Κατηγορία ΝΕΑ

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Φίλιππας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Δ/ντής του ΚΕΠΕ, θα πραγματοποιήσει ομιλία στο 13ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), με θέμα «Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020».  Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κεντρικό θέμα, «Επενδύσεις - Εξωστρέφεια: Η Περιφέρεια στο Επίκεντρο» και διεξάγεται στο Βόλο.