Αρ. 01. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Με ICAP.)