Στυλιανός Καραγιάννης
Στυλιανός Καραγιάννης
Β'

Πληροφορίες

Διεθνή Οικονομικά
Μακροοικονομικά, Περιφερειακά Οικονομικά, Οικονομία της Γνώσης

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 367
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό (PhD) στην Οικονομική Θεωρία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (2003).
 • Μεταπτυχιακό (MΑ) στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Πανεπιστήμιο Γουστμίνστερ (Westminster), Μ. Βρετανία (1997).
 • Πτυχίο  (ΒΑ) στις Επιχειρησιακές Οικονομικές Σπουδές και Πληροφορική,  Πανεπιστήμιο Σάντερλαντ (Sunderland), Μ. Βρετανία (1994).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ερευνητής, ΚΕΠΕ (B’ Βαθμίδος, Φεβρουάριος 2012 – σήμερα)
 • Επισκέπτης Ερευνητής, Τμήμα Οικονομικών & Επιχειρησιακών Σπουδών   "Marco Fanno", Πανεπιστήμιο Πάντοβα ,Ιταλία, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.    
 • Ερευνητής, ΚΕΠΕ (Γ’ Βαθμίδος, Μάιος 2008 – Φεβρουάριος 2012)
 • Ερευνητής, ΚΕΠΕ (Δ’ Βαθμίδος, Οκτώβριος 2004 – Μάιος 2008)
 • Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (ΠΔ/407), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ακαδημαϊκό έτος 2007-08.
 • Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (ΠΔ/407), Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ακαδημαϊκό έτος 2004-05 & 2005-2006.
 • Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (ΠΔ/407), Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ακαδημαϊκό έτος 2002-03 & 2003-04.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, ακαδημαϊκά έτη 2001–02, 2002-03 & 2003-04.

Διδακτική Εμπειρία

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (εαρινό εξάμηνο 2007-08)
 • Νέα Οικονομία (εαρινό εξάμηνο 2007-08)
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική (χειμερινό εξάμηνο 2004-05)
 • Δημοσία Οικονομικά της Ε.Ε. (εαρινό εξάμηνο 2004-05)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (χειμερινό εξάμηνο 2005-06)
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Διεθνή Οικονομικά (χειμερινό εξάμηνο 2003-04),
 • Οικονομική Ανάπτυξη (χειμερινό εξάμηνο 2003-04)
 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (εαρινό εξάμηνο 2002-03 & 2003-04), ,
 • Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης
 • Διεθνή Οικονομικά (ακαδημαϊκά έτη 2000-2004)
 • Μικροοικονομία (ακαδημαϊκά έτη 2000-2004)  

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης) 

 • Κaragiannis, St. (2013) "CO2 Emissions and Income Dynamics: What Does the Global Evidence Tell Us?" Environmental and Resource Economics, forthcoming (co-authored with Bassetti, Th. & Benos, N.).
 • Κaragiannis, St. (2011) "Modeling Banks’ Lending Behaviour in a Capital Regulated Framework" Metroeconomica, Vol. 63(2), pp. 389–416 (co-authored with Panagopoulos, Y. and Spilliotis, A.).
 • Κaragiannis, St. (2011) "Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from South Eastern Europe" Review of Development Economics, Vol. 15 (2), pp. 370–385 (co-authored with Panagopoulos, Y. and Vlamis, P.).
 • Karagiannis, St. (2010) "Interest Rate Pass-Through in Europe and the US: Monetary Policy after the Financial Crisis" Journal of Policy Modeling, Vol. 32 (3) pp. 323-338 (co-authored with Panagopoulos, Y. and Vlamis, P.).
 • Karagiannis, St. (2010) "Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth" Journal of Property Investment & Finance, forthcoming (co-authored with Benos, N. and Vlamis ,P)
 • Karagiannis, St. & Papadopoulos, S. (2009) "Recent Evidence on Efficiency and Technical Change in Southern European Banking" Studies in Economics and Finance, V. 26, Νo.2, pp. 95-112.
 • Karagiannis, St. (2009) "Knowledge Clubs in the EU: A Comparative Perspective" Research Note, International Advances in Economic Research, V.14, No. 3.
 • Karagiannis, St. (2009) "Is Central Bank Interest Rate a Policy Tool for Disinflation? Evidence from Developing Economies" Journal of Computation Optimization in Economics and Finance, Vol.1, Issue 2 (with Vlamis, P. & Panagopoulos, Y.)
 • Karagiannis, St. (2009) "Growth Effects of ICT: Empirical Evidence from the Enlarged EU" Transformations in Business & Economics, Vol. 8, No.2. (17), pp. 85-102 (with Feridun, M.).
 • Karagiannis, St. (2008) "Convergence and Economic Performance in Greece: Evidence at Regional and Prefecture Level" Review of Urban & Regional Development Studies, March, 20-1 (with N. Benos).
 • Karagiannis, St. (2007) "Knowledge-Based Economy, Convergence & Economic Growth: Evidence from the European Union" Journal of Economic Asymmetries, December, 4(2), pp. 45-59.
 • Karagiannis, St. (2007) "A Study of the EU’s Structural Indicators Using Panel and Data Analysis" International Research Journal of Finance & Economics, Vol (1), pp. 91-109.
 • Karagiannis, St. (2007) "The Banking Policy Transmission Mechanism Through Interest Rates: The Case Of Bulgaria, Greece & France" International Journal Of Economics, December, 1(2), 91-99. (co-authored with Vlamis, P. & Panagopoulos, Y.).

Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

 • Καραγιάννης, Στ. . (2010) "Οικονομική Μεγέθυνση και ο Κλάδος Ακινήτων στην Ελλάδα" στο Η. Τζαβαλής (Επ. Έκδοσης), Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε συνεργασια με Π. Βλάμη & Ν. Μπένο).
 • Karagiannis, St. Papadopoulos, S. (2010) "Evidence on Efficiency and Technical Change in European Banking" Collective Volume in the Honour of I. Vartholomeos: University of Piraeus.
 • Karagiannis, St. & Benos, N. (2009) "The Role of Human Capital in Economic Growth: Evidence from Greek Regions" in Salvatori, N. (eds), Institutional and Social Dynamics of Growth and Distribution, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Karagiannis, St., Panagopoulos, Y. & Vlamis, P. (2009) "Do Interest Rate Affect Inflation?: Evidence from South Eastern European Economies" in Baltas, N. & Brox, J. (eds), The Global Economics of a Changing Environment, Waterloo: North Waterloo Academic Press, Canada, pp.71-83.
 • Karagiannis, St., Panagopoulos, Y. & A. Spiliotis, (2008), "The Basle II Influence on The Money Supply Process: A Comparative Analysis Between Eurozone and USA" in Gnos, C. and L.-P. Rochon (eds), Credit, Money and Macroeconomic Policy, Cheltenham: Edward Elgar.

Βιβλία, Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης).

 • Karagiannis, St., Panagopoulos, Y. & Vlamis, P. (2011) "Are Retail Oil Price Adjustments Asymmetric? Evidence from Greece and Selected Eurozone Countries" in Balfoussias, S., Hatzipanayotou, P. & Kanellopoulos, K. (eds), Essays in Economics, 50 Years Anniversary Publication, Centre of Planning & Economic Research Publications (KEPE), Athens.
 • Καραγιάννης, Στ. (2011) "Συνθήκες Αγοράς και Ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία" Σειρά Εκθέσεων, Νο. 66, KEΠE:
 • "Πληροφορική και Επικοινωνίες (ΤΠΕ)" Κεφάλαιο 20, (σε συνεργασία με Σ. Παπαιωάννου).
 • "Θαλάσσιες Μεταφορές " Κεφάλαιο 18, (σε συνεργασία με Σ. Σπαθή).
 • Καραγιάννης, Στ. (2010) "Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία" Σειρά Εκθέσεων No. 62, KEΠE (σε συνεργασία με τους Σ. Σπαθή και Ν. Γεωργικόπουλο).
 • Karagiannis, St. (2006) "Europe and the International Economic Environment in 2005: Recent Developments & Outlook" Reports Series, No 45, KEPE, (with St. Balfussias, E. Athanasioυ & K. Tsouma).

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

 • «Δράσεις Ανάσχεσης της Ύφεσης» (Φεβρουάριος 2013). Η μελέτη συντονίστηκε από τον κ. Γ. Παναγόπουλο και πραγματοποιήθηκε για το Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (μέλος ερευνητικής ομάδας).
 • «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Κλάδο της  Πληροφορική και Επικοινωνίες (ΤΠΕ)» (Σεπτέμβριος 2011). Η μελέτη συντονίστηκε από τον κ. N. Γεωργικόπουλο και πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (σε συνεργασία με Σ. Παπαϊωάννου).
 • «Η Έκταση του Ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία: Πληροφορική και Επικοινωνίες (ΤΠΕ)» (Δεκέμβριος 2009 - Μάιος 2010). Η μελέτη συντονίστηκε από τον κ. Κ. Κανελόπουλο και πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (σε συνεργασία με Σ. Παπαϊωάννου).
 • «Η Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Οικονομία: Ο Κλάδος της Ακτοπλοΐας» (2010) (Δεκέμβριο 2009 - Μάιο 2010) . Η μελέτη συντονίστηκε από τον κ. Κ. Κανελόπουλο και πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (σε συνεργασία με Σ. Σπαθή και Ν. Γεωργικόπουλο).
 • «Υπόμνημα για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (Δεκέμβριος 2010). Συγγραφή του κεφαλαίου “Τιμές και Πληθωρισμός στην Ελλάδα”. Η μελέτη συντονίστηκε από την κ. Στ. Σάββα-Μπαλφούσια και πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (σε συνεργασία με Γ. Παναγόπουλο).
 • «Ναυτιλία-Μεταφορές: Η Συμβολή του Tομέα στην Ελληνική Oικονομία, Mεσοπρόθεσμες προοπτικές» (2008). (Μάιος 2008 - Νοέμβριος 2008). Συγγραφή των ενοτήτων 2.4 «Ναυτεργατικό δυναμικό» σελ. 148-168, 2.8 «Ναυτιλία και περιβάλλον» σελ. 254-255 και 6.2.4 «Ναυτεργατικό δυναμικό» σελ.421-422. Η μελέτη συντονίστηκε από την κ. Σ. Σπαθή και πραγματοποιήθηκε  για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • «Διάρθρωση του Εμπορίου, Συγκριτικά Πλεονεκτήματα και Ανταγωνιστικότητα» (2007). Συγγραφή των ενοτήτων «Ανάλυση σε Τριψήφιο Επίπεδο: Εισαγωγές» σελ. 32-37, «Γεωγραφική Κατανομή Εισαγωγικού Εμπορίου σε Επίπεδο Τριψηφίων Κωδικών» σελ. 86-90, «Δείκτες Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων: Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Διψήφιων Κλάδων» & «Εξαγωγές & Εισαγωγές Διεθνών Εμπορευσίμων Αγαθών σε Σχέση με την Εγχώρια Παραγωγή & Δαπάνη» σελ. 219-226. Η μελέτη συντονίστηκε από την κ. Στ. Σάββα-Μπαλφούσια και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • «Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Πολιτικών της Ε.Ε. στην Ελλάδα, 1989-2006» (2005). Συγγραφή της ενότητας «Διαρθρωτικοί Δείκτες» σελ. 31-39. Η μελέτη συντονίστηκε από την Δρ. Στ. Σάββα-Μπαλφούσια και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • “Europe: Labour Market, Fiscal Stance, EU-15 non-Euro Countries & New EU Member-States” (Νοέμβριος 2005). General Report.  Βρυξέλλες: Association of European Conjuncture Institutes (AIECE). (σε συνεργασία με St. Savva-Balfoussias, E. Athanassiou).
 • Association of European Conjuncture Institutes (AIECE) (Οκτώβριος 2004 – σήμερα). Questionnaire on the International Economic Sentiment. Τακτικός συνεργάτης για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της AIECE, που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες εξελίξεις και προβλέψεις για την παγκόσμια, την Ευρωπαϊκή και την οικονομία της χώρας μας.

Εργασίες για συζήτηση

 • Karagiannis, St. (2010) "Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from Greece, Bulgaria and Slovenia", GreeSE Paper No. 39, London School of Economics, (co-authored with P. Vlamis and Y. Panagopoulos).
 • Karagiannis, St. (2010) "How Policy Can Influence Human Capital Accumulation and Environment Quality," MPRA Paper 21754, University Library of Munich, Germany (co-authored with Basetti, T. and Benos, N.).
 • Karagiannis, St. (2008) "The Role of Human Capital in Economic Growth: Evidence from Greek Regions" KEPE Discussion Papers, No. 105 (with N. Benos).
 • Karagiannis, St. (2007) "Growth Empirics: Evidence from Greek Regions" KEPE Discussion Papers, No. 96 (with N. Benos)..
 • Karagiannis, St. (2007) "Convergence and Economic Performance in Greece: New Evidence at Regional and Prefecture Level" KEPE Discussion Papers, No. 95 (with N. Benos).
 • Karagiannis, St. (2006) "Knowledge-Based Economy, Convergence and Economic Growth: Evidence from the European Union" KEPE Discussion Papers, No. 91.
 • Karagiannis, St. (2005) "A Study of the Diachronic Evolution of the EU’s Structural Indicators Using Factorial Analysis" KEPE Discussion Papers, Νο. 81.
 • Εργασίες σε εξέλιξη
 • Karagiannis, St. (2012) "Education and Economic Growth in Greece: Evidence from Greek Regions" (with Benos, N.).
 • "Polycentric Dimensions of Economic Growth: Evidence from Spatial, Economic and Social Effects" Empirical Economics, submitted (co-authored with Benos, N. and Karkalakos, S.).
 • Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές Οικονομικής Μεγέθυνσης της Ελληνικής Οικονομίας - Ανάλυση Σεναρίων. Η εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του ΚΕΠΕ.

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνεδρία (κατόπιν κρίσης)

 • Karagiannis, St. (2011) "Environmental Quality and Income Dynamics: What Does the Global Evidence Tell Us?" 26th Annual Congress of the European Economic Association (EEA) & 65th European Meeting of the Econometric Society, 25-29 August, Oslo, Norway (co-authored with Bassetti, Th. and Benos, N.).
 • Καραγιάννης Στ. & Μπένος, Ν. (2011) "Ποια Επίπεδα Εκπαίδευσης Επηρεάζουν την Οικονομική Μεγέθυνση; Εμπειρικά Αποτελέσματα από τους Ελληνικούς Νομούς" Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), 6 - 7 Μαΐου Αθήνα, Ελλάδα.
 • Karagiannis, St. (2011) "Polycentric Dimensions of Economic Growth: Evidence from Spatial, Economic and Social Effects" 15th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, May 26 - 28, Rethymno, Greece (co-authored with Benos, N. and Karkalakos, S.).
 • Karagiannis, St. (2010) "How Policy Can Influence Human Capital Accumulation and Environment Quality" 9th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE), July 7-11, Tinos, Greece (co-authored with Bassetti, Th. and Benos, N.).
 • Karagiannis, St. (2010) "The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism", Eurasia Business and Economic Society (EBES) Conference, October 28-30, Athens, Greece (co-authored with Vlamis, P. and Panagopoulos, Y.).
 • Karagiannis, St. (2010) "Property Sector and Regional Economic Growth: the Case of Greece" IMAEF 2010 Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, University of Ioannina, June 10-11, 2010 Ioannina, Greece, (ISSN# 1791-9800) (co-authored with Vlamis, P. and Panagopoulos, Y.).
 • Karagiannis, St. (2010) "How Policy Can Influence Human Capital Accumulation and Environment Quality" 9th Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorist (ASSET), October 29-30, University of Alicante, Alicante, Spain (co-authored with Bassetti, Th. and Benos, N.).
 • Karagiannis, St. (2009) "The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism" in Conference Proceedings, Oxford Business & Economics Conference, Oxford, June 24-26, 2009, UK, (ISBN# 978-0-9742114-1-9) (co-authored with Vlamis, P. and Panagopoulos, Y.).
 • Karagiannis, St. (2009) "Interest Rate pass-through in the Eurozone & the USA: Monetary policy after the financial crisis" European Economics and Finance Society (EEFS), Conference on Current Challenges in the Global Economy: Prospects and Policy Reforms, 4-9 June, Warsaw, Poland (co-authored with Vlamis, P. and Panagopoulos, Y.).
 • "Knowledge-Intensive Services, Innovation and Economic Performance: a Firm-Level Analysis" (2009) Research and Entrepreneurship in the Knowledge-Based Economy, KITeS-Cespri, Bocconi University September 7-8, Milan, Italy (Σε συνεργασία με Spiliotis, S.).
 • Effectiveness and Asymmetry of Interest Rate Adjustments: Evidence from South Eastern Europe" (2008) International Conference on the Global Economics of a Changing Environment,  July 9-12, Athens, Greece (Σε συνεργασία με Vlamis, P. & Panagopoulos, Y.).
 • (2008) "The Role of Human Capital in Economic Growth: Evidence from Greek Regions" 15th World Congress of the International Economic Association, June 25-29, Istanbul, Turkey (Σε συνεργασία με N. Benos).
 • "Differential Impact of Education on Growth: the Greek Evidence" (2008) European Economics & Finance Society, 7th Annual Conference, May 22nd – 25th 2008, Warsaw, Poland. (Σε συνεργασία με τον Benos, N.).
 • "The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism European" (2008) European Economics & Finance Society, 7th Annual Conference, May 22nd – 25th, Warsaw, Poland (Σε συνεργασία με τον Vlamis, P. & Panagopoulos, Y.).
 • "The Banking Policy Transmission Mechanism Through Interest Rates: The Case Of Bulgaria, Greece & France" (2007) XVI International TOR Vergata Conference on Banking & Finance “European Financial Markets Integration, Institutional Convergences & Public Debt Policies” 5th-7th December, Rome. (Σε συνεργασία με τους Panagopoulos, Y. & Vlamis, P.).
 • The Role of Human Capital in Economic Growth: Evidence from Greek Regions" (2007) Conference on Institutional and Social Dynamics of Growth and Distribution, Dec. 10-12, Pisa Italy. (Σε συνεργασία με τον Benos, N.).
 • "The Basel II influence on the money supply process: A comparative analysis between Eurozone &  USA" (2007) Post-Keynesian Economic Policies, International Conference, CEMF & Universite De Bourgognem, Nov. 30 – Dec. 1, Dijon,  France. (Σε συνεργασία με τους Spiliotis, A. & Panagopoulos, Y.).
 • "The Banking Policy Transmission Mechanism Through Interest Rates" (2007) Proceedings of International Conference on Applied Business & Economics, 4-6 October 2007, Piraeus, Greece. (Σε συνεργασία με τους Vlamis, P. & Panagopoulos, Y.).
 • "Convergence and Economic Performance in Greece: New Evidence at Regional and Prefecture Level"  (2007) 47th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Paris, Aug. 29th – Sep. 2nd. (Σε συνεργασία με τους Benos N.).
 • "Growth Empirics: Evidence from Greek Regions" (2007) 47th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Paris, Aug. 29th – Sep. 2nd. (Σε συνεργασία με τον Benos N.).
 • "Knowledge-Based Economy, Convergence and Economic Growth: Evidence from the European Union" (2006) Proceedings of the 10th International Conference of the Economic Society of  Thessaloniki, 9-11 November. (forthcoming).
 • "La Convergence Europeenne L’ Application de la Methode de L’ Analyse Factorielle des Correspondances sur L’ evolution des Principales Variables Monetaires et Reelles des Pay-Membres de L’ Union Europeenne" (1998) Proceedings of the 47th Meeting of the European Working Group Multicriteria Aid for Decisions, 26–27 Mars, Thessaloniki, Greece. (Σε συνεργασία με τους Papadimitriou, Ι., Hadjikonstantinou, G. & Drymbetas, E.).

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 • "Οικονομική Μεγέθυνση και Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα από την Διαχρονική Εξέλιξη των Σχετικών Θέσεων των Νομών της Ελλάδος (1980-2004)" (2007). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων, 13-15 Σεπτεμβρίου, Καρδίτσα. (Σε συνεργασία με τον Benos, N.)
 • "Μελέτη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην Ε.Ε. των 15 (1995-2004)" (2005), Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων, 15–18 Σεπτεμβρίου, Χαλκιδική.
 • "Μελέτη της Εξέλιξης των Σχετικών Θέσεων των Δεικτών Νομισματικής και Πραγματικής Οικονομικής Σύγκλισης των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. (1980 – 2000)" (2003). Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων, 2–4 Οκτωβρίου, Κομοτηνή.   

Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις

 • Καραγιάννης Στ., Παναγόπουλος, Γ. (2013) "Η Πορεία των Δεικτών Ενέργειας", "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη" και “Προβλέψεις του Υποδείγματος SURE για τις Βραχυχρόνιες Προοπτικές του Πληθωρισμού, της Ανεργίας και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών” (Ομάδα Οικονομικών Προβλέψεων), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 20, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., Παναγόπουλος, Γ. & Τσίμα, Σ. (2012) "Οι Επιπτώσεις στις Τιμές Ξενοδοχείων και Εστιατορίων από τις Πρόσφατες Μεταβολές του ΦΠΑ", "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη" (με Παναγόπουλο, Γ.), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 19, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., Παναγόπουλος, Γ. & Παπαϊωάννου, Σ. (2012) "Ο Ρόλος της Παραγωγικότητας στην Μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την  Ευρωζώνη" (με Παναγόπουλο, Γ.), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 18, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ. & Παναγόπουλος, Γ.  (2012) "Η Σχέση του Πληθωρισμού με την Οικονομική Ανάπτυξη" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 17, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ. & Μπένος, Ν.  (2011) "Η Σχέση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου και της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ελλάδα: Εμπειρική Ανάλυση και Προτάσεις Πολιτικής" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη" (με Παναγόπουλο, Γ.), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 16, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., Παναγόπουλος, Γ. & Τσούμα, Κ. (2011) "Η Σχέση του Πληθωρισμού με την Οικονομική Ανάπτυξη" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη" (με Παναγόπουλο, Γ.), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 15, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ. & Παναγόπουλος, Γ.  (2011) " Οι Τιμές στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη: Σύγκλιση ή Απόκλιση;" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 14, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ. & Παναγόπουλος, Γ.  (2010) "Οι Επιπτώσεις των Μεταβολών του ΦΠΑ στον Πληθωρισμό " και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 13, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ. & Παναγόπουλος, Γ.  (2010) "Η Εξέταση της Σύγκλισης του Πληθωρισμού ως προς τον «Πυρήνα» του στην Ελλάδα" και "Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 12, Μαίος, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., (2006) "Οι Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα" και "Συνολική Ζήτηση & Προσφορά Στην Ελληνική Οικονομία", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 11, ΚΕ.Π.Ε.
 • Karagiannis, St. (2005) "World & European Economic Outlook", Report, AIECE Meeting (Conjecture of European Economic Institutes), Brussels, November (with S. Balfussia, E. Athanasioυ & K. Tsouma).
 • Καραγιάννης Στ., (2005) "Οι Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα" και "Συνολική Ζήτηση & Προσφορά Στην Ελληνική Οικονομία", Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 10, Δεκέμβριος, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., (2005) "Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παγκόσμια Οικονομία" & "Οι Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα" και "Συνολική Ζήτηση & Προσφορά Στην Ελληνική Οικονομία" Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 9, Σεπτέμβριος, ΚΕ.Π.Ε.
 • Καραγιάννης Στ., (2005) "Οι Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα" και "Συνολική Ζήτηση & Προσφορά στην Ελληνική Οικονομία" Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 8, Απρίλιος, ΚΕ.Π.Ε.

Άλλο ερευνητικό έργο

 • Τακτικός συνεργάτης για την ενημέρωση του ερωτηματολογίου του δικτύου Association of European Conjuncture Institutes (AIECE)  για λογαριασμό του ΚΕ.Π.Ε., στο Κεφάλαιο ‘Europe’ (2005-2012).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Υπεύθυνος διοίκησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Γραφεία Βιομηχανικής Αλλαγής» του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Ροδόπης.  Ανάλυση επενδυτικών μελετών και ευκαιριών για την περιφέρεια της AM-Θ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης (Φεβ. 1998–Αύγ. 2000).

Συναφείς δραστηριότητες

 • Διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα
 • Προϊστάμενος του κέντρου πληροφορικής του ΚΕ.Π.Ε. (Μάρτιο 2010 έως σήμερα).
 • Αναπληρωτής προϊστάμενος του κέντρου πληροφορικής του ΚΕ.Π.Ε. (2008-2010).
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής προμηθειών του ΚΕ.Π.Ε. (2008).

Επαγγελματικές ενώσεις

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων (από το 2005).
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  (από το 1995).