Αιμιλία Μαρσέλλου
Αιμιλία Μαρσέλλου
Δ'

Πληροφορίες

Οικονομικά της Ανάπτυξης
Μακροοικονομικά, Μεγέθυνση, Ιδιωτικός Δανεισμός
Καθεστώς ζήτησης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες υπερχρέωσης των νοικοκυριών.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210 3676433
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

 

Σπουδές

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018). Τίτλος Διατριβής: ”Essays on Private Debt, Income Distribution and Macroeconomic Stability”.
 • Διεθνές Θερινό Σχολείο «Κεϋνσιανή μακροοικονομική θεωρία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική», Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler–IG Metall, Γερμανία (Βερολίνο: Καλοκαίρι, 2008).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (διετές) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005).
 • Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003).

 

Επαγγελματική εμπειρία

 

 • Ερευνήτρια, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών-ΚΕΠΕ (5/2019-Σήμερα).
 • Οικονομολόγος, ερευνήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εργαστήριο Ε3MLab. (9/2015 - 3/2017).
 • Οικονομολόγος, ερευνήτρια. Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) (11/2009 - 9/2015).
 • Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων (2/2007-06/2010).
 • Εργαστηριακός Βοηθός και Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (10/2005-06/2012).
 • Επιστημονικός συνεργάτης, Οικονομολόγος, Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (02/2004-12/2007). 

 

Ερευνητικό Έργο

 

Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους

 

 • Marsellou, E. and Bassiakos, Y. (2016), “Bankrupt Households and Economic Crisis. Evidence from the Greek Courts”, Journal of Consumer Policy, 39: 41-62.
 • Marsellou, E. (2018), “Consumer borrowing and income inequality in the neoliberal era”, in Political Economy of Labour, Income Distribution & Exclusion (Eds. Chr. Papatheodorou, S. Çevik, D. Paitaridis, G. Yılmaz), Publisher: IJOPEC Publication Limited

 

Δημοσιευμένες Μελέτες με Κριτές

 

 • Μανιάτης, Αθ., Μαρσέλλου, Αιμ. και Πασσάς Κ. (2015). «Διακλαδικός ανταγωνισμός στην ελληνική μεταποίηση», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού. Μελέτες 43: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ιωακείμογλου, Ηλ. και Μαρσέλλου, Αιμ. (2015). «Η διαμόρφωση των μισθών και των τιμών στην Ελλάδα και η ανεργία ισορροπίας», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2013): «Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της Ελληνικής Οικονομίας», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Μελέτες 24: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. και Μπασιάκος, Γ. (2013): «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και ελληνική οικονομία», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Επιστημονική Έκθεση 9: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Α., Μαρσέλλου, Αιμ., Κύρου, Α. (2011): «Απασχόληση και Επαγγέλματα στις απαρχές του 21ου αιώνα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων, Μελέτες 13: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Αργείτης, Γ., Δαφέρμος, Γ., Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Κρατικός προϋπολογισμός προγραμμάτων: Θεσμός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ή δημοσιονομικής λιτότητας; », Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Ερευνητική Μονάδα Δημοσιονομικών Εξελίξεων και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Μελέτες 11: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Α., Κύρου Α., Συριόπουλος, Π., Φατούρου, Π., Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Αναδιαρθρώσεις και Κλαδική Εξειδίκευση της Ελληνικής Οικονομίας και των Περιφερειών στις Απαρχές του 21ου Αιώνα στην Ελλάδα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων, Μελέτες 10: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Danchev, S., Δαφέρμος, Γ., Μαρσέλλου, Αιμ., Παπαθεοδώρου, Χρ. (2008): «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και διαχρονικές τάσεις», Επιστημονική Έκθεση 1: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

Άλλο Ερευνητικό Έργο

 

 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Υπερχρέωση και μακροοικονομικό περιβάλλον», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Προσδιοριστικοί παράγοντες της υπερχρέωσης των νοικοκυριών», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. και Μανιάτης, Αθ. (2014): «Προσδιοριστικοί παράγοντες της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου Αιμ. (2012): «Η χρηματιστικοποίηση των νοικοκυριών στην Ελλάδα», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2011): «Καταγραφή και Κριτική Αποτίμηση του Δημόσιου Διαλόγου για τη Δημοσιονομική Κρίση στην Ελλάδα», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Ερευνητική Μονάδα Δημοσιονομικών Εξελίξεων και Δημοσιονομικής Πολιτικής, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Σ., Μαρσέλλου, Αιμ., Αποστολόπουλος, Ν., Παπαδόλιας, Αθ. (2011): «Ο κλάδος του Εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Νομό Αρκαδίας». Συμβουλευτική Μελέτη στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δικτύων για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Απασχόλησης», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Ευστράτογλου, Σ., Μαρσέλλου, Αιμ., Μελαμπιανάκης, Μ. (2011): «Ο κλάδος του Εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης και το Νομό Ηρακλείου». Συμβουλευτική Μελέτη στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δικτύων για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Απασχόλησης», ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 • Βαρουφάκης, Γ. (2007): Πολιτική Οικονομία. Η οικονομική θεωρία στο φως της κριτικής. Αθήνα: Gutenberg (Μετάφραση αγγλικών κειμένων: Κοντογιάννης B., Μαρσέλλου Αιμ., Μπίμπας Δ., Παπαδάκου Μ., Σταμέλου Λ., Τσερκέζης Λ.).
 • Πετράκης, Π. και Μαρσέλλου, Αιμ., (2005): «Σημεία καμπής στην Ελληνική Οικονομία 1914 - 1940», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Κώτσιος Στ., (2005): Ασκήσεις Μαθηματικών για Οικονομολόγους, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα (Συγγραφική Ομάδα: Διαμαντόπουλος, Π., Μανιφάδας, Κ., Μαρσέλλου, Αιμ., Παύλου, Γρ., Πορτοκαλάκης, Αν.)
 • Marsellou E. (2005): “Empirical Investigation of the competition models of the Greek Economy. The industries of publishing and printing, Mines and Insurance”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αδημοσίευτη).

 

Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια 

 

 • Marsellou E. and C. Passas, (2019): “The Greek Economic Adjustment Programmes and the tax burden on social classes.”, Historical Materialism Conference, May 2019, Pantion University, Athens, Greece.
 • Marsellou E. (2018): “Consumer borrowing and income inequality in the neoliberal era”, 9ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας (Icopec) 2018, 6-9 Σεπτεμβρίου 2018, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Marsellou, E. (2014): “Explaining household borrowing and over-indebtedness”, 5ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Σεπτεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο L’Orientale Νάπολης, Νάπολη, Ιταλία.
 • Μαρσέλλου, Αιμ. (2014): «Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της Ελληνικής Οικονομίας», 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ), 14-15 Ιανουαρίου 2014, Πάτρα, Ελλάδα.
 • Marsellou, E. (2013): “Is Greece wage-led?”, 17ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler. Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), “Η κρίση της Εργασίας: Αίτια, θεραπείες και περιορισμοί”, 24-26 Οκτωβρίου 2013, Βερολίνο, Γερμανία.
 • Marsellou, E. and Bassiakos, Y. (2013): “Over-indebted Households and Poverty”, 4ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 9-11 Ιουλίου 2013, International Institute for Social Studies, Χάγη, Ολλανδία.
 • Marsellou, E. (2011): “Consumer and corporate debt in a Post-Keynesian model of growth and income distribution”, 15ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans-Boeckler. Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), 28 Οκτωβρίου 2011, Βερολίνο, Γερμανία.
 • Marsellou, E. (2011): “Workers’ and Enterprises’ Debt in a Basic Post-Keynesian-Classical Model of Growth and Income Distribution”, 2ο Ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας, 20-22 Μαΐου 2011, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης Beyazit, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

 

Επαγγελματικές Οργανώσεις & Επιμελητήρια

 

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΚ)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας των μετα-Κεϋνσιανών οικονομικών.
 • Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ).
 • Μέλος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας (IIPPE).