ΝΕΑ

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Οι Διαστάσεις του Προβλήματος των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και η Ελληνική Περίπτωση κατά την Περίοδο 2002Q4-2019Q1» στη σειρά Μελέτες Νο.84 του ερευνητή Κωνσταντίνου Λοΐζου.

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Εξαγωγές Αγαθών της Ελλάδας: Επιδόσεις, Εξειδίκευση και Διαφοροποίηση» στη σειρά Μελέτες Νο.83 των ερευνητριών Έρσης Αθανασίου, Αγάπης Κώτση και Ελισάβετ Νίτση.

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Η Επίδραση Του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας Στην Ανισότητα Και Φτώχεια Στην Ελλάδα Και Στην ΕΕ» στη σειρά Εκθέσεις Νο.82 του ερευνητή Βλάση Μισσού.

Σελίδα 1 από 23