Γεώργιος Σώκλης
Γεώργιος Σώκλης
Γ´

Πληροφορίες

Οικονομικά του Τουρισμού-Ανάλυση εισροών εκροών
Οικονομικά του τουρισμού, Ανάλυση εισροών-εκροών, Διακλαδική ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, Θεωρία τιμών και κατανομής του εισοδήματος
Διακλαδική ανάλυση της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στον τουριστικό τομέα, Θεωρία κεφαλαίου και πραγματικές οικονομίες

Επικοινωνία

...
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676419

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2012).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στα Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2006).
 • Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση (Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής), Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2004).

 

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (από τον Ιούνιο του 2019).
 • Εφοριακός ΠΕ/Β, Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών (Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019).
 • Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Οκτώβριος  2018-Σεπτέμβριος 2019).
 • Καθηγητής-Σύμβουλος στη Θεματική Ενότητα ‘Αρχές Οικονομικής Θεωρίας’ του Προγράμματος Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από τον Οκτώβριο του 2018).
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Δημόσια Διοίκηση’ του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου, Κύπρος (Οκτώβριος 2018-Ιανουάριος 2019).
 • Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) με αντικείμενο τη συμβολή στην υλοποίηση της έρευνας με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» (Σεπτέμβριος 2018- Νοέμβριος 2018).
 • Καθηγητής-Σύμβουλος στη Θεματική Ενότητα ‘Economics for Managers’ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Master in Business Administration’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Οκτώβριος 2017-Ιούλιος 2018).
 • Πτυχιούχος Διοικητικοοικονομικός (ΔΟ1/Α), Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), Διεύθυνση Δικτύου, Τομέας Έργων Ειδικού και Επαναληπτικού Χαρακτήρα (Ιανουάριος 2016-Ιανουάριος 2019).
 • Εκτέλεση του Έργου «Καταχώρηση και Επεξεργασία-Ψηφιοποίηση Τουριστικών Δεδομένων» μέσω Σύμβασης Ανάθεσης ‘Εργου από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Νοέμβριος 2014-Δεκέμβριος 2014).
 • Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) (Νοέμβριος 2013-Απρίλιος 2018).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), (Οκτώβριος 2013-Σεπτέμβριος 2018).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης. ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) (Οκτώβριος 2013-Φεβρουάριος 2014).

 

Διακρίσεις και υποτροφίες

 • Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (βάσει της βαθμολογίας κατά το δεύτερο έτος φοίτησης στο Π.Μ.Σ.).

 

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών

Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία

 • “Η Διελκυστίνδα μεταξύ Ανάπτυξης και Χρέους στην Ελληνική Οικονομία.” (2018). Εις: Ελληνικό Χρέος: Η Διαιώνιση του Προβλήματος, Συλλογικός Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • “Ο Τομέας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Οικονομίας.” (2018). Εις: Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, επιστημονική επιμέλεια του Θ. Μαριόλη, Αθήνα: ΤΖΙΟΛΑ. (Σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Π. Μελαχρινό).
 • “Ο Μέγιστος Εφικτός «Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης» στην Ελληνική Οικονομία και το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.” (2018). Εις: Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, επιστημονική επιμέλεια του Θ. Μαριόλη, Αθήνα: ΤΖΙΟΛΑ. (Σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Ε. Γκρόζα).
 • “Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010.” (2018). Εις: Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, επιστημονική επιμέλεια του Θ. Μαριόλη, Αθήνα: ΤΖΙΟΛΑ. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • “Η μεταβλητή-κλειδί του ασφαλιστικού συστήματος.” (2011). Εις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Θ. Μαριόλης, Αθήνα: Εκδόσεις Matura, σσ. 129-145. (Σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Ε. Γκρόζα).
 • “Ο μέγιστος εφικτός λόγος μη εργαζομένων προς εργαζομένους στην ελληνική οικονομία: Η μεταβλητή-κλειδί του Ασφαλιστικού Συστήματος.” (2010). Εις: Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Πορίσματα, Εισηγήσεις, Άρθρα, επιστημονική επιμέλεια των Α. Στεργίου και Θ. Σακελλαρόπουλου, Αθήνα: , Εκδόσεις Διόνικος, σσ. 466-480. (Σε συνεργασία με τους Θ. Μαριόλη και Ε. Γκρόζα).
 • “Σχετικά με την Εμπειρική Ισχύ της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας.” (2010). Εις: Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Θ. Μαριόλης, Αθήνα: Εκδόσεις Matura, σσ. 231-260. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).

Μελέτες/Εκθέσεις/Μονογραφίες

 Εργασίες για συζήτηση

Δημοσιεύσεις σε σειρές του ΚΕΠΕ

Παρουσιάσεις σε συνέδρια και συναφείς επιστημονικές συναντήσεις

 • Εισήγηση στην 3η Συνάντηση του Κλειστού Κύκλου Σεμιναρίων της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών με τίτλο «Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων», 16 Ιανουαρίου 2020, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 • Εισήγηση στην 2η Συνάντηση του Κλειστού Κύκλου Σεμιναρίων της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών με τίτλο «Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων», 12 Δεκεμβρίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Διακλαδική Ανάλυση των Συνιστωσών Κόστους Παραγωγής της Ελληνικής Οικονομίας και η Περίπτωση του Τουριστικού Τομέα. (2019). 1ο Συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών, 11-12 Απριλίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη). 
 • Η Εμπειρική Αστοχία της Παραδοσιακής Πολιτικής Οικονομίας. (2019). 1ο Συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών, 11-12 Απριλίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Διακλαδική Ανάλυση του Ελληνικού Τουριστικού Τομέα: Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής και η Σχέση Κόστους-Τιμών. (2018). 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές», 7-8 Δεκεμβρίου 2018, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).  ,
 • Είναι ο Τουρισμός Τομέας-Κλειδί για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας; (2018). Εισήγηση στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου: «Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα», η οποία έλαβε χώρα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, 12.10.2018, και διοργανώθηκε από την Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας και τις Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Συγκέντρωση στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Μια Περιφερειακή Ανάλυση. (2018). 20ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 4-5 Ιουνίου 2018, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα. (Σε συνεργασία με τους Ν. Ροδουσάκη και Γ. Ζαχαράτο).
 • Η Μη-Μονότονη Καμπύλη Ωρομισθίου-Ποσοστού Κερδών και οι Επιπτώσεις της για την Παραδοσιακή Πολιτική Οικονομία. (2018).20ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 1-2 Ιουνίου 2018, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Ο τουρισμός και η συμβολή του στην οικονομία. (2017). Ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Κω για την Παγκόμσια Ημέρα Τουρισμού, Κως, 27 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού πίνακα εισροών-εκροών του έτους 2010. (2017). 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», Σέρρες, 5-6 Μαϊου 2017. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Εξελίξεις στον Τουρισμό και την Ελληνική Ξενοδοχία 2015. (2016). Παρουσίαση σε Συνέντευξη Τύπου της Ετήσιας Μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 1 Ιουνίου 2016, Κεντρικά Γραφεία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθήνα. (Σε συνεργασία με την Σ. Πανούση).
 • Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής Ανάπτυξης: Η Σημασία της Έννοιας και η Περίπτωση των Βορείων Σποράδων. (2015). Ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας με τίτλο «Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη στα νησιά των Β. Σποράδων και η συμβολή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Β. Ελλάδα», Σκιάθος, 26 Σεπτεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο “Skiathos Palace”.
 • Εργασιακές Αξίες και Τιμές Κλαδικών Καθαρών Προϊόντων σε Συστήματα Συμπαραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων. (2015). 17ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 5-6 Ιουνίου 2015, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Η Εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα: Μια Περιφερειακή Ανάλυση. (2014). 12ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA) με τίτλο «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Προκλήσεις», 27-28 Ιουνίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. (Sε συνεργασία με τους Μ. Μαρκάκη και Γ. Ζαχαράτο).
 • Ποσότητες εμπορευμάτων για την παραγωγή εμπορευμάτων και τιμές. (2014). 16ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 6-7 Ιουνίου 2014, Τομέας Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
 • Τα Περιφερειακά Χαρακτηριστικά του Τουρισμού στην Ελλάδα: Ιεραρχική Ανάλυση κατά Συστάδες. (2014). 18ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 8-9 Μαϊου 2014, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο. (Σε συνεργασία με τους Γ. Ζαχαράτο και Μ. Μαρκάκη).
 • Η Εποχικότητα του Ελληνικού Τουρισμού και η Περιφερειακή της Διάσταση. (2014). 10ο Συνέδριο της σειράς IMIC με τίτλο ‘Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την εποχικότητα στον τουρισμό: Από την θεωρία στην πράξη’, 26-27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα. (Σε συνεργασία με την Μ. Μαρκάκη).
 • Οι Πολλαπλασιαστές της Ελληνικής Οικονομίας. (2014). Εισήγηση σε σεμινάριο του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ)/Governance and Sustainable Development Centre (GOSDEC), 26 Φεβρουαρίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010. (2014). Διεθνές Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και Πολιτικές Προβληματικές», 17-19 Ιανουαρίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας: Εκτίμηση βάσει του Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010. (2014). 3o Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας, 14-15 Ιανουαρίου 2014, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Εργασιακές Αξίες και Τιμές σε Συστήματα Συμπαραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει Εμπειρικών Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων. (2013). 15η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 14-15 Ιουνίου 2013, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
 • Wage-Profit Rate Curves in Joint-Product Systems: Evidence from the Supply and Use Tables of the Finnish Economy. (2010). 3rd Phd Conference in Economics in memory of Vassilis Patsatzis, 13-14 May 2010, Department of Economic Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece.
 • Alternative Value Bases and Prices: Evidence from the Input-Output Tables of the Swedish Economy. (2009). Third IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) International Research Workshop, 14-15 December 2009, Middle Eastern Technical University, Ankara, Turkey.
 • Εμπορευματικές Αξίες και Τιμές: Ευρήματα από τους Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών της Σουηδικής οικονομίας. (2009). 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας και 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 19-20 Ιουνίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.
 • Η Μετατροπή των Εμπειρικών Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων σε Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών: Μία Ιστορική Ανασκόπηση. (2008). 10ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 30-31 Μαΐου 2008, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Σχετικά με την Εμπειρική ισχύ της Εργασιακής θεωρίας της Αξίας. (2007). 9ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, 11-12 Μαΐου 2007, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).
 • Additive Labour Values and Prices of Production. Evidence from the Supply and Use Tables of the Greek Economy. (2007).  Workshop in Political Economy, Panteion University, March 29, 2007. Στο Workshop συμμετείχαν οι Θ. Μαριόλης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), S.H. Oda (Kyoto Sangyo University), Δ. Παϊταρίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) Ε. Ροδουσάκη (Πάντειο), Ν. Ροδουσάκης (Πάντειο), Ε. Τσουλφίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). (Σε συνεργασία με τον Θ. Μαριόλη).

 

Αναφορές στο επιστημονικό έργο.

 

Διδακτική εμπειρία

Διδασκαλία μαθημάτων

 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι (1ο έτος). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (ακαδ. έτος 2018-19).
 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (3ο έτος). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (ακαδ. έτος 2018-19).
 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης (4ο έτος). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (ακαδ. έτος 2018-19).
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1ο έτος). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» (χειμερικό και εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-19).
 • Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση (1ο έτος). Πανεπιστήμιο Νέαπολις, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση» (ακαδ. έτος 2018-19).
 • Economics for Managers (1ο έτος). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κοινό ΠΜΣ ‘Master in Business Administration’ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Wroclaw. (ακαδ. έτος 2017-18).
 • Οικονομική Ανάλυση IV (4ο έτος). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ακαδ. έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-18).
 • Οικονομική Ανάλυση III (4ο έτος). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ακαδ. έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-18).
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες (4ο έτος). ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (ακαδ. έτος 2013-14).
 • Φροντιστηριακά μαθήματα στη Mathematica (2ο έτος). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια του μαθήματος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ’ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οικονομικής Επιστήμης’ (ακαδ. έτος 2010-11).
 • Φροντιστηριακά μαθήματα «Εισαγωγής στην Πολιτική Οικονομία» (1ο έτος). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης’ (ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-2012).

Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Μέλος της Επιτροπής Εκπόνησης Υποδειγματικών Ασκήσεων Μικροοικονομικής στη Θεματική Ενότητα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» του Προγράμματος Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 • Μέλος Επιτροπών Εκπόνησης Θεμάτων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων/Γραπτών Εργασιών/Τελικών Εξετάσεων στη Θεματική Ενότητα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» του Προγράμματος Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 2019-2020.
 • Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού στη Θεματική Ενότητα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» του Προγράμματος Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 • Μέλος της Επιτροπής Λογοκλοπής στη Θεματική Ενότητα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» του Προγράμματος Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
 • Μέλος της Επιτροπής Λογοκλοπής στη Θεματική Ενότητα ‘Economics for Managers’ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Master in Business Administration’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 • Μέλος, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του ΤΕΙ Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της πτυχιακής εργασίας: Βασιλοπούλου, Α. (2014), ‘Διαδικτυακή Διαφήμιση’.
 • Επιβλέπων, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του ΤΕΙ Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, της πτυχιακής εργασίας: Γαστουνιώτης, Π. (2014), ‘Η Έννοια της «Πράσινης Ανάπτυξης» και το «Πράσινο Μάρκετινγκ» στις Επιχειρήσεις: Η Περίπτωση της Coca-Cola 3E’.
 • Συμβολή, με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, στην εκπόνηση των κάτωθι διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής: Θ. Μαριόλης): α) Γκρόζα, Ε. (2008) Ποσοτική Εκτίμηση του Εφικτού Λόγου Μη   Εργαζομένων-Εργαζομένων. Μία Ανάλυση Εισροών-Εκροών. β) Ζούβελα, Ε. (2010) Εμπειρικός Έλεγχος της Αυστριακής Θεωρίας των Τιμών και του Κεφαλαίου.- Ηλιάδη, Φ. (2010) Τιμές Παραγωγής και Κατανομή του Εισοδήματος: Η Προσέγγιση  Bienenfeld και η Κατανομή των Ιδιοτιμών της Μήτρας των Καθέτως Ολοκληρωμένων Τεχνικών Συντελεστών.

 

Συναφείς δραστηριότητες

Μέλος σε Συντακτικές Επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

 

Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών, 11-12 Απριλίου 2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 6-7 Ιουνίου 2014, Τομέας Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

 

Επαγγελματικές-επιστημονικές ενώσεις/οργανισμοί/ομάδες μελετών

 

Άλλες δεξιότητες

 • Αγγλικά: κάτοχος των Διπλωμάτων Proficiency τoυ Πανεπιστημίου του Michigan και του Πανεπιστημίου του Westminster - Edexcel International.
 • Πιστοποιημένη (ECDL Progress Certificate) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο ‘Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων’.
 • Επιτυχής Παρακολούθηση του Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο ‘Η Ελληνική Οικονομία και η Αγορά Εργασίας: 2013-2020’.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδασκόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο αντικείμενο ‘Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’.