Βλάσης Μισσός
Βλάσης Μισσός
Ερευνητής Δ

Πληροφορίες

Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Οικονομία και Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Η πολιτική οικονομία του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα, 10672
2103676440

Βιογραφικό

Σπουδές:

2018 – 2021: Μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ), στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης.

2010 – 2015: Διδάκτορας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ).

2007 – 2009: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, στο Πρόγραμμα UADPhilEcon του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2001 – 2006: Πτυχίο τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Missos V. (2021) Introducing a safety net: The effects of neoliberal policy on welfare, poverty and the net social wage during the Greek crisis, Review of Radical Political Economics, 53(1), 58-76.

Μισσός Β. (2021) Η πολιτική οικονομία της έννοιας του χρόνου στη Γενική Θεωρία του John Maynard Keynes, ΚΡΙΣΗ - Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 9, Ιούλιος, 7-27.

Missos V. (2020) Mathematical analysis as a source of mainstream economic ideology, Economic Thought 9(1), 72-95.

Μισσός Β. (2019) Δίχτυ προστασίας: η πολιτική οικονομία της εισοδηματικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης, Κοινωνική Πολιτική, τεύχος 11, Σεπτέμβριος, 74-96.

Μισσός Β. (2019) Για την πολιτική οικονομία και τη διδασκαλία της: Μια ανάγνωση των ιδεών του Πλούτου των Εθνών, ΚΡΙΣΗ - Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 5, Ιούνιος, 75-92.

Μissos V. (2017) Marshall on Time and Mathematical Analysis, Œconomia, 7(1), 61-86.

 

Βιβλία

Βαΐτσος Κ. & Μισσός Β. (2018) Πραγματική Οικονομία: Εμπειρίες ανάπτυξης, κρίσης και φτωχοποίησης στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική.

Βαΐτσος Κ. & Μισσός Β. (2013) Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία της Πελοποννήσου: Πραγματική Οικονομία και Ανάπτυξη, Αθήνα: Gutenberg.

 

Περιοδικό ΚΕΠΕ Οικονομικές Εξελίξεις

Μισσός Β. (2021) "Μεταβολή της ανισότητας των μισθωτών στην Ελλάδα: Συγκριτική παρουσίαση των ετών 2018 και 2019", Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44 (Φεβρουάριος), 57-60.

Μισσός Β. (2020) "Επιδείνωση της πληθυσμιακής γήρανσης: συγκριτικά δεδομένα Ελλάδας και χωρών της ΕΕ", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), τεύχος 43 (Οκτώβριος), 50-55.

Μισσός Β. (2020) "Εισοδηματική φτώχεια και ανισότητα εργαζομένων στην ΕΕ15", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), τεύχος 42 (Ιουνίος), 56-59.

Μισσός Β. & Λοΐζος Κ. (2020) "Διαχρονικές μεταβολές της απασχόλησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 41 (Φεβρουάριος), 43-49.

Μισσός Β. (2019) "Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην Ελλάδα", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 40 (Οκτώβριος), 37-40.

Μισσός Β. (2019) "Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην ΕΕ15", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 39 (Ιούνιος), 41-44.

 

Συμμετοχές σε προγράμματα ανάπτυξης του ΚΕΠΕ ή αναθέσεις άλλων φορέων

Marsellou E., Missos V. & Loizos K. (2021) Regional development in the light of income inequality, entrepreneurship and innovation. Το άρθρο κατατέθηκε στο πλαίσιο του έργου egov_INNO: E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital.

A plan for the development of G2B e-services in Apuglia and Western Greece (2019), Η εργασία συντονίστηκε από την ερευνήτρια Αλ. Κοντόλαιμου στο πλαίσιο του έργου egov-INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020) για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. 

 

Μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους

Μισσός Β., Παπαθεοδώρου Χ. & Παπαναστασίου Σ. (2021) Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων: νέες μορφές ανισοτήτων, κίνδυνος φτώχειας και ο ρόλος του κοινωνικού κράτους, Έρευνες και Μελέτες, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Μισσός Β., Παπαθεοδώρου Χ. & Παπαναστασίου Σ. (2020) Κοινωνικές επιστώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, Έκθεση 13, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Missos V. (2019) "Inequality and financialization: a brief sketch for interpreting the Greek economic crisis", στο Ten years into the global economic crisis, Nicos Poulantzas Institute, transform! europe, EuroMemorandum Group.

Missos V. (2019) "Report: Review of policy and practice regarding the minimum wage levels", Samoa Governance Support Programme.

Μισσός Β. (2019) "Σκέψεις για το ρόλο του Κοινωνικού Κράτους", στο Βιτζηλαίος Β. (επιμ.) Η Ευρώπη στο μεταίχμιο: Θέσεις και προτάσεις για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών.

Missos V. (2019) "The Greek tragedy in times of austerity", in Adler D. and Bechler R. (eds.) A vision for Europe, Eris, London: UK.

Μισσός Β. (2018) Άνιση Κατανομή Φορολογικής Επιβάρυνσης στην Ελλάδα της Κρίσης, Κείμενα Πολιτικής 16, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Μισσός Β. (2015) "Κοινωνική Πολιτική, Φτώχεια και Ανισότητα", Κεφάλαιο 5, Ετήσια Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση (2015), ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Παπαθεοδώρου Χ. & Μισσός Β. (2013) Δομή και Τάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα, Έκθεση 9, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

 

Επιστημονική επιμέλεια

Taylor & Lybbert, (2016) Οικονομικά της Ανάπτυξης: Βασικές Αρχές, εκδόσεις Κριτική

Μητσός Α., Καραμπέκιος Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2016), Το ελληνικό σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μάρτιος 2016.

 

Μεταφράσεις (δημοσιευμένες) επιστημονικών άρθρων: 

Άρθρα των Dimitri Papadimitriou και Jan Toporowski στο Οικονομική Κρίση και Ελλάδα, (2011), επιμέλεια των Α. Βλάχου, Ν. Θεοχαράκης, Δ. Μυλωνάκης, Εκδόσεις: Gutenberg

 

Διδακτική Εμπειρία:

  • 2011 – 2013: Συμμετοχή σε σεμινάρια  «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» ως εκπαιδευτής, στις 13 Περιφέρειες της Επικράτειας, στα ΚΕΚ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με θέμα: «Οικονομική Κρίση: Αναπτυξιακό Πρότυπο και Συνδικαλιστική Δράση». Συνολικά: 300 ώρες εκπαίδευσης.
  • 2014 – 2015: Εκπαιδευτής σε μαθήματα «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» με θέμα: «Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα», στα ΚΕΚ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
  • 2015: Εντεταλμένος διδασκαλίας στο μάθημα “ECO101: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
  • 2016: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης» και «PEC461: Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
  • 2017: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” και «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης», του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
  • 2019: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

 

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

(2008) Η εργασία υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας, με τον Τάσο Πατώκο.

(2012) Οι ρίζες της οικονομικής κρίσης στον μεταπολεμικό σχεδιασμό, με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

(2015) Εφαρμοζόμενη Οικονομική Πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα

 

Παρεμβάσεις στον περιοδικό τύπο:

«Καπιταλισμός Ιδεών», Περιοδικό ΛΕΥΓΑ, τεύχος 10, Άνοιξη 2013

«Η μαγική λέξη Ανταγωνιστικότητα», με τον Μιχάλη Βεληζιώτη, Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 8 Απριλίου 2014.

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Εγγυημένη φτώχεια για όλους;» Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 13 Ιουλίου 2014.

«Οι ιταλικές τράπεζες και το ευρώ», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Stiglitz: Δύο νομίσματα μία όψη », διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Απορρύθμιση και απαξίωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο της ειδικής αγωγής», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Το αναπτυξιακό αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας», Εφημερίδα ΕΠΟΧΗ, 27 Οκτωβρίου 2018

« Η πραγματική οικονομία », Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, 24 Φεβρουαρίου 2019