Νικόλαος Βαγιονής
Νικόλαος Βαγιονής
Α'

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Πολιτική, Τουρισμός, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα και η αντίστοιχη εμπειρία, όπως προκύπτει και από τις προσωπικές μου δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και εργασίες που ακολουθούν, εκτείνονται σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής, θέματα αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού, θέματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης, και θέματα υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανικής παραγωγικότητας και ολικής παραγωγικότητας συντελεστών.
Οικονομική Ανάπτυξη και Τουρισμός.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 417
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό