Έρση Λ. Αθανασίου
Έρση Λ. Αθανασίου
A'

Πληροφορίες

Μακροοικονομικά
Επενδύσεις, Εξαγωγές, Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Οικονομία Διαμοιρασμού, Μακροοικονομικές Προβλέψεις

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 413
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό