Κωνσταντίνος Πασσάς
Κωνσταντίνος Πασσάς
Ερευνητής Γ'

Πληροφορίες

Παραγωγικότητα με έμφαση στην ελληνική οικονομία
Πολιτική Οικονομία, Μακροοικονομία, Παραγωγικότητα
Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ: Μια συγκριτική μελέτη.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
2103676354
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

Σπουδές

 1. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος μελέτης «Παραγωγικότητα, κερδοφορία και συσσώρευση κεφαλαίου στη μεταπολεμική ελληνική οικονομία, 1958-2016: Μια ανάλυση από τη σκοπιά της κλασικής μαρξιστικής προσέγγισης» (2017 – σήμερα)
 2. Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος διατριβής “Productive labor, unproductive labor and productivity growth: Αn international study” (2017)
 3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MPhil) στην Οικονομική Επιστήμη, ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)
 4. Πτυχίο, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά (2003)

Επαγγελματική Eμπειρία

 1. Ερευνητής. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών ερευνών (Γ’ βαθμίδα: Ιούνιος 2019 – σήμερα)
 2. Επιστημονικός συνεργάτης. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (Ιούλιος 2010 – Μάιος 2019)

Διδακτική Eμπειρία

 1. Εντεταλμένος Διδασκαλίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Στο προπτυχιακό μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη» και στα μεταπτυχιακά μαθήματα «Ιστορία Οικονομικών Θεωριών» και «Τα οικονομικά ως κοινωνική επιστήμη» (2016 – σήμερα)
 2. Εντεταλμένος Διδασκαλίας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. Στο προπτυχιακό μάθημα «Μακροοικονομική» (2019)
 3. Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Θεματική ενότητα «Βιομηχανική οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις» (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Διακρίσεις και Yποτροφίες

 1.  Υποτροφία αριστείας ΙΚΥ μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα – Πρόγραμμα SIEMENS (χρηματικό έπαθλο) για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα «Παραγωγικότητα, κερδοφορία και συσσώρευση κεφαλαίου στη μεταπολεμική ελληνική οικονομία, 1958-2016: Μια ανάλυση από τη σκοπιά της κλασσικής μαρξιστικής προσέγγισης»

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σειρές και συλλογικούς τόμους με το σύστημα των κριτών

 1. Maniatis Th. & Passas C. “The net social wage in different welfare regimes”, Capital & Class forthcoming 2019.
 2. Maniatis Th. & Passas C. 2018, “Surplus value, profit and unproductive labor in the Greek economy, 1958-2013”, in G. Carchedi and M. Roberts (eds.), The World in Crisis, Haymarket Books, Chicago, pp. 366-399.
 3. Maniatis Th. & Passas C. 2018, “The role of technology, distribution and demand in the development and crisis of the postwar Greek economy”, East-West Journal of Economics and Business, Vol. ΧΧΙ, no. 1&2, pp. 65-90.
 4. Maniatis Th. & Passas C. 2015, “Explaining the rising wage-productivity gap in Greece”, in S. Mavroudeas (eds.), Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, Routledge, London, pp. 51-66.
 5. Maniatis Th. & Passas C. 2015, “The Law of the Falling Rate of Profit and the Greek Economic Crisis”, in S. Mavroudeas (eds.), Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, Routledge, London, pp. 105-129.
 6. Maniatis Th. & Passas C. 2013, “Profitability, Capital Accumulation and Crisis in the Greek Economy 1958-2009: A Marxist Analysis”, Review of Political Economy, Vol. 25, no. 4, pp. 624-649.
 7. Labrinidis G., Maniatis Th., Bassiakos Y., Passas C. 2010, “Issues in measuring absolute poverty: the case of Greece”, Argumentum, Vol.2, no.2, pp. 87-108.

Βιβλία 

 1. Αργείτης Γ., Κορατζάνης Ν., Παïταρίδης Δ., Πασσάς Κ., Πιέρρος Χ. 2018, «Η αυταπάτη των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

Μελέτες

 1. Μανιάτης Θ., Μαρσέλλου Α., Πασσάς Κ., 2015 «Διακλαδικός ανταγωνισμός στην ελληνική μεταποίηση», Μελέτες, Νο.43, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα
 2. Λαμπρινίδης Γ., Μανιάτης Θ., Μπασιάκος Γ., Οικονόμου Ά., Παπαδοπούλου Μ., Πασσάς Κ., 2010 «Εμπειρική προσέγγιση της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα: οι ανάγκες για κατοικία, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, μεταφορά», Μελέτες, Νο.5, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα

Άλλο δημοσιευμένο έργο

 1. Passas C. and Pierros C. 2017, “The failure of the internal devaluation strategy and the case of an investment-led strategy to foster competitiveness in Greece”, Policy Brief, no.14, Labour Institute GSEE
 2. Πασσάς Κ. και Πιέρρος Χ. 2016, «Μακροχρόνια ανεργία και έξοδος από την αγορά εργασίας», μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γενική γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων / Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ

Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

 1. Marsellou E.G. & Passas C. 2019 “The economic adjustment programmes and the tax burden on social classes” in Historical Materialism Athens conference “Rethinking crisis, resistance and strategy”, 2-5 May 2019, Athens, Greece,
 2. Passas C. 2018, “Determinants of Marxian Labour Productivity” in 2018 International Conference of Political Economy ICOPEC, “10 years after the great recession: orthodox versus heterodox economics”, 6-9 September 2018, Athens, Greece.
 3. Koratzanis N., Paitaridis D., Passas C. and Pierros C. 2018, “The Deception and Delusion of the Economic Adjustment Programs in Greece” in 2018 International Conference of Political Economy ICOPEC, “10 years after the great recession: orthodox versus heterodox economics”, 6-9 September 2018, Athens, Greece.
 4. Mavroudeas S. and Passas C. 2017, “The conundrum of the EU-IMF economic adjustment programmes for Greece” in 29th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy, 19-21 October 2017, Budapest, Hungary.
 5. Passas C. 2016, “Productive and Unproductive Labor in the History of Economic Thought” in 18th Conference of Greek Historians of Economic Thought, 10-11 June 2016, Athens, Greece.
 6. Vlachou A., Passas C., Labrindis G. 2012 “Crisis and Development: The Underlying Problems of the Greek Economy”, in Third International Conference in Political Economy, “Political economy and the outlook for capitalism”, Joint conference AHE, IIPPE, FAPE July 5 - 8, Paris, France.
 7. Labrindis, G., Maniatis, T., Bassiakos, Y., Passas, C., Oikonomou A., Papadopoulou M. 2012, “The significance of absolute poverty approach in the Greek crisis”, in Third International Conference in Political Economy, “Political economy and the outlook for capitalism”, Joint conference AHE, IIPPE, FAPE July 5 - 8, Paris, France, 2012
 8. Labrindis, G., Maniatis, T., Bassiakos, Y., Passas, C., 2011 “Issues in Measuring Absolute Poverty: The Case of Greece”, in Second International Conference in Political Economy, “Neoliberalism and the Crises of Economic Science”, May 20-22, Istanbul University, Beyazit.
 9. Passas C. και Labrinidis G. 2011, “EU and the structure of the Greek Economy”, in Second International Conference in Political Economy, “Neoliberalism and the Crises of Economic Science”, May 20-22, Istanbul University, Beyazit.
 10. Labrindis, G., Maniatis, T., Bassiakos, Y., Passas, C., Oikonomou A., Papadopoulou M. 2010, “A new approach in defining and measuring needs: the case of housing in Greece”, in First International Conference in Political Economy, "Beyond the Crisis", 10-12 September, Rethymno, Crete, Greece.
 11. Passas C. 2010, “Productive and unproductive labour in the Greek economy: 1970-2005”, in First International Conference in Political Economy, "Beyond the Crisis", 10-12 September, Rethymno, Crete, Greece.
 12. Labrindis, G., Maniatis, T., Bassiakos, Y., Passas, C., 2010, “Issues in measuring absolute poverty: The case of Greece”, in First International Conference in Political Economy, "Beyond The Crisis", 10-12 September, Rethymno, Crete, Greece.
 13. Passas C. 2010, “Class structure of Greek Society: A comment on Productive and Unproductive Labor”, in “How Class Works”, 3-5 June, SUNY Stony Brook, New York, USA.

Συναφείς δραστηριότητες

Μέλος σε Συντακτικές Επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

 1. ΚΡΙΣΗ, Εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Επιστημονικές ενώσεις

 1. Μέλος ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας