Αιμιλία Μαρσέλλου
Αιμιλία Μαρσέλλου
Research Fellow D

Πληροφορίες

Οικονομικά της Ανάπτυξης
Μακροοικονομικά, Μεγέθυνση, Ιδιωτικός Δανεισμός
Καθεστώς ζήτησης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες υπερχρέωσης των νοικοκυριών.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210 3676433
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

 

Σπουδές

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018). Τίτλος Διατριβής: ”Essays on Private Debt, Income Distribution and Macroeconomic Stability”.
 • Διεθνές Θερινό Σχολείο «Κεϋνσιανή μακροοικονομική θεωρία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική», Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler–IG Metall, Γερμανία (Βερολίνο: Καλοκαίρι, 2008).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (διετές) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005).
 • Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003).

 

Επαγγελματική εμπειρία

 

 • Ερευνήτρια, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών-ΚΕΠΕ (5/2019-Σήμερα).
 • Οικονομολόγος, ερευνήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εργαστήριο Ε3MLab. (9/2015 - 3/2017).
 • Οικονομολόγος, ερευνήτρια. Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) (11/2009 - 9/2015).
 • Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων (2/2007-06/2010).
 • Εργαστηριακός Βοηθός και Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (10/2005-06/2012).
 • Επιστημονικός συνεργάτης, Οικονομολόγος, Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (02/2004-12/2007). 

 

Ερευνητικό Έργο

 

Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους

 

 • Marsellou, E.G., (2022). “Macroeconomic implications and growth regimes under alternative interpretations of household debt” (forthcoming). European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention. 
 • Marsellou, E.G., Missos, V. and Loizos, K. (2021). “Regional development in the light of income inequality, entrepreneurship and innovation”, in Special issues on regional entrepreneurship & innovation planning: Perspectives from Western Greece and Southwestern Italy, επιστ. επιμέλεια V. Missos, P. Prodromidis, I. Reziti. Πάτρα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Marsellou, E. and Bassiakos, Y. (2016), “Bankrupt Households and Economic Crisis. Evidence from the Greek Courts”, Journal of Consumer Policy, 39: 41-62.
 • Marsellou, E. (2018), “Consumer borrowing and income inequality in the neoliberal era”, in Political Economy of Labour, Income Distribution & Exclusion (Eds. Chr. Papatheodorou, S. Çevik, D. Paitaridis, G. Yılmaz), Publisher: IJOPEC Publication Limited

 

Δημοσιευμένες Μελέτες με Κριτές

 

 • Μανιάτης, Αθ., Μαρσέλλου, Αιμ. και Πασσάς Κ. (2015). «Διακλαδικός ανταγωνισμός στην ελληνική μεταποίηση», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού. Μελέτες 43: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ιωακείμογλου, Ηλ. και Μαρσέλλου, Αιμ. (2015). «Η διαμόρφωση των μισθών και των τιμών στην Ελλάδα και η ανεργία ισορροπίας», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2013): «Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της Ελληνικής Οικονομίας», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Μελέτες 24: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. και Μπασιάκος, Γ. (2013): «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και ελληνική οικονομία», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Επιστημονική Έκθεση 9: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Α., Μαρσέλλου, Αιμ., Κύρου, Α. (2011): «Απασχόληση και Επαγγέλματα στις απαρχές του 21ου αιώνα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων, Μελέτες 13: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Αργείτης, Γ., Δαφέρμος, Γ., Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Κρατικός προϋπολογισμός προγραμμάτων: Θεσμός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ή δημοσιονομικής λιτότητας; », Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Ερευνητική Μονάδα Δημοσιονομικών Εξελίξεων και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Μελέτες 11: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Α., Κύρου Α., Συριόπουλος, Π., Φατούρου, Π., Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Αναδιαρθρώσεις και Κλαδική Εξειδίκευση της Ελληνικής Οικονομίας και των Περιφερειών στις Απαρχές του 21ου Αιώνα στην Ελλάδα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων, Μελέτες 10: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Danchev, S., Δαφέρμος, Γ., Μαρσέλλου, Αιμ., Παπαθεοδώρου, Χρ. (2008): «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και διαχρονικές τάσεις», Επιστημονική Έκθεση 1: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

Άλλο Ερευνητικό Έργο

 

 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Υπερχρέωση και μακροοικονομικό περιβάλλον», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Προσδιοριστικοί παράγοντες της υπερχρέωσης των νοικοκυριών», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. και Μανιάτης, Αθ. (2014): «Προσδιοριστικοί παράγοντες της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου Αιμ. (2012): «Η χρηματιστικοποίηση των νοικοκυριών στην Ελλάδα», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Καταγραφή και Κριτική Αποτίμηση του Δημόσιου Διαλόγου για τη Δημοσιονομική Κρίση στην Ελλάδα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Ερευνητική Μονάδα Δημοσιονομικών Εξελίξεων και Δημοσιονομικής Πολιτικής, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Σ., Μαρσέλλου, Αιμ., Αποστολόπουλος, Ν., Παπαδόλιας, Αθ. (2011): «Ο κλάδος του Εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Νομό Αρκαδίας». Συμβουλευτική Μελέτη στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δικτύων για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Απασχόλησης», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Σ., Μαρσέλλου, Αιμ., Μελαμπιανάκης, Μ. (2011): «Ο κλάδος του Εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης και το Νομό Ηρακλείου». Συμβουλευτική Μελέτη στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δικτύων για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Απασχόλησης», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Βαρουφάκης, Γ. (2007): Πολιτική Οικονομία. Η οικονομική θεωρία στο φως της κριτικής. Αθήνα: Gutenberg (Μετάφραση αγγλικών κειμένων: Κοντογιάννης B., Μαρσέλλου Αιμ., Μπίμπας Δ., Παπαδάκου Μ., Σταμέλου Λ., Τσερκέζης Λ.).
 • Πετράκης, Π. και Μαρσέλλου, Αιμ., (2005): «Σημεία καμπής στην Ελληνική Οικονομία 1914 - 1940», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κώτσιος Στ., (2005): Ασκήσεις Μαθηματικών για Οικονομολόγους, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα (Συγγραφική Ομάδα: Διαμαντόπουλος, Π., Μανιφάδας, Κ., Μαρσέλλου, Αιμ., Παύλου, Γρ., Πορτοκαλάκης, Αν.)
 • Marsellou E. (2005): “Empirical Investigation of the competition models of the Greek Economy. The industries of publishing and printing, Mines and Insurance”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αδημοσίευτη).

 

Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια 

 

 • Marsellou E. and C. Passas, (2019): “The Greek Economic Adjustment Programmes and the tax burden on social classes.”, Historical Materialism Conference, May 2019, Pantion University, Athens, Greece.
 • Marsellou E. (2018): “Consumer borrowing and income inequality in the neoliberal era”, 9ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας (Icopec) 2018, 6-9 Σεπτεμβρίου 2018, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Marsellou, E. (2014): “Explaining household borrowing and over-indebtedness”, 5ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Σεπτεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο L’Orientale Νάπολης, Νάπολη, Ιταλία.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της Ελληνικής Οικονομίας», 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ), 14-15 Ιανουαρίου 2014, Πάτρα, Ελλάδα.
 • Marsellou, E. (2013): “Is Greece wage-led?”, 17ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler. Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), “Η κρίση της Εργασίας: Αίτια, θεραπείες και περιορισμοί”, 24-26 Οκτωβρίου 2013, Βερολίνο, Γερμανία.
 • Marsellou, E. and Bassiakos, Y. (2013): “Over-indebted Households and Poverty”, 4ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 9-11 Ιουλίου 2013, International Institute for Social Studies, Χάγη, Ολλανδία.
 • Marsellou, E. (2011): “Consumer and corporate debt in a Post-Keynesian model of growth and income distribution”, 15ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler. Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), 28 Οκτωβρίου 2011, Βερολίνο, Γερμανία.
 • Marsellou, E. (2011): “Workers’ and Enterprises’ Debt in a Basic Post-Keynesian-Classical Model of Growth and Income Distribution”, 2ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 20-22 Μαΐου 2011, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης Beyazit, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

 

Περιοδικό ΚΕΠΕ Οικονομικές Εξελίξεις

  

 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Φεβ. 2022) "Εξελίξεις στον πληθωρισμό σε Ελλάδα και Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 47, 17-21.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Οκτ. 2021) "Οι παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και η ανάκαμψη της ζήτησης ασκούν πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 46, 16-20.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Ιούν. 2021) "Οι τιμές της Ενέργειας διαμορφωτές του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη», Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 45, 16-19.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Φεβ. 2021) "Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 44, 15-19.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Οκτ. 2020) "Έντονες αποπληθωριστικές τάσεις μετά το ξέσπασμα της πανδημίας", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 43, 16-19. 
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Ιουν. 2020) "Ο κορονοϊός μείωσε τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 42, 17-19.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Φεβ. 2020) "Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 41, 13-16.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (Οκτ. 2019) "Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), μέρος Α, τεύχος 40, 14-16.

 

Επαγγελματικές Οργανώσεις & Επιμελητήρια

 

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΚ)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας των μετα-Κεϋνσιανών οικονομικών.
 • Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ).
 • Μέλος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας (IIPPE).