Αρ. 55. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΦΠΑ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Ε. Κασιμάτη, Β. Λυχναρά, Α. Χύμη. Για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων (2011)