Αρ. 02. EΡΕΥΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ‘ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1997. (Με ΜRΒ.)