ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

logo

 

To Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών». 

 

Η απόφαση για την ίδρυση του ελήφθη από τον τότε Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφώντος Ε. Ζολώτα.

 

Την οργάνωσή του ανέλαβε ως πρώτος Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ο καθηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος  μετακλήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το Πανεπιστήμιο Berkeley των ΗΠΑ.

 

Βασικός σκοπός του ΚΕΠΕ από ιδρύσεώς του ήταν η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.

 

Το 1964, οπότε και το ΚΕΠΕ πήρε την σημερινή του ονομασία, προστέθηκαν στις αρμοδιότητές του η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρονίων, μεσοχρονίων και μακροχρονίων προγραμμάτων ανάπτυξης, περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, η παρακολούθηση και ανάλυση των βραχυπροθέσμων και μεσοπροθέσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η κατάρτιση προτάσεων οικονομικής πολιτικής και (εφόσον δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί εγχώρια μεταπτυχιακά προγράμματα) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕ που αναπτύχθηκε επί τούτου, έδωσε την δυνατότητα εξειδίκευσης σε περισσότερα από 170 άτομα, από τα οποία 70 απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα στο εξωτερικό. Το φυτώριο αυτό υπήρξε κρίσιμη μάζα στην στελέχωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 

 

Στην πολυετή λειτουργία του το ΚΕΠΕ έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του  (ξεπερνούν τις 650), καθώς και στον μεγάλο αριθμό (άνω των εκατό) αναφορών, ειδικών εκθέσεων, μελετών και εισηγήσεων που έχει εκπονήσει με σκοπό την υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι με το ΚΕΠΕ έχουν συνεργασθεί σε επίπεδο Διοίκησης ή ως ερευνητές και συγγραφείς επιστημονικών εργασιών σημαντικοί οικονομολόγοι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δε ειδική ερευνητική βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ συνέβαλε επίσης σημαντικά στην υποβοήθηση της οικονομικής έρευνας στην Ελλάδα.

 

Σήμερα, το ΚΕΠΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα με αντικείμενο την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, με την ιδιότητα του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τον οποίο εποπτεύτεται, το ΚΕΠΕ παρέχει στην επίσημη Πολιτεία τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η εξειδίκευση του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ (στην πλειονότητα οικονομολόγοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και η διατήρησή του υπό κοινή στέγη, έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση τεχνογνωσίας και τον συγκερασμό εμπειριών και γνώσεων για την διεξαγωγή συνθέτων αναλύσεων.

  

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Όλοι παρατίθενται με την ιδιότητα που έφεραν κατά την έναρξη της θητείας τους στο ΚΕΠΕ (και όχι με την όποια μεταγενέστερη ιδιότητα).

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 1998 η θέση του Επιστημονικού Διευθυντού και του Προέδρου του Δ.Σ. ταυτίζεται.

 


 

 

Επιστημονικοί Διευθυντές

 

 • Νικόλαος Θεοχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015-2019
 • Μιχαήλ Ψαλιδόπουλος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015
 • Νικόλαος Φίλιππας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2013-2015

 • Παναγιώτης Κορλίρας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010-2013

 • Κυπριανός Προδρομίδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004-2009

 • Θεόδωρος Λιανός, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002-2004

 • Γεώργιος Ζανιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1998-2001

 • Βασίλειος Δρουκόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994-1997

 • Τρύφων Κολλίντζας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1993

 • Μαρία Κωνσταντοπούλου, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989-1992

 • Ηρακλής Πολεμαρχάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Columbia (ΗΠΑ), 1987-1988

 • Λούκα Κατσέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Yale (ΗΠΑ), 1982-1986

 • Ρηγίνος Θεοχάρης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1978-1981

 • Ευάγγελος Βολουδάκης, Διευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1974-1977

 • Ηλίας Μπαλόπουλος, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1967-1974

 • Γεώργιος Κουτσουμάρης, Καθηγητής Πολιτειακού Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Hayward (ΗΠΑ), 1964-1967

 • Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Berkeley (ΗΠΑ), 1960-1964

   

Αναπληρωτές Επιστημονικού Διευθυντή

 

 • Λουκής Αθανασίου, Ερευνητής Α', ΚΕΠΕ, 1979-1998

 • Γεώργιος Χιώτης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1974

 • Παναγιώτης Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971-1973

 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ), 1963

 • Αδαμάντιος Πεπελάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Davis, 1962-1963

 

Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

 

 • Ανδρέας Κιντής, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997

 • Σταύρος Θωμαδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994-1997

 • Κωνσταντίνος Δρακάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990-1993

 • Γεώργιος Προβόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989-1990

 • Αργύρης Φατούρος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987-1989

 • Αλέξανδρος Σαρρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983-1987

 • Παναγιώτης Καραδήμας, Καθηγητής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 1981-1982

 • Βασίλειος Σαρσέντης, Καθηγητής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 1979-1981

 • Δημήτριος Χαλικιάς, Διευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1976-1979

 • Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1974-1976

 • Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Υποδιευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1973-1974

 • Δημήτριος Δελιβάνης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1967-1973

 • Γεώργιος Κουτσουμάρης, Καθηγητής Πολιτειακού Κολλεγίου της Καλιφόρνιας, Hayward (ΗΠΑ), 1964-1967

 • Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Berkeley (ΗΠΑ), 1960-1964

   

Αναπληρωτές Προέδρου Δ.Σ.

(από Φεβρουάριο 1998)

 

 • Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2015
 • Στυλιανός Κατρανίδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2013-2015
 • Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010-2013

 • Θεόδωρος Σκούντζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2004-2009

 • Γεώργιος Ταβλάς, Ειδικός Οικονομικός Σύμβουλος Τραπέζης Ελλάδος, 2002-2004

 • Νικόλαος Τάτσος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, 1998-2001