Κατηγορία ΝΕΑ

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Agglomeration Economies and Productivity in the EU Regions» στη σειρά Μελέτες Νο.82 των ερευνητών Θεόδωρου Τσέκερη και Σωτήρη Παπαϊωάννου.