Σωτήρης Παπαϊωάννου
Σωτήρης Παπαϊωάννου
Γ'

Πληροφορίες

Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Παραγωγικότητα

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 426
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

Τρέχουσα θέση
Ερευνητής Βαθμίδας Β’ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

 

Επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία
Ιούλιος 2016 - σήμερα : Ερευνητής Βαθμίδας Β’ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Ιούλιος 2012 – Ιούλιος 2016 : Ερευνητής Βαθμίδας Γ’ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Ιανουάριος 2009- Ιούλιος 2012: Ερευνητής Βαθμίδας Δ’ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
2007: Διδακτορικό Ph.D. (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Δοκίμια επί της Συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παραγωγικότητα και στην Οικονομική Μεγέθυνση: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Ανάλυση”. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σοφία Δημέλη.
2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική  (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
2001: Πτυχίο στην Πληροφορική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

Γενική ερευνητική περιοχή
Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία.

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (με τη διαδικασία της κρίσης)

1.Does upstream regulation matter when measuring the efficiency impact of information technology? Evidence across EU and US industries (με Σοφία Δημέλη), 2017, Information Economics and Policy, forthcoming.
2.ICT diffusion across US and EU industries:  Does upstream regulation matter?, 2017, Economics Letters, vol. 156, pp. 102-105.
3. Regulations and productivity: Long run effects and non linear influences, 2017, Economic Modelling, vol. 60, pp. 244.252.
4. Entry regulation, public ownership and TFP growth: Industry level evidence from south European countries (με Σοφία Δημέλη), 2016, Manchester School, vol. 84, pp. 749-770.
5. Human capital effects on technical inefficiency: A stochastic frontier analysis across industries of the Greek economy (με Σοφία Δημέλη), 2014, International Review of Applied Economics, vol. 28, pp. 797-812.
6. Economic growth in Greece: The cost of a failed adjustment program (με Τηλέμαχο Ευθυμιάδη και Παναγιώτη Τσίντζο), 2013, Applied Economics Letters, vol. 20, pp. 1076-1080.
7. Economic growth in Greece: Medium term trends and future prospects, 2013, Journal of Economic and Social Measurement, vol. 38, pp. 113-125.
8. Technical efficiency and the role of ICT: A comparison of developed and developing countries (με Σοφία Δημέλη), 2011, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 47, pp. 40-53.
9. ICT growth effects at the industry level: A comparison between the US and the EU (με Σοφία Δημέλη), 2011, Information Economics and Policy, vol. 23, pp. 37-50.
10. FDI and ICT effects on productivity growth: A comparative analysis of developing and developed countries (με Σοφία Δημέλη), 2010, European Journal of Development Research, vol. 22, pp. 79-96.
11.  Information technology as a factor of economic development: Evidence from developed and developing countries (με Σοφία Δημέλη), 2007, Economics of Innovation and New Technology, vol. 16, pp. 179-194.
12.  Information technology and productivity: A cross country analysis (με Σοφία Δημέλη), 2006, Research note International Advances in Economic Research, vol. 12, pp. 142-143.

 

Εργασίες υποβεβλημένες (revise and resubmit)
1.Regional determinants of technical  efficiency: evidence from the Greek Economy (στο Regional Studies, με Theodore Tsekeris)

 

Βιβλία και μονογραφίες
1. Regional and Sectoral Efficiency of the Greek Economy: Measurement and Determinants (με Θεόδωρο Τσέκερη και Χρύσανθο Τάσση), 2016, Προς δημοσίευση στη σειρά Μελετών του ΚΕΠΕ Νο.78, στα Αγγλικά.
2. Δυνητικό Προϊόν της Ελληνικής Οικονομίας, 2016, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3. Βαθμός Απελευθέρωσης των Επαγγελμάτων και Αναμενόμενες Επιπτώσεις. (με Αγάπη Κώτση, Έρση Αθανασίου, Νικόλαο Κανελλόπουλο, Ρωξάνη Καραγιάννη και Ιωάννη Κατσελίδη), 2015, Έκθεση ΚΕΠΕ No. 71.
4. Οικονομική Μεγέθυνση στην Ελλάδα: Τάσεις και Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές, 2013, Μελέτη ΚΕΠΕ Νο.74.
5. Συνθήκες Αγοράς και Ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία Τόμος Γ. (με Κώστα Κανελλόπουλο, Κυριακή Αθανασούλη, Νικόλαο Γεωργικόπουλο, Τηλέμαχο Ευθυμιάδη, Νικόλαο Κανελλόπουλο, Ρωξάνη Καραγιάννη και Στέλιο Καραγιάννη), 2011, Έκθεση ΚΕΠΕ No. 67.
6. Δοκίμια επί της Συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην Οικονομική Μεγέθυνση και την Παραγωγικότητα: Ανάλυση σε Μακροοικονομικό και Μικροοικονομικό Επίπεδο, Διδακτορική Διατριβή, 2007.  

 

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία και συλλογικούς τόμους
1. Fiscal multipliers and growth in the Greek economy: An assessment of the recent fiscal adjustment program, 2016, στο A New Growth Model for the Greek Economy: Requirements for Long-Term Sustainability, σελ. 275-287, Palgrave McMillan.
2. Efficiency measurement across sectors of the Greek economy: A stochastic production frontier analysis (με Σοφία Δημέλη), 2012, στο Policy Studies for the Greek and International Economy, σελ. 47-60.
3. Technical efficiency and the role of information technology: A stochastic production frontier study across OECD countries (με Σοφία Δημέλη), 2012, στο Internet Econometrics, σελ. 43-65, Palgrave McMillan.
4. An empirical investigation of direct and spillover effects from information and communication technology in Greek industries (με Σοφία Δημέλη), 2011, στο Essays in Economics: Applied Studies on the Greek Economy, σελ. 483-502.
5. Inter-industry productivity spillovers of IT and R&D: The case of Greece (με Σοφία Δημέλη), 2009, στο Global Business & Economics Anthology, σελ. 95-109.

 

Δημοσιεύσεις σε τόμους συνεδρίων
1. Information technology as a factor of economic development: An application to OECD and EU countries (με Σοφία Δημέλη), 2005, στο Proceedings of the 9th International Conference on Marketing and Development.
2. Labor productivity and the impact of information and communication technologies: A panel data analysis of developed and developing countries (με Σοφία Δημέλη), 2004, στο Proceedings of the NESIS Summative Conference, σελ. 97-118.

 

Λοιπές δημοσιεύσεις σε περιοδικές εκδόσεις του ΚΕΠΕ
1. Παραγωγικό κενό, τάσεις του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και μελλοντικά σενάρια οικονομικής μεγέθυνσης, 2015, Ελληνική Οικονομία- Περιοδική Μηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 24. 
2. Παραγωγικό κενό, τάσεις του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και μελλοντικά σενάρια οικονομικής ανάπτυξης, 2015, Οικονομικές Εξελίξεις-Περιοδική Τετραμηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 27.
3. Δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές για την ελληνική οικονομία, 2015, Ελληνική Οικονομία- Περιοδική Μηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 13.
4. Ρυθμιστικό περιβάλλον και επιδράσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, 2014, Ελληνική Οικονομία- Περιοδική Μηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 10.
5. Προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, 2014, Ελληνική Οικονομία - Περιοδική Μηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 3.
6. Ο ρόλος της παραγωγικότητας στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας (με Στυλιανό Καραγιάννη και Ιωάννη Παναγόπουλο, 2012, Οικονομικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραμηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 18
7. Οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, 2011, Οικονομικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραμηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 16.
8. Εθνικολογιστική ανάλυση ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, 2010-2011, Οικονομικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραμηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχη 13-14-15.
9. Καινοτομία στην Ελλάδα: Τάσεις και αναπτυξιακές επιπτώσεις, 2010, Οικονομικές Εξελίξεις-Περιοδική Τετραμηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 13.

 

Discussion Papers του ΚΕΠΕ
1. Public investment multipliers in EU countries: Does the efficiency of public sector matter? , 2016, Discussion Paper No. 150. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
2. Fiscal multipliers in euro area peripheral countries: empirical evidence from a structural VAR model, 2015, Discussion Paper No. 141. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
3. Efficiency impact of ICT and the role of product market regulation: Sectoral analysis across a panel of European countries (με Σοφία Δημέλη), 2014, Discussion Paper No. 136. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
4. Long run effects of regulation across OECD countries: Panel data evidence within a productivity convergence model, 2013, Discussion Paper No. 134. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
5. Public ownership, entry regulation and TFP growth within a productivity convergence model: Evidence from south European countries (με Σοφία Δημέλη), 2013, Discussion Paper No. 132. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
6. Human capital effects on technical inefficiency: A stochastic frontier analysis across sectors of the Greek economy (με Σοφία Δημέλη), 2013, Discussion Paper No. 131. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
7. Economic growth in Greece: Medium term trends and future prospects, 2012, Discussion Paper No. 126. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
8. Technical efficiency and the role of information technology: A stochastic production frontier study across OECD countries (με Σοφία Δημέλη), 2010, Discussion Paper No. 109. Αθήνα, ΚΕΠΕ.

 

Ερευνητικές εργασίες

 1.Does public sector corruption matter when studying the TFP growth influence of regulation? Parametric and non parametric evidence across OECD countries
2.Public investment and growth in EU countries: Does public sector efficiency matter?
3.Public spending and growth in EU countries: Does monetary policy matter?
4.The growth impact of foreign direct investment: Do regulatory and technological characteristics matter?  (with Sophia Dimelis).
5.Fiscal policy and growth in the Euro area periphery: Does the business cycle matter?
6.Asymmetry in the relationship between public spending and growth in the Greek economy: Evidence form Markov Switching models

 

Ερευνητικές εργασίες σε εξέλιξη
1. Inventory investment and the business cycle before and after the crisis: Evidence from the EU and the US (με Σοφία Δημέλη).
2. Product market regulation and growth in OECD countries (με Νίκο Μπένο και Στέλιο Καραγιάννη).

 

Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΠΕ
1. Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, Προϋποθέσεις Ανάπτυξης και Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, 2013, Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα, 2011, Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Αποτελέσματα Εφαρμογής του Νόμου 3919/2011 Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση των Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων και οι Επιπτώσεις στην Οικονομία της Ελλάδας, 2011, Για το Υπουργείο Οικονομικών.
4. Έκταση του Ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία, 2010, Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Ετεροαναφορές
Έως τον Μάιο του 2017 οι εργασίες μου είχαν αναφερθεί 188 φορές (155 φορές από τον Οκτώβριο του 2012) (h-index: 5, i-10 index: 5). Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Google Scholar.

 

Διεθνή συνέδρια
1. ASSET Annual Meeting, Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016.
2. 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF), Κέρκυρα, 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2016.
3. Annual Meeting of the European Public Choice Society (EPCS), Πανεπιστήμιο Freiburg, Γερμανία, 30 Μαρτίου -2 Απριλίου 2016.
4. Conference on a New Growth Model for the Greek Economy. Αθήνα, Ελλάδα, 3 Ιουνίου 2015.             
5. International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Δελφοί, 23-25 Οκτωβρίου 2014.             
5. 13th Annual Conference of the European Economics and Finance Society (EEFS). Θεσσαλονίκη, 12-15 Ιουνίου 2014.             
6. 18th Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF), Ρέθυμνο, 29-31 Μαΐου 2014.             
7. 12th Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE), Νάξος, 14-18 Ιουλίου 2013.             
8. 11th Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE), Μήλος, 11-15 Ιουλίου 2012.             
9. 11th Biennial International Conference of the Athenian Policy Forum (APF), Χαλκιδική, 1-3 Ιουλίου 2012.
10. 4th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF), Ιωάννινα, 21-22 Ιουνίου 2012.
11. 16th Business and Economics Society International Conference, Αθήνα, 15-19 Ιουλίου 2010.              
12. 1st International Workshop in Economics and Finance, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 15-16 Ιουνίου 2007.
13. 10th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη, 9-11 Νοεμβρίου 2006. 
14. ASSET Annual Meeting, Ρέθυμνο, 27-29 Οκτωβρίου 2005.      
15. 9th International Conference on Marketing and Development, Θεσσαλονίκη, 8-11 Ιουνίου 2005.      
16. NESIS Summative Conference on New Economy Achievements and Lessons for the Future, Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2004.     

 

Εγχώριες συναντήσεις και σεμινάρια κατόπιν πρόσκλησης
1. Συνέδριο για Επίκαιρα Θέματα της Ελληνικής Οικονομίας. Κυλλήνη, 8 Μαΐου 2015.             
2. Τμήμα Στατιστικής-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014. 
3. Συνέδριο με θέμα: Η Ελληνική Οικονομία-Από την Κρίση στην Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 5 Απριλίου 2014.              
4. Συνέδριο για Επίκαιρα Θέματα της Ελληνικής Οικονομίας. Επιμελητήριο Εύβοιας, Χαλκίδα, 6 Ιουλίου 2013.       
5. Συνέδριο για τα 50 Χρόνια του ΚΕΠΕ, Αθήνα,19 Φεβρουαρίου 2010.       

 

Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
Economic Modelling (1), Economics of Innovation and New Technology (2), Journal of Technology Transfer (1).

 

Διδακτική εμπειρία  (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Προπτυχιακό επίπεδο 1ο και 2ο έτος), Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (Προπτυχιακό επίπεδο 3ο έτος), Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Μεταπτυχιακό).

 

Λοιπές δραστηριότητες, οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα
1. Μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Σεπτέμβριος-Απρίλιος 2014).
2. Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής του ΚΕΠΕ (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2011).
3. Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΕ (2011).
4. Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Κέντρου Πληροφορικής του ΚΕΠΕ (Μάρτιος -Δεκέμβριος 2010).

 

Διακρίσεις-υποτροφίες
Νοέμβριος 2004-Οκτώβριος 2007: Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

 

Γλώσσες
Αγγλική  (άριστη γνώση), Ισπανικά (καλή γνώση), Ελληνικά (μητρική)

 

Πακέτα οικονομετρικού λογισμικού
Stata, E-Views