Χρήστος Τριαντόπουλος
Χρήστος Τριαντόπουλος
Δ

Πληροφορίες

Πολιτική Οικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Χρηματοπιστωτική Εποπτεία, Τραπεζική Αγορά, Θεσμοί και Οικονομία, Δημόσια Οικονομικά
Θεσμικό Πλαίσιο Τραπεζικής Αγοράς, Κρίση και Καταθέσεις, Θεσμοί της Ελληνικής Οικονομίας, Δημόσιο Χρέος

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676366
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

1. Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Συγκριτική Πολιτική Οικονομία, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (2014).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (2007).
 • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (2005).

 

2. Επαγγελματική - Ερευνητική εμπειρία

 • Ερευνητής Δ’ (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), ΚΕΠΕ, Αθήνα (από το Σεπτέμβριο του 2014).
 • Εξωτερικός Συνεργάτης, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ιούνιος 2016 - Ιανουάριος 2017).
 • Σύμβουλος (παράλληλη απασχόληση), Γραφείο υπ. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αύγουστος 2015 - Σεπτέμβριος 2015).
 • Επισκέπτης Ερευνητικός Εταίρος (μη-αμειβόμενη θέση), School of Business, Management and Economics, University of Sussex, Brighton, United Kingdom (Μάιος 2014 – Δεκέμβριος 2014).
 • Συνεργάτης Ερευνητής σε θέματα Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (απο Μάιο του 2014)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ιούνιος 2012 – Σεπτέμβριος 2014).
 • Διδακτορικός Ερευνητής σε θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάιος 2013 – Δεκέμβριος 2013).
 • Διδακτορικός Ερευνητής (με υποτροφία), Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom (Ιανουάριος 2012 – Απρίλιος 2012).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης (μη-αμειβόμενη θέση), Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) (2010).
 • Ερευνητής σε θέματα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (2005 – 2009).
 • Βοηθός Ερευνητής, Εργαστήριο Μελέτης Μετανάστευσης & Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (2006 – 2007).

 

3. Ερευνητικό Έργο

 

3.1. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

3.2. Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία

 

3.3. Βιβλία / Μονογραφίες

 • Χάρτης Εξόδου από την Κρίση (2016). Αθήνα: Εκδόσεις ΔιαΝΕΟσις (ISBN: 978-618-82833-0-5). (Σε συνεργασία με Π. Τσακλόγλου, Γ. Οικονομίδη, Γ. Παγουλάτο και Απ. Φιλιππόπουλο).
 • Ευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Εποπτικό Πλαίσιο υπό το πρίσμα της Πολιτικής Οικονομίας (2014). Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Εποπτεία Τραπεζικού Συστήματος: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία και το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο (2008). Σειρά Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εθνικές Πολιτικές (8), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (ISBN: 978-960-02-2218-0).
 • Εποπτεία Τραπεζικού Συστήματος και η Εφαρμογή της στην ΕΕ: «Από μία Επιτυχημένη (;) Βασιλεία Ι σε μία Αποτελεσματικότερη Βασιλεία ΙΙΙ;» (2007). Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

3.4. Κεφάλαια σε ελληνικά επιστημονικά βιβλία

 • "Δημοσιονομικό Συμβούλιο και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κομμάτων: Η Περίπτωση της Ελλάδας" (2017), σε συλλογικό τόμο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής «Οικονομία και Δημοκρατία» του Παν/μίου Θεσσαλίας (υπό έκδοση). (Σε συνεργασία με Αθ. Χύμη).
 • "Οικονομία και Υγεία στην Ελλάδα: Κρίση, Προσαρμογή και Προκλήσεις" (2017), σε συλλογικό τόμο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) του ΤΕΙ Πελ/νήσου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (υπό έκδοση).
 • "Μνημόνιο, Δάνεια και Χρηματοδοτικές Ανάγκες" (2017), στο Αναστασάτου, Μ., Κατσίκας, Δ. Και Κ. Φιλίνης (επ.), Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (υπό έκδοση).
 • Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστικών Ταμείων: Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης και Εξέλιξης" (2016), στο Αναγνώστου-Δεδούλη Αρ. και Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη (επ.), Η Κοινωνική Ασφάλιση ως Προϋπόθεση Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Κρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (ISBN: 978-960-02-3233-2).
 • Επέκταση και Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” (2010), στο Ηλ. Τζαβαλής (επ.) Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 139-184. (ISBN: 978-960-9443-05-0). (Σε συνεργασία με Α. Κουτσομανώλη και Χρ. Σταϊκούρα).
 • Ο πολιτικός Κίνδυνος «Φρενάρει» την Αναπτυξιακή Πορεία της Τουρκίας” (2009), στο Ν. Φραγκάκης (επ.) Τουρκία, Ευρώπη, Μεσόγειος: Η Τουρκία Ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Προοπτική και την Εσωτερική Αποσταθεροποίηση. Αθήνα: ΕΚΕΜΕ και Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 31 – 36 (ISBN: 978-960-15-2242-5).

 

3.5. Άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις του ΚΕΠΕ

 

3.6. Συντονισμός εργασιών, εκθέσεων και προγραμμάτων ΚΕΠΕ

 • Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Κωδικοποιημένη Παράθεση των Εξελίξεων και των Τάσεων στη Διεθνή Ακαδημαϊκή Οικονομική Βιβλιογραφία (2015-). Πρόγραμμα για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με επιστημονικούς υπευθύνους τον ίδιο και την κα Ελισάβετ Νίτση, Αθήνα.
 • Οι Επιδράσεις των Προσφυγικών / Μεταναστευτικών Ροών στην Ελληνική Οικονομία: Δημοσιονομικές Δαπάνες, Έσοδα και Μακροοικονομικές Επιπτώσεις (2016). Μελέτη του ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, το Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και την Τράπεζα της Ελλάδος, με συντονιστή τον ίδιο στην ομάδα εργασίας και στο κεφάλαιο που Δημοσιονομικές Δαπάνες Προσφυγικών / Μεταναστευτικών Ροών,  Αθήνα.

 

3.7. Συμμετοχές σε εκθέσεις, προγράμματα ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

 • Αρχικές Εκτιμήσεις των Επιπτώσεων στα Κρατικά Έσοδα από τη Μεταβολή του ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Θέρμανσης (2016). Εργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που συντονίστηκε από τον κ. Β. Λυχναρά.
 • Προτάσεις Αναπτυξιακού Σχεδίου Στρατηγικής Μεγέθυνσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση (2016). Έκθεση του ΚΕΠΕ υπό το συντονισμό των Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη και Β. Λυχναρά με ευθύνη του ιδίου την ενότητα Κοινοτικές και Κρατικές Πηγές Χρηματοδότησης, Αθήνα.  
 • Αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης (2015). Εργασία από κοινού με τον κ. Αθανάσιο Χύμη προς την Ομάδα Εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την Επεξεργασία των Διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού με βάση την υπ. αρ. 2/23663/0004/26-05-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και την υπ. αρ. 2/53015/0004/11-09-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Αθήνα.
 • Εκτίμηση των Επιπτώσεων στα Κρατικά Έσοδα από την Πιθανή Αύξηση του ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Θέρμανσης (2015). Εργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που συντονίστηκε από τον κ. Β. Λυχναρά.
 • Επιπτώσεις από τις Ροές Προσφύγων στα Νησιά του Αιγαίου (2015). Συνοπτική Έκθεση από την Ομάδα Εργασίας με βάση την με αρ. πρωτ. 90573/ΕΥΣΣΑ/1976/7/9/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Αθήνα.
 • Illicit Tobacco Trade in Greece (2013). Εργασία που συντονίστηκε από τον κ. Ν. Γεωργικόπουλο, Αθήνα.
 • Investment Opportunities in Greece: The Path to Recovery and Sustainable Growth (2013). Εργασία για το Γραφείο του πρωθυπουργού που συντονίστηκε από τον κ. Ν. Γεωργικόπουλο, Αθήνα.

 

3.8. Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 • "Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοπιστωτικού Συστήματος στην Ευρώπη: Μετατρέποντας την Αργοπορία σε Κινητήριο Μοχλό" (2017). Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 39, Ιανουάριος – Φεβρουάριος. (Σε συνεργασία με Χρ. Σταϊκούρα).
 • Το Ευρώ και η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς: Ο ρόλος του Ρυθμιστικού και Εποπτικού Πλαισίου” (2009). Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Τεύχος 15 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος). 170 – 202. (Σε συνεργασία με Χρ. Σταϊκούρα).

 

3.9. Εργασίες για συζήτηση και κείμενα εργασίας

 

3.10. Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • "The Determinants of Household Deposits: Evidence from four South European Countries" (2016). Presented at (a) International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2016, Athens (22-23/4/2016), (b) 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Thessaloniki (6-7/5/2016), and (c) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΝΟΕΚ «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα (1-3/7/2016).
 • "Does Monetary Union Remain Dysfunctional, and if so, What are the Chances for Reform: The Case of Financial Integration" (2016). Participation in the 13th European Seminar, ELIAMEP, Hydra (30/6-3/7). 
 • "Refugee Crisis and Public Finances in Greece" (2016). AIECE Spring Meeting, Association of European Conjuncture Institutes, Bologna (12-13/5/2016).
 • "Fiscal Council and Evaluating Election Programs: The Case of Greece" (2015). 4th Pan-Hellenic Conference on Applied Economics “Economy and Democracy”, University of Thessaly, Department of Economics, 23-24/11/2015, Volos. ε συνεργασία με Αθ. Χύμη).
 • The Need for a Responsible Public Administration” (2015). 4th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, 8-9/10/2015, Athens. ε συνεργασία με P. D'Anselmi και Αθ. Χύμη).
 • Growth Strategy and Welfare Reform in Greece” (2014). Workshop on “National Growth Strategies and Welfare State Reform”, Sciences Po, Paris, 11 – 12/12/2014. (Σε συνεργασία με Γ. Παγουλάτο).
 • Financial Supervision after the Crisis: The Structures, the Lessons to be Learned and the Way Forward” (2014). International Conference on Capital Market Law and Financial Supervision, University of Aegean and Izmir University of Economics, Izmir – Chios, 25 – 25/9/2014. (Σε συνεργασία με Π. Σταϊκούρα)
 • Dealing with Unionist Corporate Governance in Greece” (2014). 64th Political Studies Association Annual International Conference. The Midland Hotel. Manchester. 4 – 16/4/2014. (Σε συνεργασία με Θεοχ. Παπαδόπουλο).
 • Unionist Corporate Governance in Greece” (2013). 6th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus. European Institute. London School of Economics and Political Studies. 6-7/6/2013. (Σε συνεργασία με Θεοχ. Παπαδόπουλο).
 • From Debt-Driven Growth to Bust: Transformations of Financial Power in Greece” (2013). Workshop The Power of Finance Before and After the Great Financial Crisis. Sheffield Political Economy Research Institute. The University of Sheffield. 01/05/2013. (Σε συνεργασία με Γ. Παγουλάτο).
 • Democracy, Financial Regulation and Bank Competition in Emerging Banking Systems” (2010). EUROCONFERENCE 2010: “Challenges and Opportunities in Emerging Markets”. Society for the Study of Emerging Markets. Milas – Turkey. 16-18/7/2010. (Σε συνεργασία με Μ. Αγοράκη).
 • The Greek Financial System and the 2008 Financial Crisis” (2009). Workshop Reflections on National Financial Systems. University of Edinburgh. 4/12/2009. (Σε συνεργασία με Γ. Παγουλάτο).
 • European Banking Integration: Mitigating Structural Diversity via Regulatory Policy” (2008). Workshop “Varieties of Capitalism”. International Network for Economic Research. University of Sofia. 9/10/2008.

 

3.11. Παρουσιάσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • "Η Ελληνική Κρίση και το Έλλειμμα Ιδιοκτησίας" (2017). 4ο Συνέδριο ΕΠΕΕΣ "Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης", Αθήνα (31/3-1/4/2017).
 • "Δημόσιο Χρέος: Διαδίκτυο και Μύθοι" (2016). Διεθνές Συνέδριο eLife, Καρδίτσα (23-26/6/2016).
 • "Οικονομική Οργάνωση Σαρακατσαναίων: Νόρμες, Σχέσεις και Προσαρμογή" (2016). 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΠΟΣΣ, Λαμία (4-6/3/2016). (Σε συνεργασία με Μ. Ηλιάκη, Π. Σταϊκούρα και Κ. Τσαμαδιά).
 • "Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Ασφαλιστικών Ταμείων: Θεσμικό Πλαίσιο και Εξέλιξη" (2016). Ημερίδα «Η Κοινωνική Ασφάλιση ως Προϋπόθεση Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής», Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2/12/2015, Αθήνα.
 • Μοντέλα Χρηματοπιστωτικής Οργάνωσης και Χρηματοπιστωτική Εποπτεία” (2013), Junior Economists’ Seminars. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 30/5/2012.
 • Μοντέλα Χρηματοπιστωτικής Οργάνωσης στην ΕΕ” (2012). Junior EconomistsSeminars. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 29/5/2012.
 • The Democracy, Regulation and Competition Nexus in Central and Eastern European Banking Systems” (2011). 10th HFAA Annual Conference. Hellenic Finance and Accounting Association. University of Piraeus. 16-17/12/2011. (Σε συνεργασία με Μ. Αγοράκη).
 • Κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ: Αξιολόγηση και Προοπτικές” (2011). 1η Επιστημονική Συνάντηση: “Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Ελλάδα”. ΕΛΙΝΑΕΠ. Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών. 9/4/2011.
 • Η Τουρκική οικονομία σε Παρατεταμένη (;) Πολιτική Ομηρία” (2008). Ημερίδα του ΕΚΕΜΕ με θέμα “Η Τουρκία Aνάμεσα στην Ευρωπαϊκή Προοπτική και την Eσωτερική Aποσταθεροποίηση”. Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. 1/7/2008.
 • Η Συμβολή του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Τοπική Ανάπτυξη: Ενδείξεις από τη Νέα Αγχίαλο – Μαγνησίας” (2008). Ημερίδα του Συλλόγου «Η Αγχίαλος» με θέμα “Νέα Αγχίαλος: Δημιουργία και Ανάπτυξη μιας Προσφυγικής Κοινότητας”. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. 11/2/2008.

 

4. Διδακτική εμπειρία

 • 2016-2017: Οικονομικά (με Έμφαση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και R&D) - Αυτόνομη Διδασκαλία. Τμήμα Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • 2016-2017: Οικονομικά της Υγείας - Αυτόνομη Διδασκαλία. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας. ΑΤΕΙ Πελοποννήσου.
 • 2015-2016: Οικονομικά - Επικουρική Διδασκαλία. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήμα Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • 2012-2013: Tutorial του Μαθήματος «Μικροοικονομική Ι». Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2010-2011: Tutorial του Μαθήματος «Μικροοικονομική Ι». Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2009-2010: Tutorial του Μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι». Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2006: Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία (Συνεργασία με Κ. Φιλίνη). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

5. Πανεπιστημιακές σημειώσεις

 • Σημειώσεις για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία (2007). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές. Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σε συνεργασία με Κ. Φιλίνη).
 • Το Διαδίκτυο στην Υπηρεσία της Έρευνας (2006). Σημειώσεις σεμιναριακών μαθημάτων. Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σε συνεργασία με Κ. Διαμαντίκο).

 

6. Λοιπή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα (μη αμοιβόμενες θέσεις)

 • 2017- : Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, Διδακτορική Διατριβή Γ. Καββαδά "Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης: Αξιολόγηση και Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα" (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).
 • 2017- : Μέλος Ομάδας Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων Εξωστρέφειας του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • 2017- : Αναπληρωματικό Μέλος Ομάδας Συντονισμού Δράσεων Εξωστρέφειας του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • 2013- : Μέλος (Εμπειρογνώμονας) Επιτροπής για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 • 2013-2014: Μέλος Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την Προεδρία της ΕΕ του 2014.
 • 2012-2014: Μέλος της Επιστημονικής Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.