Κατηγορία ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ θα παραμείνει κλειστή στις 14 Αυγούστου 2017.