Ιωάννης Χολέζας
Ιωάννης Χολέζας
Β'

Πληροφορίες

Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της Εργασίας
Μετανάστευση, Αποδόσεις Εκπαίδευσης, Μισθολογικές Διαφορές Ανδρών – Γυναικών, Οικονομική Ανισότητα

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 427
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό