Κατηγορία ΝΕΑ

Εκδόθηκε και σε έντυπη μορφή το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» (Τεύχος 12, Μάιος 2010), το οποίο είναι προσβάσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΠΕ.