ΝΕΑ

27 Ιουλίου 2017 Κύριο

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ θα παραμείνει κλειστή στις 14 Αυγούστου 2017.