Αρ. 50. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

των Σ. Σπαθή (συντον.), Θ. Τσέκερη, Σ. Καραγιάννη, Α. Τσούµα, Ν. Γεωργικόπουλου, Κ. Βογιατζόγλου (2009)