Βασίλης Λυχναράς
Βασίλης Λυχναράς
B'

Πληροφορίες

Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ
Οικονομικά της ενέργειας, Ενεργειακή πολιτική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιοοικονομία, Αγροτική οικονομία & πολιτική, Οικονομική ανάλυση & σχεδιασμός.
Δυνατότητες και προοπτικές της ενεργειακής μετάβαση της Ελλάδας προς μία οικονομία χαμηλότερων ρύπων.
Ανάλυση της πορείας των τιμών των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα και επιπτώσεις στην κατανάλωση και τα κρατικά έσοδα.

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 336
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

Ο Βασίλης Λυχναράς είναι Ερευνητής Β΄ βαθμίδας στο ΚΕΠΕ, από το 2009, με επιστημονικό αντικείμενο τα Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ. Από το 1999 μέχρι και το 2010, συνεργάστηκε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), ως Επιστημονικός Συνεργάτης / Ερευνητής, σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικών της Βιοενέργειας. Επίσης, έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα Βιοενέργειας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, έχοντας λάβει βραβείο επίδοσης και δύο υποτροφίες ΙΚΥ, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει επίσης διδακτορικό τίτλο στην Αγροτική Οικονομία, με εστίαση στη Βιοενέργεια, από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές εκδόσεις και μελέτες, καθώς και σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως σε θέματα Οικονομικών της Ενέργειας, Ενεργειακής Πολιτικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Βιοοικονομίας, Αγροτικής Οικονομίας & Πολιτικής, Οικονομικής Ανάλυσης & Σχεδιασμού.