Ελευθερία Α. Παναγιώτου
Ελευθερία Α. Παναγιώτου
Α'

Πληροφορίες

Διαβαλκανικές Σχέσεις
Διεθνή Οικονομικά, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
The European Union’s Balkan enlargement

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 302
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό