Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου
Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου
Β'

Πληροφορίες

Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών
Οικονομικά της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, Δυναμική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Τραπεζική Οικονομική
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα
- Δημιουργικοί κλάδοι στην Ελλάδα

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 367
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2010)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M.Sc.) στην Διεθνή Οικονομική, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμ. Βασίλειο (2004)
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002)

Υποτροφίες και Βραβεία 

 • Υποτροφία και βραβείο ΙΚΥ για την εισαγωγή με σειρά 1η στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.
 • Βραβείο από το Ίδρυμα Γεωργίου και Αγγελικής Σκούρα για άριστη επίδοση κατά το 2ο ακαδημαϊκό έτος φοίτησης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνήτρια, ΚΕΠΕ (από Αυγ. 2014)
 • Επίκουρος Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ακαδ. έτη 2020-21 και 2021-22)
 • Ερευνήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (Ιούλ. 2013 – Ιούλ. 2014)
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Φεβ. 2010 –  Ιούν. 2013)
 • Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ακαδ. έτος 2012-13)
 • Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, (ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-12)
 • Επιστημονική Συνεργάτης, ΑΤΕΙ Πάτρας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και Σχολή  Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-12)
 • Εργαστηριακή Συνεργάτης, ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ακαδ. έτη 2006-07 και 2007-08)

Ερευνητικό έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά  

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (με διαδικασία κρίσης)

 • Υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου από τις Ελληνικές επιχειρήσεις (2018). Στον τόμο: Ειδικά θέματα για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, επιστημονική επιμέλεια Α. Κοντόλαιμου, Φ. Οικονόμου και Α. Τσούμα, 321-343, Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, Πάτρα (σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).

 • Determinants of inter-firm R&D collaborations: Evidence from a survey of 3500 SMEs in Greece (2018).  Στον τόμο: Ειδικά θέματα για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, επιστημονική επιμέλεια Α. Κοντόλαιμου, Φ. Οικονόμου και Α. Τσούμα, 307-319, Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, Πάτρα (σε συνεργασία με τους Ι. Giotopoulos, Ε. Korra, Α. Tsakanikas).

 • Do University students use their resources fully and equally efficiently? The case of economics students (2010). In: Economies of Education: Issues of Transition and Transformation. Jόrgen Backhaus, Raul Eamets, Diana Eerma (Εds.), 217-243, LIT Verlag, Berlin (σε συνεργασία με τους D. Psallidas, A. Pseiridis).

Βιβλία / Μονογραφίες 

 • Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα (2021). Εκθέσεις ΚΕΠΕ, 81, ΚΕΠΕ, Αθήνα (σε συνεργασία με τις E. Κόρρα, Γ. Σκίντζη). 
 • Διερεύνηση της Παραγωγικής Αποτελεσματικότητας υπό Καθεστώς Πολλαπλής Τεχνολογικής Ετερογένειας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα: Ο Ρόλος της Διάχυσης της Γνώσης, της Ικανότητας Απορρόφησης και του Στρατηγικού Προσανατολισμού των Τραπεζικών Επιχειρήσεων (2010). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • Pricing Behaviour in the Olive Oil Retail Industry in Greece (2003). MSc Dissertation, Department of Economics, University of Essex, UK.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικές εκδόσεις του ΚΕΠΕ

 • Εξελίξεις στην υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η περιφερειακή διάσταση. (2020). Οικονομικές Εξελίξεις, 41, 98-109 (σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).

   

   

 • Εξελίξεις στην ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (2018). Οικονομικές Εξελίξεις, 37, 47-55 (σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στις ελληνικές επιχειρήσεις (2018). Οικονομικές Εξελίξεις, 36: 92-101 (σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).

 • Ο ρόλος της χρηματοδότησης στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα πριν και μετά την έναρξη της κρίσης (2017). Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), 33, 71-79 (σε συνεργασία με Ι. Γιωτόπουλο, Ε. Μπαλίκου).

 • Εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (2017). Οικονομικές Εξελίξεις, 32, 54-58.

 • Δυναμική ανάλυση της κερδοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων στην Ελλάδα (2016). Οικονομικές Εξελίξεις, 30, 74-82.

 • Χρηματοδοτικοί περιορισμοί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης (2015). Ελληνική Οικονομία, 23, 23-33.

 • Νέα οικονομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση και κατευθύνσεις πολιτικής (2015). Ελληνική Οικονομία, 20, 20-29.

 • Η καινοτομία ως στρατηγικός προσανατολισμός για την ελληνική οικονομία (2014). Ελληνική Οικονομία, 10, 15-24.

 Ερευνητικά δοκίμια (working papers) 

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

(α) Για λογαριασμό της κυβέρνησης και φορέων του δημοσίου

 • Commentary on the EU fiscal framework and the EFB Report (2021). Ομάδα εργασίας: A. Kontolaimou, G. Skintzi, E. Tsouma. Εργασία που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.

 • ­Development of three projects: Puglia, Western Greece and Cross Border Innobarometer, based on the plans - The development of an on-line set of business-related courses (Part ΙI)” (2020). Ομάδα εργασίας: Α. Χύμης (συντονιστής), Α. Κοντόλαιμου, Κ. Λοίζος, Π. Προδρομίδης (επ. υπεύθυνος), Γ. Σκίντζη.  Έκθεση του ΚΕΠΕ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου egov-INNO Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-20 (http://interregegovinno.eu/) για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος.

 • “Development of three projects: Puglia, Western Greece and Cross Border Innobarometer, based on the plans - Contribution to the development of an entrepreneurship and innovation barometer and monitor (Part I)” (2019). Ομάδα εργασίας: Φ. Οικονόμου (συντονίστρια), Α. Κοντόλαιμου, Π. Λάππας, Κ. Λοίζος, Β. Μισσός, Π. Προδρομίδης (επ. υπεύθυνος), Ι. Ρεζίτη, Γ. Σκίντζη, Α. Χύμης. Έκθεση του ΚΕΠΕ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου egov-INNO-Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020 (http://interregegovinno. eu/)  για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος.

 • A plan for the development of G2B e-services in Apuglia and Western Greece (2019). Ομάδα εργασίας: Α. Κοντόλαιμου (συντονίστρια), Π. Λάππας, Κ. Λοίζος, Β. Μισσός, Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης (επ. υπεύθυνος του έργου), Ι. Ρεζίτη, Α. Χύμης. Έκθεση του ΚΕΠΕ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου egov-INNO-Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020 (http://interregegovinno. eu/)  για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. 

 • Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Κωδικοποιημένη Παράθεση των Εξελίξεων και των Τάσεων στη Διεθνή Ακαδημαϊκή Οικονομική Βιβλιογραφία (Αυγ 2018-Ιουλ 2019). Ομάδα εργασίας:  Ε. Νίτση και Χ. Τριαντόπουλος (επιστημονικοί υπεύθυνοι), Α. Κοντόλαιμου, Α. Κουτρούλης, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Ι. Παναγόπουλος, Γ. Σκίντζη και Α. Χύμης. Έργο που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 • Μέτρηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών. Προσδιοριστικοί παράγοντες εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής (2018). Ομάδα εργασίας: Ι. Κωνσταντακοπούλου (συντονίστρια), Α. Κοντόλαιμου, Χ. Τριαντόπουλος. Εργασία που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 • Περιφερειακή Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας (2017). Ομάδα εργασίας: Θ. Τσέκερης, Σ. Παπαϊωάννου, Ι. Χολέζας και Α. Κοντόλαιμου. Εργασία που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 • Παραχώρηση από την ΕΕ Καθεστώτος της Αγοράς στην Κίνα: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Ελληνική Οικονομία (2016). Ομάδα εργασίας:  Ι. Κωνσταντακοπούλου (συντονίστρια), Ε. Παναγιώτου (αν. συντονίστρια), Α. Κοντόλαιμου, Σ. Παπαϊωάννου. Εργασία που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 • Πρόταση αναπτυξιακού σχεδίου στρατηγικής μεγέθυνσης της Ελλάδας (2016). Συγγραφή των ενοτήτων: [α] Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και [β] Προώθηση ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών (η [β]  ενότητα σε συνεργασία με τον Σ. Παπαϊωάννου). Η εργασία συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη  και Β. Λυχναρά  και εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης.

 

(β) Για λογαριασμό άλλων φορέων

 • Methodology for identifying export opportunities and export promotion instruments (2018). Ομάδα εργασίας: Ι. Κωνσταντακοπούλου (συντονίστρια), Α. Κοντόλαιμου και Χ. Τριαντόπουλος. Η εργασία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH).

 • Παράνομο Εμπόριο Καπνικών Προϊόντων και Φορολογική Πολιτική Στην Ελλάδα (2016). Ομάδα εργασίας: Ν. Γεωργικόπουλος (συντονιστής), Ε. Αθανασίου, Α. Κοντόλαιμου, Α. Χύμης. Η εργασία  εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας EMG Strategic Consulting LTD.

Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών

(α) Διεθνή επιστημονικά συνέδρια 

 • Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics, DRUID21 Conference, DRUID Society, Copenhagen Business School, Denmark, 18-21.10.2021 (σε συνεργασία με τους Α. Protogerou, Y. Caloghirou).

 • Show Me How to Grow Fast in Turbulent Times: The Choice Between Training and Educational Attainment of Employees,  32nd Annual EAEPE Conference 2020, 02-04.09.2020

   (σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, V. Konstantinou,  A. Tsakanikas).
 • Firm Growth and ICT Adoption in Greek SMEs: A Quantile Approach, 32nd EBES Conference, 05-07.08.2020 (σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, K. Marinopoulos, A. Tsakanikas).

 • Entrepreneurship in the Creative Industries: Evidence from Young Firms in Greece, 30th Annual EAEPE Conference, Nice, France, 06-08.09.2018 (σε συνεργασία με τους A. Protogerou, Y. Caloghirou). 
 • Adoption of e-commerce by Greek SMEs, International Conference ‘Alliance for Entrepreneurship and Development in Western Greece’, Patras, Greece, 13-15.12.2017 (σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).

 • Determinants of inter-firm R&D collaborations: Evidence from a survey of 3500 SMEs in Greece, International Conference ‘Alliance for Entrepreneurship and Development in Western Greece’, Patras, Greece, 13-15.12.2017 (σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, E. Korra, A. Tsakanikas).

 • Drivers of High-Growth Firms: Strategic Modes of Growth and Knowledge Processing Capabilities, 15th GLOBELICS International Conference, Athens, Greece, 11-13.10.2017 (σε συνεργασία με τους Y. Caloghirou, I. Giotopoulos, A. Tsakanikas),

 • Firm Growth and Financial Constraints in Greek Services: Greater Athens vs. the Rest of Greece, 13th CRETE (Conference on Research on Economic Theory & Econometrics), Milos, Greece, 13-17.07.2014 (σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, G. Fotopoulos).

 • Innovation and Creative Industry: An exploratory exercise,  DRUID Society Conference 2014 on entrepreneurship - organization – innovation, Copenhagen Business School, Denmark, 16-18.06.2014 (σε συνεργασία με τους Α. Protogerou, Y. Caloghirou).

 • Innovative Performance of Developed and Developing European Countries: The Role of Entrepreneurship Using GEM Key Indicators, GEM Research Conference Barcelona 2013: Entrepreneurship & Economic Development, Barcelona, Spain, 19-21.06.2013 (σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, A. Tsakanikas).

 • Multiple Technology Heterogeneity: Does the hierarchy reveal the latent technology?, EWEPA 2013, 13th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, Aalto University School of Business, Helsinki, Finland, 17-20.06.13 (σε συνεργασία με τους K. Tsekouras, N. Chatzistamoulou, K. Kounetas).

 • An interdisciplinary modelling approach assessing the cost effectiveness of agri-environmental measures on reducing nutrient concentration to WFD thresholds under climate change: the case of the Louros catchment, EAAE 2013r: Developing integrated and reliable modeling tools for agricultural and environmental policy analysis, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH), Crete, Greece, 15-16.06.2013 (σε συνεργασία με τους D. Skuras, A. Wade, D. Psaltopoulos, P. Whitehead, M. Erlandsson).

 • Innovation Efficiency and Technology Gaps in European Region: North vs. South,  DIME-AEGIS-LIEE/NTUA Athens Conference, National Technical University of Athens, Athens, Greece, 29-30.04.10 (σε συνεργασία με τους A. Gkypali, K. Kounetas, K. Tsekouras).

 • Are the cooperative banks the weakest link in European banking? A non-parametric metafrontier approach, 23rd EURO Conference 2009 (European Conference on Operational Research), Bonn, Germany, 05 – 08.07.09 (σε συνεργασία με τον K. Tsekouras).

 • Investigating the Efficiency of University students: the case of an Economics Programme in Greece,  International Conference on Educational Economics, University of Tartu, Tartu,  Estonia, 25-28.08.05 (σε συνεργασία με τους D. Psallidas, A. Pseiridis). 

(β) Σεμινάρια / Επιστημονικές συναντήσεις

 • Ηλεκτρονικά εργαλεία G2B για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του έργου egov_INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020), Πάτρα, Ελλάδα, 27.05.19. (Σε συνεργασία με τους Κ. Λοίζο, Β. Μισσό, Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδη, Ι. Ρεζίτη, Α. Χύμη)

 • Η αγορά βιβλίου στην Ελλάδα: Tο ζήτημα της ενιαίας τιμής βιβλίου, ΚΕΠΕ, Αθήνα, Ελλάδα, 31.05.17. (Σε συνεργασία με τους Ι. Κωνσταντακοπούλου και Π. Προδρομίδη)

 • Firm growth and financial constraints in Greek services: Greater Athens vs. the rest of Greece, ΚΕΠΕ, Αθήνα, Ελλάδα, 18.06.2014 (κατόπιν πρόσκλησης). (Σε συνεργασία με τους I. Giotopoulos, G. Fotopoulos)

 • Analyzing Transportation Sector Energy Efficiency in a Metafrontier Context, Workshop on Current & Future Trends in Eco-friendly Route Planning, Athens, Greece, 12-13.12.13. (Σε συνεργασία με τους K. Tsekouras, N. Chatzistamoulou, K. Kounetas)

 • Bank Efficiency and Technology Heterogeneity. Loughborough University, School of Business and Economics, Loughborough, UK, 24.04.2012 (κατόπιν πρόσκλησης).

 • Are the cooperative banks the weakest link in European banking? A non-parametric metafrontier approach, University of Edinburgh Business School, Research Group of Management Science and Business Economics, Edinburgh, UK, 26.10.2011 (κατόπιν πρόσκλησης). (Σε συνεργασία με τον K. Tsekouras),

 • A short profile of the Louros catchment, Start-up Meeting of the ‘REFRESH’ FP7 Project, Antalya, Turkey, 22-26.03.2010. (Σε συνεργασία με τους D. Psaltopoulos,  D. Skouras)

 • Economic Aspects of agri-environment schemes. End-symposium of the ‘EASY’ FP5 Project, University  of  Wageningen, Wageningen, The Netherlands, 30.01.06 – 01.02.06. (Σε συνεργασία με τον D. Psallidas).

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενη έρευνα

(α) Ευρωπαϊκά Έργα

 • Creativity for Innovation and Growth in Europe (CRE8TV.EU), 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος στην Ελλάδα: Ι. Καλογήρου. Φορείς Υλοποίησης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, University of Manchester (UK) και άλλα 8 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Ιούλ 2013 – Ιούλ 2014.

 • Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (REFRESH), 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος στην Ελλάδα: Δ. Ψαλτόπουλος. Φορείς Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, University College London (UK) και άλλα 23 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Φεβ 2010 – Ιούλ 2011, Νοε -Δεκ 2011, Ιούν 2012. 

 • Evaluating Current European Agri-environment Schemes to Quantify and Improve Nature Conservation Efforts in Agricultural Landscapes (EASY), 5ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος στην Ελλάδα: Ι. Λεκάκης. Φορείς υλοποίησης:  Παν/μιο Κρήτης, Wageningen University (Netherlands) και άλλα 5 Παν/μια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Οκτ  2004 – Ιούν 2005.

(β) Εθνικά Έργα 

 • Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα Οδικών Δικτύων και Οχημάτων: Μέτρηση, Τιμολόγηση, Περιφερειακές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της Δράσης ‘ΘΑΛΗΣ’, ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Τσεκούρας. Φορείς Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιαν 2012 – Ιούν 2013.

 • Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά, Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της Δράσης ‘ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’, ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Μπέλλας. Φορείς Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δεκ 2010 – Ιαν 2013.

 • Κοστολόγηση Νοσηλίου Ιδιωτικών Κλινικών, Μελέτη για την  Ιδιωτική Κλινική ‘Γρηγόριος Σολωμός’, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα, 2009.

 • Χωρικές Επιπτώσεις Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του Δυτικού Οδικού Άξονα (2004 – 2007), Μελέτη για τη ‘ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ’,  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα, 2008.

Αναφορές στο ερευνητικό έργο

Google Scholar (https://scholar.google.gr/citations?user=nEo5BGkAAAAJ&hl=en)

Αριθμός αναφορών (3/86/2022): 710, h-index: 9, i10-index: 9

Eτεροαναφορές από περιοδικά όπως: Review of Economics and Statistics, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, Journal of Productivity Analysis,  Technovation, Technological Forecasting and Social Change, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Economic Modelling κ.α.

 

Διδακτική εμπειρία

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ακαδ. έτη 2020-21 και 2021-22)
  Μαθήματα:
  - Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ακαδ. έτος 2012-13)
  Μαθήματα:
  - Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
  - Μικροοικονομική Ι
  - Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, (ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-12)
  Μαθήματα:  
  - Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
  - Διεθνής Οικονομική
  - Ενέργεια και Ενεργειακή Πολιτική

 • ΑΤΕΙ Πάτρας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, και Σχολή  Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-12)
  Μαθήματα:
  - Μικροοικονομική
  - Τραπεζική Χρηματοοικονομική
  - Επιχειρησιακά Παίγνια (Θεωρία και Εργαστήριο)
  - Οικονομία της Υγείας

 • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα «Βασικές Τραπεζικές Γνώσεις» (EFCB) του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (Μάιος 2009 & Οκτ – Νοέμ 2009) 
  Διδακτικές ενότητες:
  - Εισαγωγή στο Περιβάλλον της Οικονομίας
  - Περιγραφή και Βασικές Λειτουργίες του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
  - Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

 • Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε), Πρόγραμμα «Οικονομία-Διοίκηση-Επιχείρησεις» (Μαρ – Ιουν 2008 & Μαρ – Απρ 2009)
  Διδακτικές ενότητες:
  - Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ
  - Μαθηματικά της αγοράς-Στατιστική
  - Χρηματοοικονομική Λογιστική
  - Χρήση νέων τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις

 • ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ακαδ. έτη 2006-07 και 2007-08)
  Μαθήματα:
  - Δημόσια Οικονομική
  - Οικονομική των ΟΤΑ
  - Μικροοικονομική
  - Οικονομική Υπηρεσιών Υγείας

   

Συναφείς δραστηριότητες

Συντονιστικό / εποπτικό έργο, επιστημονικές επιμέλειες και οργάνωση δραστηριοτήτων

 • Συντονισμός της ομάδας εργασίας που εκπόνησε την εργασία: «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα» Εκθέσεις  ΚΕΠΕ, υπό έκδοση.

 • Συντονισμός της ομάδας εργασίας που εκπόνησε την εργασία: «A plan for the development of G2B e-services in Apuglia and Western Greece» στο πλαίσιο του έργου egov_INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020) για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 2019. 

 • Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε εκπόνηση διδακτορικών διατριβών:

  (α) "Ο ρόλος των χρηματοδοτικών περιορισμών στην επιβίωση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων",  Ελένη Μπαλίκου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2017- .

  (β) "Ο ρόλος της υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην μεγέθυνση και την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, Μαρινόπουλος Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2018- .

  (γ) “Δοκίμια για το ρόλο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων διάσωσης στην επιχειρηματικότητα”, Κονταξάκη Πελαγία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2019- . 

  (δ) “Nutrient density, environmental impact, and cost effectiveness of different diets in time and space: A comparison via statistical methods. The case of the Greek households”, Σαρρής Δημήτριος, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2020- .

 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών, ΤΕΙ Καλαμάτας (2006-2008) και ΤΕΙ Πάτρας (2010-2012).

 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Ιούλ-Αύγ 2011.

 • Επιστημονική επιμέλεια του συλλογικού τόμου Eιδικά Θέματα για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη / Essays on Regional Entrepreneurship and Development, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 2018. (Σε συνεργασία με τις Φ. Οικονόμου, Α. Τσούμα) 

 • Επιστημονική επιμέλεια του παραδοτέου 6.1: Report on compliance challenges and regulatory and property rights regimes in the selected catchments του ερευνητικού έργου “REFRESH” στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου (Framework Program 7) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2010. (Σε συνεργασία με τους Δ. Σκούρα, Δ. Ψαλτόπουλο)

 • Μέλος οργανωτικής ομάδας διεθνούς συνεδρίου:3rd Hellenic Workshop on Productivity and Efficiency Measurement (HEWPEM), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 16-18.06.2006. 

Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά 

 • Applied Economics
 • Annals of Public and Cooperative Economics
 • Annals of Regional Science
 • Economic Modelling
 • Economic Systems
 • International Journal of Banking, Accounting and Finance
 • International Journal of Information Technology and Decision Making
 • International Journal of Production Economics
 • International Regional Science Review 
 • International Review of Economics and Finance
 • Operational Research: An International Journal
 • Science and Public Policy
 • South-Eastern Europe Journal of Economics
 • Technological Forecasting and Social Change
 • Technovation

Συμμετοχή σε επιτροπές του ΚΕΠΕ

 • 2o αιρετό μέλος της Επιτροπής Μελετών για τo έτος 2019
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Μελετών για τo έτος 2018
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για το έτος 2018
 • Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για το έτος 2017
 • Μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2017