Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κατηγορία ΝΕΑ

Εκδόθηκε από τις επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publication Office of the European Union) η μελέτη «Structural Reforms in Greece, 2010-2018», την οποία εκπόνησε ερευνητική ομάδα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αποτελούμενη από τους Ερευνητές Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, Ελισάβετ Νίτση (συντονίστριες), Ρωξάνη Καραγιάννη, Αριστοτέλη Κουτρούλη, Βασίλη Λυχναρά, Σωτήρη Παπαϊωάννου, Θεόδωρο Τσέκερη και Ιωάννη Χολέζα. Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW), στο πλαίσιο συνεργασίας του ΚΕΠΕ με το Austrian Institute of Economic Research (WIFO)

 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ