Ρωξάνη Καραγιάννη
Ρωξάνη Καραγιάννη
Β'

Πληροφορίες

Οικονομικά της Υγείας
Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία
Κύρια ερευνητική περιοχή είναι τα οικονομικά της υγείας και πιο συγκεκριμένα η μέτρηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210 - 3676 335
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό