ΝΕΑ

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δ. Ελλάδος 2014-19 στην Πάτρα.

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στην διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δ. Ελλάδος 2014-19 στο Μεσολόγγι. 

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ στη διαβούλευση για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ηλείας.