Βασίλης Καφούρος
Βασίλης Καφούρος
Α'

Πληροφορίες

Οικονομικός Προγραμματισμός, Οικονομική Ανάπτυξη
Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μικροικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικές Εφαρμογές στα Οικονομικά, Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα.
Η διαχρονική ασυνέπεια της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στο ΑΕΠ.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 434
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό