Κατηγορία ΝΕΑ

Εκδόθηκε η Έκθεση με τίτλο "Ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα" των Ερευνητριών του ΚΕΠΕ Δρ. Ελένης Καδίτη και Δρ. Ελισάβετ Νίτση.