ΝΕΑ

Με την υπ. αριθμ. 105782/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, διορίστηκε Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος Θεοχαράκης.
Η παρουσίαση του νέου Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή θα γίνει από τον υπουργό κ. Γεώργιο Σταθάκη την Πέμπτη 29/10/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΚΕΠΕ, Αμερικής 11.

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δ. Ελλάδος 2014-19 στην Πάτρα.

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δ. Ελλάδος 2014-19 στο Μεσολόγγι. 

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στη διαβούλευση για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ηλείας.