ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το ΚΕΠΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βικτώρια Πέκκα-Οικονόμου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μιχαήλ Ρηγίνος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Δικηγόρος

 

ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ