Αρ. 52. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΩΝ)

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Ζ. Αναστασάκου, Ε. Αθανασίου, Α. Κουτρούλη, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009)