Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης
Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης
Α'

Πληροφορίες

Οικονομικά της Εργασίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Χρήση Χρόνου. Απασχόληση και Ανεργία. Εισόδημα. Χώρος. Μακροοικονομική. Οικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών.
(α) Διαχρονική και διαχωρική εξέλιξη της απασχολήσεως και ανεργίας στην Ελλάδα. (β) Οριοθέτηση των οικονομικών ζωνών και χαρτογράφηση των αγορών της χώρας. (γ) Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Δ.Ελλάδος για το 2014-20.

Επικοινωνία

...
ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676412
210-3630122

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμ. Βασίλειο (2001).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στην Ιστορία, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, Η.Π.Α. (1996).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στην Οικονομική Επιστήμη, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, Η.Π.Α. (1993).
 • Πτυχίο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ (1990).

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (B' βαθμίδος: Μάρτιος 2007 - Δεκέμβριος 2013. Γ' βαθμίδος: Ιανουάριος 2004 - Μάρτιος 2007).
 • Εντεταλμένος διδασκαλίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ: (α) Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εαρινά-θερινά εξάμηνα 2016 και 2017). (β) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ακαδ. έτη 2010-2015 και φθινοπωρινό-χειμερινό εξάμηνο 2015). (γ) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (εαρινό–θερινό εξάμηνο 2004). To 2004 σε αντιστοίχιση με Επίκουρο καθηγητή, τα ακαδ. έτη 2010-12 σε αντιστοίχιση με Αναπλ. Καθηγητή, τα ακαδ. έτη 2013-16 άνευ αντιστοιχίσεως λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. 
 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ακαδ. έτος 2008-09).
 • Λέκτωρ, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ακαδ. έτη 1999-2003).

Διακρίσεις και υποτροφίες

 • Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (2008).
 • Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ίδρυμα Α. Ωνάση (ακαδ. έτη 1994 - 1997).
 • Προπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ακαδ. έτη 1987 - 1990) και (τιμητικώς) από το Ίδρυμα Γ. Χαλκιοπούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΑΣΟΕΕ (ακαδ. έτη 1987 και 1989).

 

Ερευνητικό Έργο

 

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

(α) Ένδεκα σε περιοδικά θεωρούμενα σημαντικά στις κατατάξεις ABS και ABDC (αυτοδύναμα άρθρα: 8, συνεργασίες: 3)

(β) Οκτώ σε άλλα περιοδικά της λίστας EconLit (αυτοδύναμα άρθρα: 5, συνεργασίες: 3)

 

Oικονομική της εργασίας και του εισοδήματος

Οικονομική του χώρου

Συνδυασμός των ανωτέρω (οικονομικής εργασίας-εισοδήματος και χώρου)

Αναλύσεις επιμέρους προϊόντων/αγορών

Μακροοικονομική

Βιβλία

Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία

Κεφάλαια σε ελληνόγλωσσα επιστημονικά βιβλία

Υπηρεσιακές αναφορές και εκθέσεις, άλλες προτάσεις για φορείς της Πολιτείας

 • Western Greece’s Application for the 2017 European Entrepreneurial Region Award. 2016. Για λογαριασμό του Αντιπεριφερειάρχου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Δ. Ελλάδας. Yπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφέροντας στην Δ. Ελλάδα τον τίτλο (βραβείο) της «επιχειρηματικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2017».
 • Πρόταση αναπτυξιακού σχεδίου στρατηγικής μεγέθυνσης προς την Ελληνική κυβέρνηση. 2016. Συγγραφή του κεφαλαίου «Προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης» (10 σελ.). Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Β. Λυχναρά και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 • Η υφιστάμενη κατάσταση εξαγωγών με την Κίνα και προτάσεις βελτιώσεως των διμερών συναλλαγών. 2013. Αναφορά που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας.
 • A note on the evolving relationship between per capita GDP and unemployment in Greece. 2013. Αναφορά που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Από κοινού με τους Αθανάσιο Πετραλιά και Σωτήριο Πέτρο.)
 • H περιφερειακή διάσταση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. 2010. Συγγραφή του εισαγωγικού και καταληκτικού κεφαλαίου (σσ. 1-3 και 104-110 του 1ου τόμου, αντιστοίχως), των κεφαλαίων «Η σχεδιαζόμενη κατανομή των κονδυλίων κατά διοικητικές περιφέρειες» και «Η διοικητική μεταρρύθμιση» (σσ. 4-13 και 77-83 του 1ου τόμου, σσ. 2-12 και 45-47 του 2ου τόμου), καθώς και του κεφαλαίου «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» από κοινού με τους Κλήμη Βογιατζόγλου και Αθανάσιο Πετραλιά (σσ. 38-47 του 1ου τόμου και 20-28 του 2ου τόμου). Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τον Π. Προδρομίδη και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Questionnaire on Labour Market Areas. 2008. Αναφορά προς την Eurostat που διεξήχθη για λογαριασμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Συμβουλευτικές μελέτες και εκθέσεις εκπονηθείσες μέσω ειδικών λογαριασμών  

 • To επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφερείας Δ. Ελλάδος 2014-20. Συγγραφή των κεφαλαίων: «Συνοπτική περιγραφή της περιφερείας Δυτικής Ελλάδας» και «Αξιολόγηση της υφισταμένης καταστάσεως» από κοινού με την Φωτεινή Οικονόμου (σσ. 1-24 και 26-30 του 1ου τόμου), «Βασικά οικονομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της περιφερείας ως οργανισμού» και «Αναπτυξιακό όραμα, κατευθυντήριες αρχές λειτουργίες-υλοποιήσεως-διοικήσεως» (σσ. 25 και 31-33 του 1ου τόμου), «Εμπειρική ανάλυση της εξελίξεως των τοπικών εισοδημάτων στις πυρόπληκτες και άλλες περιοχές της Δ. Ελλάδος» και «Εμπειρική ανάλυση της εξελίξεως του μέσου τοπικού εισοδήματος στις πυρόπληκτες και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου» από κοινού με την Φ. Οικονόμου (σσ. 9-16 και 17-21 του 2ου τόμου), «Εισαγωγή στον σχεδιασμό της οικονομικής αναπτύξεως» από κοινού με την Γεωργία Σκίντζη (σσ. 2-3 του 3ουτόμου), «Εργαλεία συλλογής στοιχείων για κατασκευή δεικτών και άλλες αναλύσεις» από κοινού με την Φ. Οικονόμου (σσ. 3-24 του 3ου τόμου), «Σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση έργων» από κοινού με τον Παντελή Λάππα (σσ. 39-49 του 3ου τόμου), «Παράρτημα» (σσ. 50-54 του 3ου τόμου), «Αναφορά αξιολόγησης για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφερείας Δ. Ελλάδος» από κοινού με τον Π. Λάππα. Μελέτη του ΚΕΠΕ που συντονίζεται από τον Π. Προδρομίδη και διεξάγεται για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ομώνυμης περιοχής. Τρεις τόμοι και μια αναφορά έχουν γίνει αποδεκτοί. Ο 1ος τόμος συντονίστηκε από τον Π.Προδρομίδη (2015), ο 2ος από την Φ. Οικονόμου (2015), ο 3ος τόμος από την Γ. Σκίντζη (2016), η αναφορά από τον Π. Προδρομίδη (2016), ένα σεμινάριο σε αυτοδιοικητικά στελέχη από τον Π. Λάππα. Πρόσθετα παροδοτέα είναι εν εξελίξει.
 • Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης της χαρτογράφησης των αγορών. 2015. Συγγραφή των κεφαλαίων «Είδη και Χαρακτηριστικά Αγορών», «Βαθμός εμπλοκής δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στις διάφορες αγορές, επηρεασμός αγορών» από κοινού με την Αγάπη Κώτση (σσ. 5-8, 9-17 του 1ου τόμου), «Το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου», «Προτάσεις βελτιώσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου» από κοινού με τον Παντελή Λάππα (σσ. 4-7, 47-52 του 2ου τόμου), «Αναλυτικά εργαλεία, υποδείγματα και μερικές πρώτες εφαρμογές» από κοινού με τους Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου, Αθανάσιο Πετραλιά, Μαρίνα Ρήγα, Γεωργία Σκίντζη, «Λειτουργία και επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των αγορών» από κοινού με τον Π. Λάππα (σσ.5-18, 19-26 του 3ου τόμου), «Χρηματοοικονομικό σχέδιο, χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως» από κοινού με τον Π. Λάππα (σσ. 14-16 του 5-6ου τόμου), «Παράρτημα Β» από κοινού με τον Α. Πετραλιά, καθώς και «Τεύχος προκηρύξεως» από κοινού με τους Ιωάννη Μαραγιάννη, Π. Λάππα, Γ. Σκίντζη. Μελέτη του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τον Π. Προδρομίδη και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι επιμέρους τόμοι συντονίστηκαν από τους Α.Χύμη, Γ.Σκίντζη, Ι.Κωνσταντακοπούλου, Π. Λάππα, Ι. Μαραγιάννη.
 • Το αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης. 2014. Διαπραγμάτευση του θέματος του εμπορίου και εξέταση του θέματος της κοινοτικής χρηματοδότησης. Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερη, Α. Τσούμα και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας.
 • Αγορά Εργασίας - Απασχόληση και Ανεργία. 2007. Συγγραφή του κεφαλαίου «Η Χωρική Διάσταση» (σσ. 186-202). Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τον Κ. Κανελλόπουλο και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα 1989-2006. 2005. Συγγραφή του κεφαλαίου «Περιφερειακή Διάσταση» (σσ. 107-129). Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από την Σ. Σάββα-Μπαλφούσια και διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2004. 2005. Συμβολή στην διαπραγμάτευση των θεμάτων επιχειρηματικότητας, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έκθεση του ΚΕΠΕ που συντονίστηκε από τον Σ. Χανδρινό. Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Χρήση του Internet στο μάρκετινγκ των αυτοκινητοβιομηχανιών. 1996. Έκθεση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΟΠΑ-ΑΣΟΕΕ) που συντονίστηκε από την Μ. Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο του ευρωκοινοτικού προγράμματος ADAPT για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ερευνητικά δοκίμια, εργασίες για συζήτηση

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και συναφείς επιστημονικές συναντήσεις

Παρουσιάσεις σε εγχώρια συνέδρια και συναφείς επιστημονικές συναντήσεις

Διδακτική εμπειρία

Διδασκαλία μαθημάτων (12 έτη, με το εαρινό-θερινό εξάμηνο του 2017)

 • Μικροοικονομική (εισαγωγικού και ενδιαμέσου επιπέδου). Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ (ακαδ. έτη 2010-2017).
 • Μακροοικονομική (εισαγωγικού και ενδιαμέσου επιπέδου). (α) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ (ακαδ. έτη 2010-2015). (β) Πανεπιστήμιο Κύπρου (ακαδ. έτος 2008-2009).
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους (εισαγωγικού επιπέδου). (α) Πανεπιστήμιο Κύπρου (ακαδ. έτος 2008-2009). (β) Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτη 1999-2003).
 • Οικονομετρία (ενδιαμέσου επιπέδου). Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτος 2000-2001).
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (εισαγωγικού και ενδιαμέσου επιπέδου). Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ (ακαδ. έτος 2003-2004). (Σε συνεργασία με τον Ιορδάνη Λαδόπουλο.)
 • Οργάνωση Αγοράς και Επιχειρηματική Στρατηγική (μεταπτυχιακού επιπέδου). Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτη 1999-2003).
 • Σεμινάριο στην Κριτική Σκέψη και την Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψεως. Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτη 2000-2002).
 • Σεμινάριο Εκπονήσεως Ερευνητικής Μελέτης. (α) Πανεπιστήμιο Κύπρου (ακαδ. έτος 2008-2009). (β) Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτος 1999-2000).

 Συμπληρωματικά μέσα υποκίνησης/υποστήριξης φοιτητών και εμπέδωσης της ύλης 

 • Συντάξεις τόμων φοιτητικών εργασιών: (α) Economic Observer (2001, 2002), Cork (ISSN 1393-9416). (β) Ειδικά Θέματα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων (2005), Αθήνα (ISΒΝ 960-88741-06).
 • Δημιουργία ευκαιριών: (α) Πρακτικής άσκησης για 21 φοιτητές (έναν στο ΚΕΠΕ το 2004, έναν στο ΚΕΠΕ και τρεις στο Υπ. Ανάπτυξης το 2012, δύο στο ΚΕΠΕ και επτά στο Υπ. Ανάπτυξης το 2013, τρεις το 2014 και από δύο φοιτητές το 2015 και 2016 στο ΚΕΠΕ). (β) Συμπληρωματικής κατάρτισης για 23 φοιτητές (τρεις στο ΚΕΠΕ και επτά στο Yπ. Ανάπτυξης το 2013, από πέντε το 2014 και 2015 και τρεις το 2016 στο ΚΕΠΕ). Σε όλες τις περιπτώσεις με προσωπική επίβλεψη. (Οι εργασίες των φοιτητών συνήθως παρουσιάζονται σε συνέδρια. Λ.χ. των πέντε φοιτητών του 2015 επαρουσιάσθησαν στο 19ο επιστημονικό συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων τον Μάιο του 2016: Bλ. πρακτικά συνεδρίου, σσ.131-165.)
 • Προετοιμασία και συνοδία της φοιτητικής αποστολής του ΟΠΑ-ΑΣΟΕΕ (και, εκτάκτως, συνοδία της αντιστοίχου αποστολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) στο 5ο διεθνές συνέδριο νέων (summer school) της Ενώσεως Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίου Ζώνης που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου (Ιούλ. 2015).
 • Αναπτύσσοντας μια πολύμορφη προσέγγιση για την διδασκαλία της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης: σκέψεις, δοκιμές, διαπιστώσεις και προτάσεις. 2013. Αναφορά που διεξήχθη για λογαριασμό του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΑΣΟΕΕ.

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών 

 • Του Παύλου Κρικέλλη το 2013 σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne των Παρισίων.
 • Των Brian Lane και Marise Robinson το 2001, καθώς και των Jennifer Dennehy, Ann Heally και Garret Wade το 2002 στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork. Αξιολόγηση δύο επιπλέον μεταπτυχιακών διατριβών στο ίδιο πανεπιστήμιο κατά το 2001.

Διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα

 • Identifying economic areas and subnational patterns in a geographically fragmented land: the case of Greece. Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της Ενώσεως Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίου Ζώνης (Mάιος 2016).
 • Οικονομικές ζώνες και διοικητική διαίρεση στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Μάρτιος 2007).
 • Ένα υπόδειγμα χρήσεως χρόνου και η συνέπεια των λογοκριμένων (censored) αποτελεσμάτων της συνάρτησης έμμισθης απασχόλησης και των μη-λογοκριμένων  (uncensored) αποτελεσμάτων των συναρτήσεων άμισθης απασχόλησης και ελευθέρου χρόνου/ανάπαυσης. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΑΣΟΕΕ, Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Μάρτιος 2005).

Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων

 Συγγραφή συμβουλευτικών οδηγών για φοιτητές και συναφών κειμένων για σπουδές και έρευνα

Συναφείς δραστηριότητες

Διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα

 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Περιφερειακής Αναπτύξεως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (2006-2008).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Υποστηρίξεως της Σταδιοδρομίας των Σπουδαστών Οικονομικών Επιστημών. Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork (ακαδ. έτη 2001-2003).
 • Πρόεδρος του διασυλλογικού οργάνου των Διεθνών Φοιτητών (1.200 μέλη) και λόγω θέσεως (ex officio) μέλος διαφόρων συμβουλίων του πανεπιστημίου, της επιτροπής επιλογής κοσμήτορα κ.ά. Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (ακαδ. έτος 1995-1996).

Συντονισμός και οργάνωση δραστηριοτήτων, επιμέλειες βιβλίων

 • Συντονισμός στο ΚΕΠΕ: (α) Του ερευνητικού τομέως σε θέματα περιφερειακής αναπτύξεως (εκλεγείς, ακαδ. έτος 2005-2006). (β) Της εκθέσεως για την περιφερειακή διάσταση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Δεκέμβριος 2009-Απρίλιος 2010). (γ) Του ερευνητικού σεμιναρίου της χειμερινής-εαρινής περιόδου του 2014. (δ) Της μελέτης ωριμάνσεως για την Χαρτογράφηση των Αγορών (Ιούνιος 2014-Ιανουάριος 2015). (ε) Των αναλύσεων που διενεργούνται για την υποστήριξη του πoλυετούς επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020 της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος (από τον Μάρτιο του 2015).
 • Συντονισμός στην Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίου Ζώνης: Tου δικτύου για την εφαρμοσμένη έρευνα (3 μελής επιτροπή ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2015).
 • Συντονισμός στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Tης ομάδος επιστημονικής τεκμηρίωσης για την εφαρμοστέα πολιτική του Γραφείου του Υφυπουργού για θέματα εμπορίου, καταναλωτή, βιομηχανίας (Ιούλιος 2012-Σεπτέμβριος 2013). Ως εκ θέσεως μέλος διαφόρων συμβουλίων του Υπουργείου.
 • Συντονισμός στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Cork: (α) Tου μεταπτυχιακού προγράμματος για το ανώτερο δίπλωμα στις οικονομικές επιστήμες (ακαδ. έτη 2001-2003). (β) Του ερευνητικού τομέως και του συναφούς προγράμματος επισκεπτών ομιλητών σε θέματα μακροοικονομικών και οικονομικής πολιτικής (ακαδ. έτος 2002-2003).
 • Οργάνωση ημερίδων του ΚΕΠΕ στην Ελληνική περιφέρεια για την εξοικείωση των σπουδαστών οικονομικών επιστημών και της τοπικής κοινωνίας με (i) τα αναλυτικά εργαλεία για την διενέργεια οικονομικών ερευνών και (ii) τις πρακτικές του οικονομικού σχεδιασμού. (α) Λουτράκι Κορινθίας (Ιούνιος 2012), (β) Χαλκίδα Ευβοίας (Ιούλιος 2013), (γ) Ναυαρίνο Μεσσηνίας (Μάιος 2014), (δ) Κυλλήνη Ηλείας (Μάιος 2015).
 • Οργάνωση εκδηλώσεων του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση: (α) Της συζητήσεως στρογγυλής τραπέζης με τίτλο Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και το ΕΣΠΑ (Νοέμβριος 2011). (β) Του Διεθνούς Συνεδρίου για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις (Μάιος 2013) (σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Αλεξάκη).
 • Επιμέλεια τόμων πρακτικών: (α) Tου διεθνούς συνεδρίου για την Χρηματοοικονομική κρίση και την Επιστροφή στην Σταθερότητα με τίτλο «Financial and Economic Crisis: The Return to Stability» που διοργάνωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Ωνάση τον Ιούνιο του 2010. (β) Της συζητήσεως στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και το ΕΣΠΑ» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάση τον Νοέμβριο του 2011.
 • Επιμέλεια της 4ης εκδόσεως του συγγράμματος «Αρχές Οικονομικής Πολιτικής» που συνέγραψε ο Κυπριανός Προδρομίδης. Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη (2013).

Προσκλήσεις εισηγήσεων

 • Μελετώντας την δημιουργία αξίας και την οικονομική ανάπτυξη  στην Δ. Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδος. Πάτρα (Μάιος, 2016).
 • Οι εξαγωγές των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας. Παρουσίαση βιβλίου των Τ. Γιαννόπουλου, Σ. Θεοδωρόπουλου, Γ. Παπανίκου. Ίδρυμα Τοπικής Ανάπτυξης «Θ. και Α. Παπανίκος». Αθήνα (Δεκέμβριος 2015).
 • Σεμινάριο για την λειτουργία των αγορών. Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Αθήνα (Ιούνιος 2015).
 • Eυεργεσία σε περιόδους κρίσεως: ΆμυναΗμέρα μνήμης και τιμής Εθνικών Ευεργετών. Συνδιοργάνωση Ελληνικής Δημοκρατίας, Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών και της ομογενειακής εκπαιδευτικής προοδευτικής οργάνωσης Αμερικής «AHEPA». Αθήνα (Σεπτέμβριος 2010).

 Κρίσεις βιβλίων, μονογραφιών

Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Επαγγελματικές ενώσεις

 • Αμερικανική Οικονομική Εταιρεία,  Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (Ελληνικό τμήμα), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων. (Με αλφαβητική σειρά.)
 • Ιρλανδική Οικονομική Εταιρεία (1999-2003). Ιρλανδικός Σύνδεσμος Πανεπιστημιακών (2000-2003).