Κατηγορία ΝΕΑ

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, ο Ερευνητής του ΚΕΠΕ κ. Θεόδωρος Τσέκερης συμμετείχε με εισήγηση μετά από πρόσκληση του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Χωρικής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνοχής (ESPON) στη Διακρατική Συνάντηση του ESPON που διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά με θέμα «Η Σημασία των Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικής στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Γης-Θάλασσας», στα πλαίσια της κεντρικής συνεδρίας με θέμα «Θαλάσσιες Μεταφορές, Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Προκλήσεις για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».