Βλάσης Μισσός
Βλάσης Μισσός
Ερευνητής Γ

Πληροφορίες

Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Οικονομία και Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Η πολιτική οικονομία του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα, 10672
2103676440

Βιογραφικό

 

Σπουδές

2018 – 2021: Μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ), στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης.

2010 – 2015: Διδάκτορας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ).

2007 – 2009: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, στο Πρόγραμμα UADPhilEcon του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2001 – 2006: Πτυχίο τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • Blunt P., Escobar C.B. and Missos V. (2023) The political economy of bilateral aid: African development and the manufacture of consent, Africa Journal of Management, 9(1), 1-19, https://doi.org/10.1080/23322373.2022.2155022
 • Blunt P., Escobar C.B. and Missos V. (2022) Emergency responses under Covid-19: Development assistance, 'structural violence', and 'interpretive labour' in Samoa, Journal of Interdisciplinary Economics, 1-43, https://doi.org/10.1177/02601079221121903
 • Loizos K. and Missos V. (2022) Financial sector restructuring in Greece: The impact on activities, financial health and employment, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, (42), 15–54, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/29587 
 • Μισσός Β., Πασσάς Κ. και Παπαφράγκος Αν. (2022) Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα της κρίσης: Κριτική επισκόπηση της σύγχρονης θεωρίας και πολιτικής, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, (42), 55–89, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/29535
 • Missos V., Rodousakis N. and Soklis G. (2022) On measuring the impact of internal devaluation in Greece: Poverty, flexibility, migration and growthless employment, World, 3(2), 313-326, https://doi.org/10.3390/world3020017
 • Missos V. (2021) Introducing a safety net: The effects of neoliberal policy on welfare, poverty and the net social wage during the Greek crisis, Review of Radical Political Economics, 53(1), 58-76, https://doi.org/10.1177/0486613420930830
 • Μισσός Β. (2021) Η πολιτική οικονομία της έννοιας του χρόνου στη Γενική Θεωρία του John Maynard Keynes, ΚΡΙΣΗ - Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 9, Ιούλιος, 7-27.
 • Missos V. (2020) Mathematical analysis as a source of mainstream economic ideology, Economic Thought 9(1), 72-95.
 • Μισσός Β. (2019) Δίχτυ προστασίας: η πολιτική οικονομία της εισοδηματικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης, Κοινωνική Πολιτική, τεύχος 11, Σεπτέμβριος, 74-96.
 • Μισσός Β. (2019) Για την πολιτική οικονομία και τη διδασκαλία της: Μια ανάγνωση των ιδεών του Πλούτου των Εθνών, ΚΡΙΣΗ - Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 5, Ιούνιος, 75-92.
 • Μissos V. (2017) Marshall on Time and Mathematical Analysis, Œconomia, 7(1), 61-86, https://doi.org/10.4000/oeconomia.2572

 

 Μελέτες-Εκθέσεις ΚΕΠΕ

 

Βιβλία

 

Περιοδικό ΚΕΠΕ Οικονομικές Εξελίξεις

 

Αναλύσεις Επικαιρότητας ΚΕΠΕ

 

Συμμετοχές σε προγράμματα ανάπτυξης του ΚΕΠΕ ή αναθέσεις Υπουργείων και άλλων φορέων

 • Τεκμηρίωση και προτάσεις αναθεώρησης επιδομάτων "Άμεσων βιοτικών αναγκών" και "Αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές" (2022) Βαγιονής Ν. (επιβλέπων), Μισσός Β. και Πασσάς Κ., Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης.
 • Εκτίμηση του κόστους και του χρόνου απασχολήσεως των στελεχών των υπουργείων που εμπλέκονται στις διαδικρσίες προμηθειών. 2021. Εκτεταμένη συμβολή στο τεύχος της ανάλυσης. Εργασία του ΚΕΠΕ απαρτιζόμενη από τρία παραδοτέα. Συντονίστηκε από τον Β. Μισσό και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Κανελλόπουλος Ν. (επιβλέπων), Μισσός Β. και Χολέζας Ι. (2021) "Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου", (Απρίλιος) Έκθεση για τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού.
 • Κανελλόπουλος Ν. (επιβλέπων), Μισσός Β. και Χολέζας Ι. (2020) "Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου", (Μάρτιος) Έκθεση για τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού.
 • Marsellou E., Missos V. & Loizos K. (2021) Regional development in the light of income inequality, entrepreneurship and innovation. Το άρθρο κατατέθηκε στο πλαίσιο του έργου egov_INNO: E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital.
 • A plan for the development of G2B e-services in Apuglia and Western Greece (2019), Η εργασία συντονίστηκε από την ερευνήτρια Αλ. Κοντόλαιμου στο πλαίσιο του έργου egov-INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020) για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος.

 

Μελέτες σε επιστημονικούς φορείς

 • Παπαθεοδώρου Χ., Ζαϊμάκης Ι., Μισσός Β. και Παπαναστασίου Σ. (2022) Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη - 2η ετήσια έρευνα αποτελεσμάτων, 10/2022, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης.
 • Λιαργκόβας Π, Γούλας Χ. και Αποστολόπουλος Ν., Αναστασιάδου Σ., Μαρσέλλου Α., Μισσός Β. και Ροδουσάκης Ν. (2022) Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ και Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
 • Παπαθεοδώρου Χ., Ζαϊμάκης Ι., Μισσός Β. και Παπαναστασίου Σ. (2021) Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη - 1η ετήσια έρευνα αποτελεσμάτων, 10/2021, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης.
 • Παπαθεοδώρου Χ., Ζαϊμάκης Ι., Μισσός Β. και Παπαναστασίου Σ. (2021) "Έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης - ιεράρχηση προτεραιοτήτων - σχεδιασμός έρευνας", 2/2021, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης.
 • Μισσός Β., Παπαθεοδώρου Χ. & Παπαναστασίου Σ. (2021) Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων: νέες μορφές ανισοτήτων, κίνδυνος φτώχειας και ο ρόλος του κοινωνικού κράτους, Έρευνες και Μελέτες, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
 • Μισσός Β., Παπαθεοδώρου Χ. & Παπαναστασίου Σ. (2020) Κοινωνικές επιστώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, Έκθεση 13, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • Μισσός Β. (2015) "Κοινωνική Πολιτική, Φτώχεια και Ανισότητα", Κεφάλαιο 5, Ετήσια Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση (2015), ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • Παπαθεοδώρου Χ. & Μισσός Β. (2013) Δομή και Τάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα, Έκθεση 9, Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

 

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

 • Marsellou E., Missos V. and Loizos K. (2021) "Regional development in the light of income inequality, entrepreneurship and innovation", στο Missos V., Prodromidis P. and Reziti I. (επιμ.), Special issues on regional entrepreneurship and innovation planning, Centre of Planning and Economic Research (KEPE) and Regional Development Fund of the Region of Western Greece
 • Missos V. (2019) "Inequality and financialization: a brief sketch for interpreting the Greek economic crisis", στο Ten years into the global economic crisis, Nicos Poulantzas Institute, transform! europe, EuroMemorandum Group.
 • Μισσός Β. (2019) "Σκέψεις για το ρόλο του Κοινωνικού Κράτους", στο Βιτζηλαίος Β. (επιμ.) Η Ευρώπη στο μεταίχμιο: Θέσεις και προτάσεις για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών.
 • Missos V. (2019) "The Greek tragedy in times of austerity", in Adler D. and Bechler R. (eds.) A vision for Europe, Eris, London: UK.

 

Κείμενα Πολιτικής

 

Επιστημονική επιμέλεια

Taylor & Lybbert, (2016) Οικονομικά της Ανάπτυξης: Βασικές Αρχές, εκδόσεις Κριτική

Μητσός Α., Καραμπέκιος Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2016), Το ελληνικό σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μάρτιος 2016.

 

Μεταφράσεις (δημοσιευμένες) επιστημονικών άρθρων

Άρθρα των Dimitri Papadimitriou και Jan Toporowski (2011) στο Α. Βλάχου, Ν. Θεοχαράκης και Δ. Μυλωνάκης (επιμ.), Οικονομική Κρίση και Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg.

 

Διδακτική Εμπειρία

 • 2011 – 2013: Συμμετοχή σε σεμινάρια  «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» ως εκπαιδευτής, στις 13 Περιφέρειες της Επικράτειας, στα ΚΕΚ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με θέμα: «Οικονομική Κρίση: Αναπτυξιακό Πρότυπο και Συνδικαλιστική Δράση». Συνολικά: 300 ώρες εκπαίδευσης.
 • 2014 – 2015: Εκπαιδευτής σε μαθήματα «Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης» με θέμα: «Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα», στα ΚΕΚ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • 2015: Εντεταλμένος διδασκαλίας στο μάθημα “ECO101: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2016: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης» και «PEC461: Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2017: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” και «ΕCO314: Μακροοικονομική της Ανάπτυξης», του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • 2019: Εντεταλμένος διδασκαλίας στα μαθήματα “PEC101: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

 

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

(2008) Η εργασία υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας, με τον Τάσο Πατώκο.

(2012) Οι ρίζες της οικονομικής κρίσης στον μεταπολεμικό σχεδιασμό, με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

(2015) Εφαρμοζόμενη Οικονομική Πολιτική και Κρίση στην Ελλάδα

 

 

Ενδεικτικές παρουσιάσεις/συμμετοχές σε συνέδρια:

Ιούνιος 2010, παρουσίαση με τίτλο: Time in Economic TheοryHHGossen, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ιούνιος 2013, παρουσίαση με τίτλο: Alfred Marshall on Mathematics στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 15ηΣυνάντηση Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης

Νοέμβριος 2013, παρουσίαση με τίτλο: Alfred MarshallAmicus Mathematicae sed magis amica veritas στο διεθνές συνέδριο EAEPE, Παρίσι.

Ιούνιος 2016, παρουσίαση με τίτλο: Σημειώσεις για την εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα, 18η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης

Μάρτιος 2019, παρουσίαση στο Delphi Economic Forum IV, συμμετοχή στη συζήτηση με θέμα Growth and Inequalities, βλ. εδώ.

Μάρτιος 2019, παρουσίαση με τίτλο: Revisiting the financialization-inequality debate in the context of the Greek crisis, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, βλ. εδώ.

Φεβρουάριος 2020, παρουσίαση με τίτλο: Σημειώσεις για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής: Η περίπτωση της Σαμόα, Σεμινάριο Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων για την Κρίση, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Απρίλιος 2021Υστέρηση, εξάρτηση και κρίση ως αναπτυξιακή πολιτική, Σεμινάριο Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων για την Κρίση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, βλ. εδώ.

Ιούνιο 2021, παρουσίαση με τίτλο: Η πολιτική οικονομία του χρόνου στην Γενική Θεωρία του John Maynard Keynes στην 21ηΣυνάντηση Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δεκέμβριος 2021, παρουσίαση με θέμα: Ιστορική Ανασκόπηση των θεωριών Ανάπτυξης, Σεμινάριο Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων για την Κρίση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, βλ. εδώ.

Μάιος 2022, παρουσίαση με τίτλο: Συζήτηση με αφορμή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 1 (μηδενική φτώχεια) και 10 (λιγότερες ανισότητες) του ΟΗΕ. Δεδομένα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, Νέος κύκλος διαλέξεων από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), βλ. εδώ.

Δεκέμβριος 2022, παρουσίαση με τίτλο: The roof is on FIRE, Ενοίκια-Κατοικία-Πολιτικές, Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, βλ. εδώ.

 

Παρεμβάσεις στον περιοδικό τύπο

«Καπιταλισμός Ιδεών», Περιοδικό ΛΕΥΓΑ, τεύχος 10, Άνοιξη 2013

«Η μαγική λέξη Ανταγωνιστικότητα», με τον Μιχάλη Βεληζιώτη, Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 8 Απριλίου 2014.

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Εγγυημένη φτώχεια για όλους;» Εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής, 13 Ιουλίου 2014.

«Οι ιταλικές τράπεζες και το ευρώ», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Stiglitz: Δύο νομίσματα μία όψη », διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Απορρύθμιση και απαξίωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο της ειδικής αγωγής», διαδικτυακός τόπος the Press Project

«Το αναπτυξιακό αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας», Εφημερίδα ΕΠΟΧΗ, 27 Οκτωβρίου 2018

« Η πραγματική οικονομία », Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, 24 Φεβρουαρίου 2019