Κατηγορία ΝΕΑ

Το ΚΕΠΕ κατέστη μέλος της Ενώσεως των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίου Ζώνης (www.asecu.gr) στη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Εν συνεχεία, ο ερευνητής του ΚΕΠΕ, Π. Προδρομίδης, εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της Ενώσεως στο τριμελές συντονιστικό συμβούλιο του δικτύου της για την εφαρμοσμένη έρευνα.