Κατηγορία ΝΕΑ

Το ΚΕΠΕ από κοινού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνει το 13ο Συνέδριο της European Economics and Finance Society EEFS 2014, που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 12 - 15 Ιουνίου 2014. Οι βασικοί ομιλητές του Συνεδρίου (Keynote Speakers) θα είναι οι Καθηγητές Kwan Choi (Iowa State Univercity) και Kenneth D. West (Univercity of Wisconsin Madison). Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μεχρι τις 25 Απριλίου του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ