ΝΕΑ

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων Στην Ελλάδα» στη σειρά Εκθέσεις Νο.83 των ερευνητριών Έρσης Αθανασίου και Αγάπης Κώτση.

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Οι Διαστάσεις του Προβλήματος των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και η Ελληνική Περίπτωση κατά την Περίοδο 2002Q4-2019Q1» στη σειρά Μελέτες Νο.84 του ερευνητή Κωνσταντίνου Λοΐζου.

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Εξαγωγές Αγαθών της Ελλάδας: Επιδόσεις, Εξειδίκευση και Διαφοροποίηση» στη σειρά Μελέτες Νο.83 των ερευνητριών Έρσης Αθανασίου, Αγάπης Κώτση και Ελισάβετ Νίτση.

Σελίδα 1 από 23