώτη, Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 8 Απριλίου 2014.

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Εγγυημένη φτώχεια για όλους;» Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 13 Ιουλίου 2014.

«Οι ιταλικές τράπεζες και το ευρώ», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Stiglitz: Δύο νομίσματα μία όψη », διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Απορρύθμιση και απαξίωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο της ειδικής αγωγής», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Το αναπτυξιακό αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας», Εφημερίδα ΕΠΟΧΗ, 27 Οκτωβρίου 2018

« Η πραγματική οικονομία », Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, 24 Φεβρουαρίου 2019