Ιωάννα Ρεζίτη
Ιωάννα Ρεζίτη
Β'

Πληροφορίες

Αγροτική Οικονομία
Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Μετακύληση και Μεταβλητότητα Τιμών
Price transmission and asymmetric adjustment in the Greek milk market

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 428
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Manchester, Αγγλία (1994).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομετρία από το πανεπιστήμιο του Manchester, Αγγλία (1990).
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1987).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επιστημονική Ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Αθήνα (1995-σήμερα).
 • Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 'Διεύρυνση',  Μονάδα 'Υποψήφια Χώρα Λιθουανία' (2002-2003).
 • Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 'Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις', Μονάδα ‘Διαρθρωτικά Ταμεία και Κοινή Αγροτική Πολιτική’ (2000-2002).

Διδακτική εμπειρία

 • Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα Οικονομικών και Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου του Manchester, Αγγλία (1991-1994).

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

 • Threshold cointegration in the Greek milk market, Anthony N. Rezitis and Ioanna Reziti, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, (2011), Vol. 23, No. 3, p.p. 231-246.
 • Monetary and Banking policy transmission through interest rates: An empirical application to the USA, the U.K. and the European Eurozone (2010). International Review of Applied Economics Vol 24(2): 149-166 (σε συνεργασία με τους Ι. Παναγόπουλο και Α. Σπηλιώτη).
 • Asymmetric price transmission in the Greek Agri-food sector: Some tests (2008).  Agribusiness Vol 24(1) :16-30 (σε συνεργασία με τον Ι. Παναγόπουλο).
 • The relationship between macroeconomic variables and relative price variability in Greek agriculture (2005). International Advances in Economic Research, Vol 11(1).
 • Testing Regularity Properties in Static and Dynamic Duality Models: The case of Greek Agriculture (1999). European Review of Agricultural Economics Vol 26(4) :461-477 (σε συνεργασία με τον A. Ozanne).
 • Adjustment Costs and Dynamic Factor Demand models: A presentation of two approaches applied to the US Cigarette Manufacturing (1997). Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, edited by Elsevier Science Ltd, Vol. 30:1063-1074 (σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη).
 • Measuring Factor Biased technological change in Greek Agriculture (1997). Business & Economics Society International, Vol. I, 359-370 (σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη).

Βιβλία / Μονογραφίες με διαδικασία κρίσης

 • Η Διαδικασία Μετακύλισης Τιμής στον Ελληνικό Αγροδιατροφικό Τομέα: Η περίπτωση των Οπωροκηπευτικών, ΚΕΠΕ (2010), Νο: 69.
 • Τα Οικονομικά των Τυχερών Παιχνιδιών στην Ελλάδα (2000). Συγγραφή των κεφαλαίων “Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα” (σελ. 45-128) και “Εμπειρική διερεύνηση” (σελ. 189-196). Σειρά Μελετών (47). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ε. Ξυδέα. Αθήνα: ΚΕΠΕ.
 • Οικονομετρικό υπόδειγμα της προσφοράς και ζήτησης της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Διδακτορική διατριβή από το πανεπιστήμιο του Manchester, Αγγλία (1994).
 • Εμπειρικές εφαρμογές της ’Auto-regressive Conditional Heteroskedastic Process’ (ARCH) στον πληθωρισμό, τις αγορές συναλλάγματος, και τις χρηματιστηριακές αγορές. Μεταπτυχιακή εργασία από το πανεπιστήμιο του Manchester, Αγγλία (1990).

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

 • Συμμετοχή (καπνοβιομηχανίες) στην Ομαδική μελέτη του Υπουργείου “Ανταγωνισμός στις αγορές”.
 • Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα (2004).  Συμβολή στα Κεφάλαια “Μισθοί” και “Εξωτερικό Εμπόριο”. H εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Σ. Χανδρινό. Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Τα Οικονομικά των Τυχερών Παιχνιδιών στην Ελλάδα (2000). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ε. Ξυδέα.

Εργασίες προς συζήτηση

 • Monetary and Banking policy transmission through interest rates: An empirical application to the USA, the U.K. and the European Eurozone, Σειρά εργασιών για συζήτηση, 93. Αθήνα: ΚΕΠΕ (σε συνεργασία με τους Ι. Παναγόπουλο και Α. Σπηλιώτη).
 • The Price transmission Mechanism in the Greek Agri-food Sector: An Empirical Approach, Σειρά εργασιών για συζήτηση, 87. Αθήνα: ΚΕΠΕ.
 • An investigation into the relationship between producer, wholesale and retail prices of Greek agricultural products. Σειρά εργασιών για συζήτηση, 80. Αθήνα: ΚΕΠΕ. (Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Advances in Economic Research, 11).
 • Monetary and Banking Policy Transmission through interest rates: An Empirical Application to the USA, Canada, U.K. and European Union. Σειρά εργασιών για συζήτηση, 93. Αθήνα: ΚΕΠΕ.

Εργασίες σε εξέλιξη

 • Μελέτη με βάση το Ερευνητικό Πρόγραμμα 2009 “Price transmission and asymmetric adjustment in the Greek milk market” σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη.

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • “Investigating Price Transmission in the Greek Milk Sector: A threshold Error-Correction Model.” 69th International Atlantic Economic Conference (24-27 Μαρτίου 2010, στην Πράγα) (σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη).
 • “Asymmetric Price Transmission in the Greek Agri-Food Sector: Some tests”  9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο). Αθήνα,  2-4 Νοεμβρίου 2006.
 • “An investigation into the relationship between producer, wholesale and retail prices of Greek agricultural products” Συνέδριο της Agricultural Economics Society. Nottingham, Ην.Βασίλειο, 4-6 Απριλίου 2005.
 • “Macroeconomic Variables and Relative Variability Among Greek Agricultural Products” Fifty-First International Atlantic Economic Conference, Αθήνα, 13-20 Μαρτίου 2001.
 • “Measuring Factor biased Technological change in Greek Agriculture” Business & Economics Society International. Aθήνα, 18-22 Ιουλίου 1997 (σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη).
 • “Αdjustment Costs and Dynamic Factor Demand Models: A Presentation of Two Approaches Applied to the US Cigarette Manufacturing” Second World Congress of Non-linear Analysis. Aθήνα, 10-17 Iουλίου 1996 (σε συνεργασία με τον Α. Ρεζίτη).   
 • “Modelling Output Supply and Input Demand in Greek Agriculture” παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Agricultural Economics Society Μάρτιος 27-30, 1996 Newcastle upon Tyne, U.K (σε συνεργασία με τον A. Ozanne).

Συμμετοχή σε  εργασίες του ΚΕΠΕ

 • Συντονιστής στην Ομαδική Εργασία (Ε. Καδίτη, Ε. Νίτση και Α. Χύμης) για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας “Προτωγενής Τομέας: τάσεις και προοπτικές” Νοέμβριος 2008.
 • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την έκθεση  «Ανταγωνιστικότητα 2004».
 • Επίδραση των κανονισμών της GATT στην Ελληνική γεωργία.
 • Χρήση οικονομικών υποδειγμάτων για την αξιολόγηση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: χρήση ενός Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας.
 • Αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους έργων του 2ου ΚΠΣ σχετικών με τον Ελληνικό αγροτικό τομέα.

Συναφείς δραστηριότητες

Εκπροσωπήσεις του ΚΕΠΕ σε επιτροπές

 • Μέλος της Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Εκπροσώπηση του ΚΕΠΕ στις εργασίες και τις συναντήσεις του ’Steering Group on Rural Indicators’ του OECD, Παρίσι, (1995-1996).

Εμπειρία χρήσης Η/Υ

 • Εκτενής εμπειρία χρήσης πακέτων λογισμικού οικονομετρικών εφαρμογών (TSP, EVIEWS, PC-GIVE, RATS) και εφαρμογών γραφείου (ΜS OFFICE), σε περιβάλλον PC/Windows.

Μέλος Οργανισμών

 • Ελληνικό Οικονομικό Επιμελητήριο
 • British Agricultural Economics Society

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά (πολύ καλή γνώση), Γαλλικά (καλή γνώση)