Αικατερίνη Τσούμα
Αικατερίνη Τσούμα
A'

Πληροφορίες

Μακροοικονομική Ανάλυση και Προβλέψεις
Ανάλυση χρονολογικών σειρών, Οικονομική συγκυρία
Κατασκευή σύνθετων οικονομικών δεικτών

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 420
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

{lang en}