Φωτεινή Οικονόμου
Φωτεινή Οικονόμου
B'

Πληροφορίες

Χρηματοοικονομικά και Δείκτες
Κατασκευή και ανάλυση δεικτών, Χρηματοοικονομικά, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Κατασκευή και ανάλυση δεικτών (KEPE GRIV, περιφερειακών δεικτών ευημερίας, συγκέντρωσης και αναπτυξιακών προοπτικών στην ΕΕ). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα.

Επικοινωνία

...
ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210 3676418

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2012). Βαθμός: «Άριστα».
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2008).  Βαθμός:  9,63 «Άριστα».
 • Πτυχίο στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2006). Βαθμός: 8,86 «Άριστα».

 

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνήτρια ΚΕΠΕ, Αθήνα (από Δεκέμβριο 2014).
 • Μέλος Συνεργαζομένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ακαδ. έτη 2013-2015, 2017-2022).
 • Μέλος Συνεργαζομένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ακαδ. έτη 2014-2017, 2020-2022).
 • Διδάσκουσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ακαδ. έτος 2018-2019).
 • Διδάσκουσα στο Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών - BCA (Φεβ. 2012 – Ιούν. 2013).
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ιαν. 2010 - Φεβ. 2013).
 • Προετοιμασία και επεξεργασία εβδομαδιαίων αναλύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την οικονομική εφημερίδα «Κέρδος», Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Φεβ. 2008 - Δεκ. 2009).

 

Διακρίσεις και υποτροφίες

 • Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Οκτ. 2008 – Οκτ. 2012).
 • Υπότροφος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς, βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης (Σεπτ. 2006 – Σεπτ. 2008).
 • Υπότροφος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το 4ο έτος σπουδών (2005-2006).

 

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

 

Βιβλία/Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης)

 • «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα: Έσοδα και ελαστικότητες» (Σε συνεργασία με τους Αικ. Τσούμα (συντονίστρια), Ι. Κουντούρη, Ι. Παναγόπουλο, Γ. Σκίντζη). Υπό έκδοση, ΜΕΛΕΤΕΣ του ΚΕΠΕ No. 81.
 • «Οικονομική κρίση και καταθέσεις: Ελλάδα και Νότιος Ευρώπη» (Σε συνεργασία με τον Χρ. Τριαντόπουλο.). (2018). ΜΕΛΕΤΕΣ του ΚΕΠΕ No. 79.
 • «Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral Finance). Η κατανόηση της ψυχολογίας των επενδυτών στις επενδυτικές αποφάσεις.» (2012). Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

 • «Η οικονομική επίδοση της Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και της Ε.Ε. βάσει δεικτών.» (2018). Eιδικά Θέματα για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, επιστημονική επιμέλεια των Α. Κοντόλαιμου, Φ. Οικονόμου και Α. Τσούμα. Πάτρα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Herding in the Athens Stock Exchange during different crisis periods.” (2017). Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises. Eds. F. Economou, K. Gavriilidis, G. Gregoriou, V. Kallinterakis. Elsevier. 303-317.
 • Herd Behavior in Frontier Markets: Evidence from Nigeria and Morocco.” (2016). Handbook of Frontier Markets, The African, European and Asian Evidence. Eds. P. Andrikopoulos, G. Gregoriou, V. Kallinterakis. Elsevier. Vol.1, 55-69.
 • «Η συμπεριφορά της αγέλης στη χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών.» (2012). Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Σ. Καρβούνη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 537-551. (Σε συνεργασία με τον Ν. Φίλιππα.)

 

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

(α) Για λογαριασμό της κυβέρνησης και φορέων του δημοσίου

 • A plan for the development of G2B e-services in Apuglia and Western Greece. (2019). Η εργασία συντονίστηκε από την Α. Κοντόλαιμου στο πλαίσιο του έργου egov-INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020) για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. 
 • Ετήσιες αναφορές ανασκόπησης της οικονομικής κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: 2015, 2016, 2017. (2017). Η εργασία (ατομική) εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της ΠΔΕ.
 • Western Greece’s Application for the 2017 European Entrepreneurial Region Award. (2016). Για λογαριασμό του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Δ. Ελλάδας. (Από κοινού με τον Δρ. Π. Προδρομίδη.) Yπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποφέροντας στη Δ. Ελλάδα το βραβείο της «επιχειρηματικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2017».
 • Σχεδιασμός εργαλείων συλλογής στοιχείων, ιεραρχήσεως, αξιολογήσεως και παρακολουθήσεως έργων οικονομικής αναπτύξεως μέσω δεικτών. (2016). Συμβολή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Εργαλεία συλλογής στοιχείων για κατασκευή δεικτών και άλλες αναλύσεις». Η εργασία συντονίστηκε από την Δρ. Γ. Σκίντζη και εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ της ΠΔΕ.
 • Σχεδιασμός πιλοτικής διαδικτυακής πλατφόρμας συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη χαρτογράφηση των αλυσίδων αξίας της ΠΔΕ και την εξαγωγή χρήσιμων δεικτών. (2016). Το έργο συντονίστηκε από τον Δρ. Π. Προδρομίδη.
 • Πρόταση αναπτυξιακού σχεδίου στρατηγικής μεγέθυνσης προς την ελληνική Κυβέρνηση. (2016). Συγγραφή των ενοτήτων «Βελτίωση του συστήματος φορολογίας των επιχειρήσεων» και  «Χρηματιστηριακή αγορά» και εκτίμηση του περιφερειακού δείκτη ευημερίας, εξειδίκευσης/συγκέντρωσης εργασίας και αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάσθηκε στην ενότητα «Προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης». Η εργασία συντονίστηκε από τους Δρ. Ε. Αθανασίου, Δρ. Π. Βλάμη  και Δρ. Β. Λυχναρά και εκπονήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 • Οι οικονομικές επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. (2015). Εμπειρικές αναλύσεις. Συγγραφή των συμπερασμάτων. Η εργασία συντονίστηκε από την Δρ. Φ. Οικονόμου και εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ της ΠΔΕ.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος (2015). Συγγραφή του κεφαλαίου «Θέσεις και επιδόσεις μεταξύ των λοιπών περιφερειών της Ελλάδος και της ΕΕ» και των παραρτημάτων 4-5. Συμβολή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Οι εξελίξεις σε προστιθέμενη αξία ανά κλάδο - ευρύτερες επιδράσεις». Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Π. Προδρομίδη και εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ της ΠΔΕ.
 • Σεμινάρια μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις διαδικασίας σύνταξης, παρακολούθησης, αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων. (2015). Παραδοτέο που συντονίστηκε από τους Δρ. Π. Προδρομίδη και Δρ. Π. Λάππα και εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ της ΠΔΕ.
 • Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών Δομών. (2014).  Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Κανελλόπουλο και εκπονήθηκε για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης. (2013). Συγγραφή της ενότητας «Άμεσες ξένες επενδύσεις». Η εργασία συντονίστηκε από τους Δρ. Ε. Αθανασίου, Δρ. Θ. Τσέκερη και Δρ. Α. Τσούμα και εκπονήθηκε για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(β) Για λογαριασμό του ΚΕΠΕ

 • Υπεύθυνη για την εκτίμηση του δείκτη KEPE GRIV από το 2014.
 • Κατασκευή του «δείκτη φόβου» KEPE GRIV για την Ελλάδα. (2014). Η εργασία συντονίστηκε από τον Καθ. Κ. Συριόπουλο και εκπονήθηκε για το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. (2014). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Φίλιππας.
 • Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. (2013). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Φίλιππας.

(γ) Για λογαριασμό άλλων φορέων

 • Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας για την Εγχώρια και τη Διεθνή Αγορά. (2014). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Φίλιππας.
 • Φορολογική Πολιτική στα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα. Τα Έσοδα του Δημοσίου και το Λαθρεμπόριο. (2014). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Φίλιππας.
 • Παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην Ελλάδα (Illicit Tobacco Trade in Greece). (2014). Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ν. Γεωργικόπουλος.
 • Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών: Η επίδραση στα έσοδα μέσω ΦΠΑ (The Impact of electronic transactions on tax revenues in Greece: Scenarios Analysis on Revenues from immediate return of VAT). (2014). Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ν. Γεωργικόπουλος.

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

 • Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. (2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Δ. Κάμπης.
 • Εναλλακτικές Μέθοδοι Συμμετοχής των εργαζομένων στην ανάπτυξη του Ο.Λ.Π. με έμφαση στα δικαιώματα προαίρεσης (Stock Option Plans).(2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Τσαγκαράκης.

 

Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις

 

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • “Estimating demand elasticities for tobacco products and alcoholic beverages: the case of Greece.” (Σε συνεργασία με τους I. Kountouri, Y. Panagopoulos, G. Skintzi, A. Tsouma.) International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2018. Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2018.
 • «Η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και της ΕΕ βάσει δεικτών.» Διεθνές Αναπτυξιακό Συνέδριο Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, Πάτρα, 13-15 Δεκεμβρίου 2017.
 • “An examination of the economic impact of the 2007 megafire in the Peloponnese.” (Σε συνεργασία με τους P. Prodromidis, G. Skintzi.) 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, May 6-7, 2016, Thessaloniki, Greece.
 • “The determinants of household deposits: Evidence from four South European countries” (Σε συνεργασία με τον Χρ. Τριαντόπουλο.) (α) International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2016, April 22-23, 2016, Athens, Greece (β) 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, May 6-7, 2016, Thessaloniki, Greece.
 • “The Impact of “Fear” on Herding Estimations” (Σε συνεργασία με τους C. Hassapis, N. Philippas.) (α) Spring 2015 Conference of the Multinational Finance Society, April 17-19, 2015, Larnaca, Cyprus. (β) 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 28 - July 1, 2015, Chalkidiki, Greece.
 • “Modeling credit and investment decisions based on behavioral pathways” (Σε συνεργασία με τον W. Rodgers.) Winter 2014 Conference of the Multinational Finance Society, Athens, 14-16/12/2014.
 • “Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from four highly distressed European economies” (Σε συνεργασία με τον C. Hassapis.) (α) 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society, Prague, 29/6/2014-2/7/2014. (β) BAFA 2014 Annual Conference, London School of Economics, 14-16/4/2014, London, UK. (γ) International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015, February 6-7, 2015, Athens, Greece.
 • “Foreign direct investment determinants in OECD countries” (Σε συνεργασία με τους C. Hassapis, N. Philippas, E. Tsionas.) (α) ICABE 2014, International Conference on Applied Business & Economics, Delphi, 23-25 October 2014. (β) 13th Annual European Economics and Finance Society Conference, Thessaloniki, Greece, 12–15/6/2014.
 • “Herding Dynamics in Exchange Groups: Evidence From Euronext” (Σε συνεργασία με τους C. Gavriilidis, V. Kallinterakis.) 2014 Multinational Finance Society Symposium, April 4-5, 2014, Larnaca, Cyprus.
 • “Do Fund Managers Herd in Frontier Markets – and Why?” (Σε συνεργασία με τους C. Gavriilidis, V. Kallinterakis, N. Yordanov.) 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 30 - July 2, 2013, Izmir, Turkey.
 • «Η συμπεριφορά της αγέλης σε ακραίες χρηματιστηριακές περιόδους: Ευρήματα από τη χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α.» (Σε συνεργασία με τους Κ. Γαβριηλίδη, Β. Καλλιντεράκη.) Διεθνές Συνέδριο για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», 13 Μαΐου 2013.
 • “An Examination of Herd Behaviour in REITs” (Σε συνεργασία με τους N. Philippas, V. Babalos, A. Kostakis.) (α) 11th Biennial Athenium Policy Forum, “Asymmetric Economic Consequences of the Global Financial Crisis”, Chalkidiki, Greece, 1-3 July 2012. (β) 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, Greece. 16-19 March 2011.
 • “An Examination of Herd Behavior in Four Mediterranean Stock Markets” (Σε συνεργασία με τους A. Kostakis, N. Philippas.) (α) 9th Annual Conference European Economics and Finance Society, Athens, Greece on 3rd - 6th June 2010. (β) 69th International Atlantic Economic Conference, Prague, Czech Republic, 24-27 March 2010.
 • “Herd behavior in extreme market conditions: The case of the Athens Stock Exchange” (Σε συνεργασία με τον N. Philippas.) 67th International Atlantic Economic Conference, Rome, Italy, 11-14/3/2009.

 

Παρουσιάσεις σε εθνικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • Testing for the impact of economic freedom and asymmetric crisis effects on FDI inflows: The case of four South European economies”. 9ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, Αθήνα, 21-22 Δεκεμβρίου 2018.
 • “Herding in frontier markets: evidence from the Balkan region”. 17o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Πειραιάς, 14-15 Δεκεμβρίου, 2018.
 • “Εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των καταθέσεων των νοικοκυριών στην Ελλάδα” (Σε συνεργασία με τον Χρ. Τριαντόπουλο.) 7ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, Αθήνα, 19-20 Δεκεμβρίου, 2016.
 • “The determinants of household deposits: Evidence from four South European countries” (Σε συνεργασία με τον Χρ. Τριαντόπουλο.) 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή του Ελληνικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», 1-3 Ιουλίου 2016, Αθήνα.
 • “Testing for herding in the Athens Stock Exchange during the crisis period” (Σε συνεργασία με τους E. Katsikas, G. Vickers). 6o Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, Αθήνα, 20-21 Δεκέμβρίου, 2015.
 • “Η θέση των Ελληνικών περιφερειών σε σχέση με τις περιφέρειες της ΕΕ μέσα από ένα σύστημα δεικτών”. (α) 13ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, "Αυτοδιοίκηση και Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Προοπτικές", Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, 26 & 27 Ιουνίου 2015. (β) 14ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2015.
 • “Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from four highly distressed European economies” (Σε συνεργασία με τον C. Hassapis.) (α) 4ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 20-21 Δεκεμβρίου 2013 (β) 12o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου, 2013.
 • “Do Fund Managers Herd in Frontier Markets – and Why?” (Σε συνεργασία με τους C. Gavriilidis, V. Kallinterakis, N. Yordanov.) 11o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Αθήνα, Δεκέμβριος 14-15, 2012.
 • “An Examination of Herd Behaviour in REITs” (Σε συνεργασία με τους N. Philippas, V. Babalos, A. Kostakis.) (α) 10o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Πειραιάς, 16-17 Δεκεμβρίου 2011. (β) 2ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 2-4 Δεκεμβρίου 2011.
 • “Herd behavior in extreme market conditions: The case of the Athens Stock Exchange” (Σε συνεργασία με τον N. Philippas.) 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Χανιά, Κρήτη, 12-13/12/2008.

 

Aναφορές στο επιστημονικό έργο

Αναφορές σε 873 συνολικά εργασίες σύμφωνα με το Google Scholar (h-index = 13, i10-index = 14, Δεκέμβριος 2021). 726 αναφορές από το 2016. Τα άρθρα έχουν αναφερθεί σε περιοδικά διεθνούς κύρους όπως (με αλφαβητική σειρά):

 • Applied Economics, Economic Modelling, Finance Research Letters, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Emerging Markets Finance and Trade, International Review of Economics and Finance, International Review of Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Banking and Finance, Journal of Behavioral and Experimental Finance, Journal of Behavioral Finance, Journal of Economics and Finance, Journal of Economic Studies, Journal of Empirical Finance, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal of Multinational Financial Management, Quantitative Finance, Research in International Business and Finance, Review of Accounting and Finance, Review of Behavioral Finance, The North American Journal of Economics and Finance κ.ά.

 

Διδακτική εμπειρία

Διδασκαλία μαθημάτων

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ακαδ. έτος 2021-2022)

 

 • «Χρηματοδότηση Επενδύσεων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech).

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ακαδ. έτη 2013-2015, 2017-2022)

 • «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ακαδ. έτη 2014-2017, 2020-2021)

 • «Στρατηγική Τραπεζών» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ακαδ. έτος 2018-2019)

 • "Behavioral Finance" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Business College of Athens – BCA) (Φεβ. 2012 – Ιουν. 2013)

 • «Χρηματοοικονομική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων» στο 4o έτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ελληνόφωνο τμήμα (εαρινό εξάμηνο ακαδ. ετών 2011-2012 και 2012-2013).
 • «Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά» στο 2o έτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ελληνόφωνο τμήμα (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013).
 • «Management Investigation and Report» στο 4o έτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αγγλόφωνο τμήμα (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013).
 • «Financial Statement Analysis» στο 3o έτος του Shipping Department, αγγλόφωνο τμήμα (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013).

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Πρόγραμμα εξ αποστάσεων εκπαίδευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Φεβ. 2011- Φεβ. 2013).

Εκπαιδευτική Υποστήριξη για τα μαθήματα «Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική», «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων», «Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός», «Xρηματοοικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων».

 

 • Πρόγραμμα εξ αποστάσεων εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (1/1/2010- 15/1/2011)

Εκπαιδευτική Υποστήριξη για τα μαθήματα «Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική», «Χρηματιστηριακές Επενδύσεις».

 

Συναφείς δραστηριότητες

Συντονισμός και οργάνωση δραστηριοτήτων

 • Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις». Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης από τον Μάιο του 2019.
 • Συντονισμός της εργασίας με τίτλο «Οι οικονομικές επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.» (2015) Εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματικής σύμβασης του ΚΕΠΕ με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ της ΠΔΕ. 
 • Oργανωτική επιτροπή του επιστημονικού σκέλους (συνεδρίες πρώτης ημέρας) του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα. Πάτρα, 13-15 Δεκεμβρίου 2017.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση και τον συντονισμό του 3ου και του 4ου Συνεδρίου του ΚΕΠΕ εκτός Αθηνών για επίκαιρα θέματα της ελληνικής οικονομίας, τα αναλυτικά εργαλεία και τις πρακτικές οικονομικού σχεδιασμού, ΚΕΠΕ: (α) Ναυαρίνο, 9-11 Μαΐου 2014, (β) Κυλλήνη, 8-10 Μαΐου 2015.
 • Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του “Winter 2014 Conference of the Multinational Finance Society”, Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2014, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το ΚΕΠΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το ΜΒΑ Χίος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 10oυ Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), Πειραιάς, 16-17 Δεκεμβρίου 2011.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση Ημερίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Η Ελλάδα σε κρίση ένα χρόνο μετά: Απολογισμός και Προοπτικές», 2 Μαρτίου 2011.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο “Financial and Economic Crisis: The return to stability”, 21 Ιουνίου 2010.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση Ημερίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Η ελληνική Οικονομία υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων», 10 Φεβρουαρίου 2010.

 

Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά (με αλφαβητική σειρά)

 • AESTIMATIO, the IEB International Journal of Finance
 • African Development Review
 • Applied Economics Letters
 • Economic Modelling
 • Emerging Markets Finance and Trade
 • Empirical Economics
 • Eurasian Economic Review
 • Finance Research Letters
 • Financial Innovation
 • International Journal of Banking, Accounting and Finance
 • International Journal of Emerging Markets
 • International Journal of Finance and Economics
 • International Review of Economics and Finance
 • International Review of Financial Analysis
 • Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
 • Journal of Economic Behavior and Organization
 • Journal of Emerging Market Finance
 • Multinational Finance Journal
 • North American Journal of Economics and Finance
 • Research in International Business and Finance
 • Review of Behavioral Finance
 • Spatial Economic Analysis
 • Studies in Economics and Finance
 • The Journal of International Trade & Economic Development
 • The Journal of Sustainable Finance & Investment

 

Επαγγελματικές ενώσεις

 • Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
 • Μέλος Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.).

 

Συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές του ΚΕΠΕ

 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Προμηθειών για τα έτη 2019 και 2020.
 • Πρώτο αιρετό μέλος της Επιτροπής Μελετών για τo έτος 2019. 
 • Πρώτο αναπληρωματικό αιρετό μέλος της Επιτροπής Μελετών για τα έτη 2016 και 2018.
 • Μέλος της Επιτροπής Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων για το 2018.
 • Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για το 2015.