Κωνσταντίνος Λοΐζος
Κωνσταντίνος Λοΐζος
Γ

Πληροφορίες

Τραπεζική Ρύθμιση. Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικά συστήματα, ρύθμιση και
απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τραπεζική ρύθμιση, θεωρία και ιστορία οικονομικών θεσμών.
1) Κοινωνικοοικονομική μορφολογία και δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία κατά το 19ο και 20ο αιώνα
2) Σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών
θεσμών.
3) Ο ρόλος της «εμπιστοσύνης» στη διατραπεζική αγορά και η αποφυγή τήρησης των
κανόνων ρύθμισης του τραπεζικού συστήματος.
4) Ιστορική διερεύνηση της εξέλιξης οικονομικών και κοινωνικών θεσμών της ελληνικής οικονομίας
5) Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων: διεθνής εμπειρία και η ελληνική περίπτωση

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα, 10672
210-3676305
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

1. Σπουδές:    

2010  Διδακτορικό Δίπλωμα (Dphil) της Οικονομικές Επιστήμες (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) Βαθμός : Άριστα

2006  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MasterofPhilosophy) στην Οικονομική Επιστήμη(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Διδακτορικό πρόγραμμα UADPhilEcon) Βαθμός : Άριστα (8,5)

1999  Master of Science in Financial Economics (University of London International Programmes – SOAS) Βαθμός Distinction

1994  Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης (Οικονομική κατεύθυνση) (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Βαθμός Λίαν Καλώς (7,86)

1989  Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Βαθμός Λίαν Καλώς (7,28)

2. Επαγγελματική Εμπειρία

2018 – σήμερα Ερευνητής Γ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

2010 – σήμερα: Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Προπτυχιακό και τα Μεταπτυχιακά προγράμματα (MSc και MPhil) του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 2015 – σήμερα: Μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Τραπεζική της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

 1986 – 2018: Οικονομολόγος – Λογιστής A΄ Τάξης στον ιδιωτικό τομέα (ελεύθερος επαγγελματίας)

3. Θέσεις διοικητικής ευθύνης

3/2019 – σήμερα: Μέλος Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού του ΚΕΠΕ Οικονομικές Εξελίξεις

6/2019 – 10/2019: Μέλος (μη εκτελεστικό) Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ)  

6/2019 – 10/2019: Μέλος (μη εκτελεστικό) Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων  (πρώην ΤΑΝΕΟ)

2019: Πρόεδρος Επιτροπής Απογραφής Εκδόσεων ΚΕΠΕ

2019: Μέλος της Επιτροπής Προμηθειών του ΚΕΠΕ

 4. Συμμετοχή σε κυβερνητικά όργανα ή επιτροπές

1) Συμμετοχή στην «Ομάδα Εργασίας για το Ιδιωτικό Χρέος» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019)

5. Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές:

Αυτόνομα:

1)      Loizos, Κ. (2018) “The Financial Repression-Liberalization Debate: Taking Stock, Looking for a Synthesis”, Journal of Economic Surveys, 32(2), pp. 440-468.

2)      Loizos, Κ. (2017) “Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned?”, Economic Alternatives, 1, pp. 34-50.  

 

Άρθρα στο Περιοδικό του ΚΕΠΕ:

1)    Λοΐζος, Κ. (2019) «Κύριες συνιστώσες της ζήτησης: εξελίξεις και προοπτικές. Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις», Οικονομικές Εξελίξεις, 40, σελ. 7-13.

2)      Λοΐζος, Κ. (2019) «Εξελίξεις στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης: Η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», Οικονομικές Εξελίξεις, 39, σελ. 50-52.

 

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους:

Αυτόνομα:

1)    Loizos, K. (2020) “A Brief Economic History of Repeated Defaults” in Petrakis, P.E. & Kostis, P.C. The Evolution of the Greek Economy. Past Challenges and Future Approaches. Palgrave Macmillan

 2)    Loizos, K. (2020) “The Institutional Evolution and the Failed Modernizing Attempts” in Petrakis, P.E. & Kostis, P.C. The Evolution of the Greek Economy. Past Challenges and Future Approaches. Palgrave Macmillan

 3)    Loizos, K. (2019) “Solving the NPLs’ problem in Greece: Where do we stand?” in Ten years into the global financial crisis - The current state of finance in the EU: Prospects and alternatives, Nicos Poulantzas Institute, transform! Europe /   EuroMemorandum Group

 4)      Loizos, Κ. (2012) “The Bank of Greece and the management of the inter-war crises, 1929 -1940: Changing the Central Banking Paradigm”in Psalidopoulos, M. (ed.) The Great Depression in Europe: Economic Thought and Policy in a National Context, The Alpha Bank Historical Archives, pp. 169-196.

5)      Loizos Κ. (2012) “Development Banking in Greece 1963 – 2002: Performance and Institutional Transformation” στο Πετμεζάς, Σ., Χαρλαύτη, Τ., Λυμπεράτος, Α. Και Παπακωνσταντίνου, Κ. (επιμ.) Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Ρέθυμνο 10-13.12.2008, Αθήνα: Εκδ. Φιλ. Σχ. Παν. Κρήτης και Αλεξάνδρεια, σελ. 229-258.

6)      Λοΐζος, Κ. (2009) «Η ζήτηση χρήματος στον Friedman και η ‘γενική’ θεωρία του κεφαλαίου», στο Δονάτος Γ., Κ. Βαΐτσος, Γ. Στουρνάρας, Μ. Ζουμπουλάκης & Κ. Λοΐζος MiltonFriedman. Μονεταριστικές αναζητήσεις, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, σελ. 41-46.

Σε συνεργασία:

1)      Θωμαδάκης Σ. & Λοΐζος, Κ. (2011) “Η Χρηματοοικονομική ρύθμιση και το κόστος κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων”, στο Χαρδούβελης Γ. & Χ. Γκόρτσος (επιμ.) Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σελ. 541-553.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια:

Αυτόνομα:

1)    Loizos, K. (2019) “Alternative Policy Choices related to NPLs: Is there a Theoretical Perspective?”, Working paper presented at the Workshop on “The current state of finance in the EU: Prospects and alternatives”, Nikos Poulantzas Institute, Athens, March 28-29

2)    Λοΐζος, Κ. (2018) «Κοινωνικοοικονομική μορφολογία και δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία κατά το 19ο και 20ο αιώνα», ανακοίνωση στη Σειρά Σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου

3)    Λοΐζος Κ. (2018) «Οι έμποροι του Πειραιά στην εποχή του Φασισμού και του πολέμου 1936-1945: Ισορροπίες μεταξύ κράτους και αγοράς», Ημερίδα ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ και Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018 

4)    Loizos, K. (2017) “The Interbank Market, State of Confidence and the Link between Liquidity and Solvency Risk”, Working Paper presented at the 8th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society at the University of Athens, Greece in December 18-19 2017.   

5)    Loizos, Κ. (2016) “Alternative Monetary and Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What have we Learned?” presented at the 2nd Annual Conference of the Monetary and Economic Research Center (MRC) at the University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria in October 13-14 2016.    

6)    Loizos, Κ. (2014) “How Financial Innovation might Cancel Out Bank Regulation along Financial Cycles”, Post-Keynesian Economics Study Group (PKSG)Working Paper No 1403, pp. 1-33 presented at the IIPPE 5th Annual Conference in Political Economy at the University of Naples L’Orientale, Italy in September 16-18 2014.

Σε συνεργασία:

1)    Thomadakis S. & Loizos, Κ. (2014)“Financial Regulation and Financial Development: trade-off or synergy? A Transaction Costs Approach”, Working Paper presented at the  18th Conference of the International Society for New Institutional Economics (INSIE) at Duke University, NC, USA in June  19-21 2014 http://papers.sioe.org/durham.html

Δημοσιεύσεις Δοκιμίων Εργασίας:

 Αυτόνομα:

1)    Loizos, Κ. (2011) “A Note on Chapter 29 of Keynes’s Treatise on Money”, MPRA Working Paper No 54022, pp. 1-6, University Library of Munich, Germany

Σε συνεργασία:

1)    Loizos, Κ. & Thompson, J. (2001) “The Demand for Money in Greece1962-1998”, CeFimsDiscussionPaperNo 14, pp 1-25, SOAS, University of London

Βιβλία:

 1)      Λιαλιούτη, Τ., Ελευθερίου, Κ. & Λοΐζος, Κ. (2017) Η Ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς. Μια πρώτη ανάγνωση, Αθήνα: ΕΣΠ & ΕΣΕΕ

 2)      Αρανίτου Β. & Λοΐζος Κ. (2014) Η συλλογική εκπροσώπηση των εμπόρων. Από το 19ο αιώνα στην ΕΣΕΕ, Αθήνα: ΕΣΕΕ

 

Διδακτορική Διατριβή και Διατριβές Master's:

 1)      Konstantinos Ι. Loizos (2010) Essays on Financial Regulation and Financial Development, pp. 358, PhD Thesis, UADPhilEcon, National and Kapodistrian University of Athens

Περιλαμβάνει τα δοκίμια:

i)                    “Financial Regulation and Financial Development: a Transaction Cost Approach”

ii)                  “Development Banking and Institutional Transformation. The Case of Greece 1963-2002”

iii)                “Is There an Optimal Degree of Financial Regulation?”              

 

2)      Konstantinos Ι. Loizos (2006) The Financial Repression/Liberalization Debate. A Survey of the Literature, pp. 53, MPhil Dissertation, UADPhilEcon, National and Kapodistrian University of Athens

 3)      KonstantinosΙ. Loizos (1999) An Application of Error Correction Modelling in the Demand for Money in Greece 1962Q1-1998Q3, pp. 85, MSc Dissertation, SOAS, University of London

 6. Διδακτικό Έργο

A) Συμβατική Εκπαίδευση

 

2016 – 2018          Διδασκαλία  του μαθήματος «Κανονιστικό Πλαίσιο» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών της Alpha Bank του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών        

 2015 - 2018          Διδασκαλία του μαθήματος “Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη, Ι.       Κατσαμποξάκη)

2011 – 2012          Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη, Ι. Πεπελάση)

 2011 – 2012          Διδασκαλία του μαθήματος “Τραπεζική Μικροοικονομική” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη)

 2012 – 2018          Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη)

 2013 – 2016 και 2018  Διδασκαλία του μαθήματος “Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής         Διαμεσολάβησης” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη)

 2013 – 2014          Διδασκαλία του μαθήματος «Νομισματική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Ρύθμιση» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης  Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Σ. Θωμαδάκη, Λ. Παπαδήμο)

2012-2013          Διδασκαλία του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Μακροοικονομική και Ρυθμιστικά Πρότυπα Τραπεζών» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Γ. Αργείτη)

 2015 – 2017          Διδασκαλία του μαθήματος «Ιστορία των επιχειρήσεων και των                   Χρηματοοικονομικών θεσμών» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών  

2010 – 2018    :      Διδασκαλία του μαθήματος “Reading Keynes’s GeneralTheory  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομικής Επιστήμης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Γ. Κριμπά)

 2016 – 2017          Διδασκαλία του μαθήματος “History of Economic Thought” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομικής Επιστήμης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών (συνδιδασκαλία με Κ. Πασσά και Β. Μισσό)

  B) Εξ-αποστάσεως Εκπαίδευση

 2018 – 2020         Διδασκαλία της Θ.Ε. «Στρατηγική Τραπεζών»  (ΤΡΑ61) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τραπεζικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ) 

2018 – 2019         Διδασκαλία της Θ.Ε.  «Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών», (Μαθήματα: «Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Νομισματική Πολιτική»,  «Θεσμικό και Κανονιστικό Τραπεζικό Περιβάλλον»στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Οικονομικών Μονάδων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών 

2015 – 2018          Διδασκαλία της Θ.Ε. «Τραπεζικό Περιβάλλον»  (ΤΡΑ50) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τραπεζικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ) 

 2015 – 2018          Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και  Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης και Διαχείρισης Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών με κατεύθυνση της Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών

 2016 – 2019          Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τραπεζικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ)

 

7, Λοιπή Ακαδημαϊκή και Συναφή Δραστηριότητα

Επιμέλειες Συλλογικών Τόμων:

 1)      Στουρνάρας, Γ., Γ. Βαρουφάκης, Μ. Ζουμπουλάκης, Ν. Θεοχαράκης & Μ. Ψαλιδόπουλος (2010) Paul Anthony Samuelson. Ο θεμελιωτής της νεοκλασικής σύνθεσης, Επιμέλεια Κ. Λοΐζος, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

2)      Δονάτος Γ., Β. Δρουκόπουλος, Α. Παπανδρέου & Γ. Στασινόπουλος (2009) JohnKennethGalbraith. Σε αναζήτηση της «καλής κοινωνίας», Επιμέλεια Κ. Λοΐζος, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

3)      Δονάτος Γ., Κ. Βαΐτσος, Γ. Στουρνάρας, Μ. Ζουμπουλάκης & Κ. Λοΐζος (2009) MiltonFriedman. Μονεταριστικές αναζητήσεις, Επιμέλεια Κ. Λοΐζος Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

 

Δημοσιεύσεις Άρθρων στον Τύπο:

1)     Λοΐζος, Κ. (2012) «Η πρώτη πιστωτική κάρτα», Καθημερινή 4 Νοεμβρίου.

2)     Λοΐζος, Κ. (2011) «Το μεταπολεμικό οικονομικό σύστημα. Η Γενική Συμφωνία    Δασμών και Εμπορίου (GATT) και οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα», Καθημερινή 24-25 Δεκεμβρίου.

8, Μέλος Επστημονικών Ενώσεων

v  Post Keynesian Economics Society, United Kingdom (PKES former PKSG)

v  Society for Institutional and Organizational Economics (SIOE former ISNIE)

v  International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE)

v  Monetary Research Center, University of National and World Economy, Bulgaria  (fellow)

v  Financial Engineering and Banking Society (FEBS)

v  Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)

v  Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας (ΕΕΟΙ)

v  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος