Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου
Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου
Β'

Πληροφορίες

Διεθνής Οικονομική, Μακροοικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη
Διεθνής Μακροοικονομική, Θεωρία Οικονομικών Κύκλων, Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική.
Εξαγωγές και οικονομικές πολιτικές εξωστρέφειας, Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Δημοσιονομική Πολιτική

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 406
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

Εκπαίδευση

 

 

 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τίτλος Διατριβής: Money and Business Cycle

 

 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MPhil.) στην Οικονομική Ανάλυση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών και Οικονομικής Επιστήμης

 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και Εφαρμοσμένη Οικονομική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

 

 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

 

 Erasmus Program of the European Union, Maitrise Sciences Economique, Universite d’ Aix Marseille II, Faculte des Science Economiques

 

 

Δημοσιεύσεις

 

 1. Identifying export opportunities? Empirical Evidence from the Southern Euro Area countries (with M. G. Tsionas).
Open Economies Review, 2023 (forthcoming).

 

2. Do exports of creative goods lead to economic growth?
Applied Economics Letters2023. https://doi.org/10.1080/13504851.2023.2187035

 

3. Does health quality affect tourism? Evidence from system GMM estimates.

Economic Analysis and Policy, 2022, 73, 425-440. 

 

4. Further Evidence on Import Demand Function and Income Inequality.

Economies, 2020, 8, 91.

 

5.  Realistic export opportunities for the Greek Economy.
Economics Bulletin,2020, 40, 87-95. 

 

6. Measuring Comparative Advantages in the Euro Area (with M.G. Tsionas).

Economic Modelling, 2019, 76, 260-269.  

 

7. The issue of fixed book pricing: Evidence based on the Greek experience (with A. Kontolaimou, P. Prodromidis).      

Cyprus Economic Policy Review, 2019, 13, 102-120. 

 

 8The effects of government expenditure on imports in the Eurozone reconsidered: evidence from panel data.

Applied Economics, 2018, 50 (2018), 3231- 3239. 

 

9. The long-run causal relationship between exports and economic growth in the euro area (with E.G. Tsionas).
Applied Economics Letters, 2017, 24, 536-539. 

 

10. The aggregate exports-GDP relation under the prism of infrequent trend breaks and multi-horizon causality.
International Economics and Economic Policy, 2017, 14, 661-689. 

 

11. New evidence on the Export-led-growth hypothesis in the Southern Euro-zone countries (1960-2014).
Economics Bulletin, 2016, 36, 429-439. 

 

12. Half a century of Empirical Evidence of Business Cycles in OECD countries (with E.G. Tsionas).
Journal of Policy Modeling, 2014, 36, 389-409. 

 

13. Quantitative price tests in antitrust market definition with an application to the savory snacks markets (with Y. Katsoulacos, E. Metsiou, E.G., Tsionas).

Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, 2014, 12, 1-33.

 

14. The Business Cycle in Eurozone Economies (1960 to 2009) (with E.G. Tsionas).
Applied Financial Economics, 2011, 21, 1495-1513. 

 

15. Stylized Facts of Money and Credit over the Business Cycle (with T. Kollintzas, E.G. Tsionas).
Applied Financial Economics, 2011,21, 1735-1755. 

 

16Stylized Facts of Prices and Interest Rates over the Business Cycle (with T. Kollintzas, E.G. Tsionas).

Economics Bulletin, 2009, 29, 2624-2638.  

 

17. An International Investigation of the Austrian Theory of the Business Cycle (with T. Kollintzas, E.G. Tsionas).
Spoudai, 2009, 59 9-37.