Αρ. 04. EΡΕΥΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ EΝΩΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1998. (Με ΜRΒ.)